OCD en een geweten

C. den Hamer / geen reacties

23-02-2008, 00:00

Vraag

Kunt u mij uitleggen of er een verband bestaat tussen OCD en een geweten? Ik bedoel, wanneer ik aan iemand met OCD vraag of hij iets meent, ontstaat er een probleem, want dan vraagt hij zichzelf dwangmatig af of dat ook zo is en de ander niet bedriegt. Kunt u mij het verband hiertussen uitleggen?

Antwoord

Beste onbekende,

Je hebt het hier over een obsessief compulsieve stoornis (disorder). Om het ingewikkeld te maken kan op toestandbeeldniveau er sprake zijn van een OCD, maar ook op persoonlijkheidsniveau kan er sprake zijn van een obsessesief-compulsieve stoornis. Tevens kunnen beiden tegelijk aanwezig zijn als psychiatrische aandoening.  Nu is het echter wat moeilijk inhoudelijk op je vraag in te gaan omdat zowel bij het toestandsbeeld als bij het persoonlijkheisdsfunctioneren er sprake kan zijn van dwangmatigheid.

Bij het toestandsbeeld heeft het de functie mogelijk naderend onheil te bezweren of te neutraliseren via dwanggedachten of dwanghandelingen. Op persoonlijkheidsniveau speelt het zich veel meer af op het niveau van perfectionisme, waardoor er geen fouten gemaakt mogen worden. Men is in dat geval overdreven gewetensvol.

Als je aan betreffende persoon vraagt of hij werkelijk meent wat hij zegt, slaat de twijfel toe en blijft men hangen in de vraag hoe men nu zeker kan weten of het werkelijk klopt, omdat er geen objectief meetbaar instrument is waarop je het te geven antwoord kunt wegen .Men staat zichzelf niet of nauwelijks toe- en vindt het van zichzelf onvergefelijk- een antwoord te geven wat achteraf mogelijk herzien of bijgesteld zou moeten worden.

Het moeilijke is echter dat betreffende persoon aan een ander dezelfde eisen stelt en dezelfde hoge verwachtingen heeft welke hij  ook zichzelf oplegt. Deze mensen kunnen er moeilijk mee uit de voeten dat ook zij dagelijks feilbaar zijn en slechts van genadebrood moeten leven.

Met vriendelijke groet,
Kees den Hamer, psychotherapeut/seksuoloog

C. den Hamer

C. den Hamer

 • Geboortedatum:
  15-03-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Zwolle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Psychotherapeut/Seksuoloog NVVS, GGZ Cruciaal

Tags in dit artikel:

dwangstoornispsychologie
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan het zijn dat vrouwen zich geroepen weten door God om dominee te worden? Paulus spreekt hier mijns inziens duidel...
geen reacties
23-02-2016
Ik ben bang voor de dood. De laatste tijd denk ik er veel aan. Dit komt waarschijnlijk ook omdat ik in mijn omgeving vee...
2 reacties
23-02-2010
Ik ben een meid van 18 jaar. Op mijn 12e ben ik voor het eerst ongesteld geworden. Tot mijn 15e heb ik nergens last van ...
geen reacties
23-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering