Ik werk in de ouderenzorg, in een neutrale instelling. Voor mijn gevoel ben ik n...

Ds. R. Veldman / geen reacties

05-03-2008, 00:00

Vraag

Ik werk in de ouderenzorg, in een neutrale instelling. Voor mijn gevoel ben ik niet alleen verantwoordelijk voor de lichamelijke zorg, maar ik wil ze ook wijzen op het hiernamaals. Op het offer wat God heeft gebracht. Kunt u mij aangeven wat ik kan doen?

Antwoord

Beste vragenstelster,

We zijn gauw geneigd om in eigen kring een baan te zoeken in de ouderenzorg. Daar is veel voor te zeggen, maar ik denk dat het ook heel goed is om juist in een neutrale omgeving je werk te doen als christen. Je hebt een heerlijke boodschap om uit te dragen en voor te leven. Maar hoe doe je dat, zo vraag je. Wel hoe eenvoudiger hoe beter. Doe je werk goed en probeer eerst vertrouwen te winnen! Laat daarbij je houding zijn waar de Heere Jezus Christus ons op wijst als Hij zegt:”Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. (Mattheus 11:29). En ook zegt Hij:”Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen!(Markus 10:43-45).

Dit zijn gouden regels om naar te leven, maar wij mensen hebben dat niet van onszelf, dus is het dagelijks gebed zo nodig. Ga dan ook steeds weer voor dat je, je werk begint op de knieën met de bede:  “Heere dat ik met Uw hulp vandaag wat voor de mensen, die ik ontmoet wat mag betekenen. Geef mij geduld en liefde om op U te mogen wijzen en dat het ook uit mag komen in mijn handel en wandel en dat ik zo de voetstappen van Christus mag drukken. Leid mij Heere door de Geest van Christus om te mogen zijn een christen priester en profeet. Dat ik geen aanstoot geef en zo Uw Naam zou worden ontheiligt.”

Als je dan zo bezig mag zijn en vertrouwen heb gewonnen bij de mensen, dan doet zich wellicht ook eens de gelegenheid voor om een stukje te lezen uit de Bijbel of uit een eenvoudig boekje. Misschien krijg je de gelegenheid om ook eens een eenvoudig gebed uit te mogen spreken. Vraag de Heere hiervoor om vrijmoedigheid als je daar tegen opziet. Dit alles kan heel veel betekenen ook voor oudere mensen. Dring je niet op. Heb geduld en we lezen ook in Gods Woord dat we niet moeten twisten, maar vriendelijk zijn jegens alle mensen.” (2 Tim. 2:22-25). Er is natuurlijk veel meer van te zeggen, maar al doende leert men. Ik wens je van harte Gods zegen toe in je werk.

Ds. R.  Veldman,
Maasdam (Sint Anthoniepolder)

Ds. R. Veldman

Ds. R. Veldman

 • Geboortedatum:
  15-10-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselmuiden/Grafhorst
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe schadelijk is het hebben van een laptop op schoot i.v.m. zwanger worden zowel voor man als vrouw?
7 reacties
05-03-2012

Job

Wie was Job, heeft Job wel echt bestaan? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat God zo met mensen omgaat! Heeft Mozes h...
6 reacties
06-03-2018
Een vraag aan een Ger. Gem.-dominee. Het Coronavirus is volop in het nieuws. De besmettingen worden ook in Nederland ste...
geen reacties
06-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering