Enige tijd geleden hoorde ik dat er gepreekt was dat het klimmen in de boom van ...

Ds. P. J. den Admirant / geen reacties

28-12-2006, 00:00

Vraag

Enige tijd geleden hoorde ik dat er gepreekt was dat het klimmen in de boom van Zacheüs uit hoogmoed voortkwam. Is dat zo? Zelf denk ik van niet want Zacheüs klom in de boom omdat hij Jezus nodig had. Als je Jezus nodig hebt, betuigt dat toch je het niet meer in jezelf, maar in Hem zoekt? Dat is dan toch juist geen hoogmoed?

Antwoord

Lucas zelf geeft niet de reden aan waarom Zacheüs in de boom klom. Daarom is het beter om er niet al te veel van te zeggen. Natuurlijk is er bij hem wel sprake van een zekere nieuwsgierigheid naar Jezus. Professor Van Bruggen schrijft over het feit dat Zacheüs in een boom klom dit: “Dit is duidelijk een waarnemerspost: hij zoekt geen contact met Jezus en zijn positie verhindert dit zelfs.” Daarom lijkt me het beste om niet al te veel de nadruk te leggen op wat Zacheüs doet en vanuit welke motieven hij dit doet (hoogmoed, of juist verlangen naar de Heere Jezus, m.a.w.: was Zacheüs echt zo´n zoeker?

Het lijkt me beter om de nadruk te leggen op wat Jezus doet: Hij zoekt Zacheüs en wil in zijn huis komen. Om hem te redden. Zo is Hij: een Zaligmaker die mensen opzoekt, zelfs als wij ons voor Hem schuil houden. Zijn opzoekende liefde gaat altijd aan ons zoeken en aan onze liefde vooraf.

Daarin ligt ook de toepassing van dit verhaal: de Heere Jezus is gekomen om verloren mensen te redden. Dat is niet hetzelfde als “mensen die ontdekt hebben dat ze verloren zijn”. Dan zouden we er een voorwaarde van maken. Zacheüs wordt door Jezus zelf aan zijn ellende ontdekt. Maar op een heel bijzondere manier: niet door hem eens flink de les te lezen, maar door hem in liefde op te zoeken. Dát breekt het hart van Zacheüs. Zo is het nog: de opzoekende liefde van Christus verbreekt ons hart.

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  In 2020 met emeritaat.

geen reacties

Terug in de tijd

Zelf ben ik een beetje bang dat ik een lichte vorm van borderline heb omdat ik aardig wat symptomen daarvan bij mezelf b...
geen reacties
28-12-2007
Wat is de functie van de Heilige Geest na de wederkomst van Christus?
geen reacties
28-12-2010
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben een jongen uit de Ger. Gem. Een maand geleden ongeveer zat ik ‘s middags in de kerk. ...
8 reacties
28-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering