Grazen bij Jij daar!

Ds. R. van de Kamp / 25 reacties

14-05-2012, 16:57

Vraag

Ik heb een vraag voor ds. R. van de Kamp n.a.v. zijn artikel in het RD van 27 april over jongeren en het luisteren naar ouderen. Dominee, u verwijst in uw bijdrage indirect naar de stichting Jij daar! Grappig vond ik het om te lezen dat u vrijwel dezelfde conclusies over jongeren trekt als Koos de Jong, de oprichter van Jij daar! Vorig jaar was ik bij een lezing van hem in Nunspeet, die handelde over hoe jongeren denken en doen. Toen ik uw bijdrage in het RD las dacht ik: ds. Van de Kamp is daar blijkbaar ook geweest ;-) De stichting Jij daar! houdt trouwens ook avonden voor ouderen en jongeren samen, de zogenoemde Levensbronavonden. U wordt dus op uw wenken bediend. Maar waar het mij echter om gaat is de indirecte kritiek op de jongeren die naar de avonden van Jij daar! gaan. U hebt diverse Jij daar!-avonden bijgewoond, met jongeren gesproken en de indruk die bij u achterblijft is dat het bij deze jongeren vooral gaat om de ambiance, een goed gevoel en de ontmoeting met andere jongeren. Zeker, die jongeren zijn er. Die kom ik daar ook tegen. Maar bij het gros van de bezoekers leeft een verlangen naar een ontmoeting met de Heere Jezus. En dankzij de bijzondere sprekers uit de reformatorische kerken, ook uit de HHK, gebeurt dat ook. De Heere zegt immers zelf, "daar waar twee of meer mensen vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden." En die belofte maakt Hij op deze avonden steeds opnieuw waar. Ik ben vooral benieuwd naar het antwoord op de volgende vraag: Waarom preken dominees in hun eigen gemeente anders dan op een jongerenavond? Waarom krijg ik in de kerk een 17e eeuws taalgebruik te horen op een speciaal domineestoontje en kunnen diezelfde dominees op een jongerenavond wel normaal praten in bovendien begrijpelijk Nederlands? Ik heb het idee dat zelfs veel ouderen in de kerk er vaak niks van snappen. Zijn die dominees soms bang voor de kerkenraad? Zijn ze bang dat ze niet 'behoudend' genoeg over komen of degelijk genoeg klinken? En om antwoord te geven op uw vraag in het artikel... we luisteren graag naar ouderen, vooral als ze in eenvoudige en begrijpelijke woorden vanuit hun hart over de Heere Jezus praten. Het probleem is echter: het gebeurt zo weinig. Wat we van ouderen vooral horen is: "jij moet of jij mag niet...!" En als het alleen daar bij blijft, dan ontstaat bij ons inderdaad te neiging om te gaan 'grazen'. Grazen is namelijk ook eten! En wat we ook bij Jij daar! te horen krijgen is, dat we een taak hebben in onze eigen gemeente en deze niet in de steek mogen laten. Dat we de gemeente in ootmoed en bescheidenheid moeten dienen. Begrijpt u dat dit voor ons soms enorm lastig is, vooral als we als we in onze eigen gemeente alleen een vinger zien die ons beschuldigend aanwijst maar die niet of nauwelijks naar Boven wijst?

Antwoord

Beste vriend(in),

Hartelijk bedankt voor je constructieve vraag! Mijn artikel in het RD, waar ik overigens heel veel positieve reacties op heb gekregen van met name jongeren, was een reactie op het artikel van twee jongeren van de stichting Jij daar! in het RD van 21 april 2012. Waar ik door werd geraakt was het uitgangspunt van het artikel, dat zolang ouders en ambtsdragers er een puinhoop van maken, zullen de mensen van Jij daar! wel uitleggen hoe onze jongeren met dat opgestoken vingertje om moeten gaan. Hier schrok ik van! Ouders en ambtsdragers mogen blijkbaar gewoon zo worden weggezet. Maar pas op: kom niet aan Jij daar! Bij veel dingen in onze traditie kunnen vragen worden gesteld, maar dit gaat tegen Gods geboden in. Het vijfde gebod, eert uw vader en moeder, is hier in het geding. En dat is wat mij bezighoudt. En ik weet het, het gaat niet goed in onze gezinnen en er is veel aan de hand in onze gemeenten. Is dat ook jouw nood? En ik vraag door: is dit ook jouw schuld? Is het dan bijbels om de taken van ouders en ambtsdragers over te nemen? Heeft de HEERE ons niet juist in het gezin geboren willen worden, waar we geboren zijn en heeft Hij niet juist de ambten in de kerk gegeven om ons te regeren?

Als dominees onverstaanbaar zijn en niet te begrijpen, heb je daar dan met hen over gesproken? Ik herken mij er zelf niet in als ik met een preektoon onbegrijpelijke taal uitsla. Natuurlijk mag kanseltaal geen straattaal zijn, maar daarom hoeft het niet onbegrijpelijk te zijn. En een preektoon is beslist af te keuren. Wij werden daar in onze opleiding altijd voor gewaarschuwd. Maar als ik een preek houd, dan praat ik toch anders dan wanneer ik achter een bak koffie zit. De ernst van het moment, de bewogenheid met de hoorders, het staan voor Gods aangezicht zijn zaken die daar een belangrijke rol in spelen. Ik stel mij altijd kwetsbaar op om ook de drempel naar jongeren toe zo laag mogelijk te houden. Er is echter nog nooit een jongere bij mij geweest die zegt dat ik niet te volgen ben. Ik zie echter wel, dat als ik heel concreet word en in het vlees begin te snijden (dat is overigens ontstellend moeilijk, want dan moet ook mijn vlees eraan), dat jongeren, en ook ouderen, dat niet altijd fijn vinden. Want je moet niet aan het genot van mensen komen! Je mag alles van de kansel verkondigen, maar als je aan het genot van mensen kom, dan krijg je weerstand. Dat geldt overigens ook als je aan het genot van Jij daar! komt.

Het is zo goed om aan de voeten van ouderen te zitten. Dat doe ik ook nog regelmatig (ik ben nog maar 51). Ik kom nog wel eens bij een stokoude vrouw, vooral als ik wat moedeloos ben. Zij mag altijd goed van de HEERE spreken, zodat je daar vaak bemoedigd vandaan komt. Maar zoeken we deze mensen ook op? In onze gemeente zijn levende brieven van Christus, maar ze krijgen nauwelijks bezoek van de jongeren uit de gemeente. Misschien heb jij antwoord voor mij?

In onze gemeente zijn we als kerkenraad het gesprek aangegaan met onze jongeren. Dit betrof enerzijds de prediking en anderzijds het gemeenteleven. De prediking waren geen opmerkingen over en ook aan het gemeenteleven ontbrak er niets. Toch gaan er van onze jongeren naar Jij daar! om daar antwoord te krijgen op hun vragen. Wat denk je dat dit voor mij als ambtsdrager doet? Wat denk je als een jongen steeds tegen zijn moeder zegt: ik eet bij de buren, want daar is het veel lekkerder! En de buren zijn niet verantwoordelijk voor de gezondheid van die jongen, dus die kunnen het hem prima naar de zin maken. Wat een pijn voor de moeder, die alles op alles zet om haar jongen te geven wat hij nodig heeft. En dat is niet altijd fijn. Maar als het eten van moeder nu ongezond is? Dan is dat het probleem en dat moet worden opgelost. Dat los je echter niet op door bij de buren te gaan eten. Zo lost Jij daar! het probleem niet op, maar maakt het eerder nog groter. Daar ligt mijn zorg!

Het gevaar van de Jij daar! avonden is dat je losgeweekt wordt van je gemeente. Overigens ken ik de predikanten van de HHK die op de Jij daar!-avonden spreken goed. Ik heb ze er niet op kunnen betrappen dat zij anders praten of andere dingen zeggen als zij preken. Het probleem is dat er op Jij daar! voor een thematische benadering wordt gekozen. In de prediking wordt er een tekst verklaard. Bovendien concentreert zich de reformatorische eredienst rond het Woord. Daarom worden er alleen de psalmen gezongen. Bij Jij daar! worden ook andere liederen gezongen en andere instrumenten gebruikt, waardoor de ambiance direct heel anders is. Als je vervolgens in je eigen gemeente komt, dan is het daar maar stoffig. En dan die dubbele noten en altijd weer dezelfde opbouw van de dienst. Zo is de kans groot dat je losgeweekt wordt van de gemeente.

Dus vriend(in), het is niet eenvoudig. Ik weet het niet meer. Ik ben afgekeurd als vader en als dominee! Maar… de HEERE gaat door. En dan krijg ik weer moed. En dan komt er bewogenheid met zondaren. Met mensen die zondaar geworden zijn en met mensen die geen zondaar willen zijn. Ik hoop dat wij elkaar mogen vinden voor Gods genadetroon! Worstelend voor onze ouders, ambtsdragers, opvoeders, docenten, jongeren, ouderen en de kerk, die de HEERE ons nog geeft!

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

jijdaarjongerenavondouderen
25 reacties
Roozemond
14-05-2012 / 17:38
Heel goed dat deze ds. terugwijst op het oorspronkelijke artikel. Het gebeurd dus van beide kanten blijkbaar. De openheid van deze ds. raakt me. Fijn dat hij zo eerlijk durft en kan zijn. Moet gelijk denken aan het gedicht wat Daniël deze dag plaatste. Treffend ook hierbij!

Zelf luister ik ook wel eens naar jijdaar, maar alleen als het thema me aanspreekt en ik er meer over wil horen.

Ik hoef niet te 'grazen' bij jijdaar want wat ik op zondag meekrijgt is genoeg voor heel de week.

Ik kom niet uit de hhk en een groot deel van deze ds. ken ik ook niet. Van de ger.gem. spreekt ds. Vreugdenhil weleens op jijdaar en hij spreekt precies hetzelfde als vanaf de kansel hoor!

Ik geloof dat er zowel in de vraagstelling als in de beantwoording emoties zitten.

Ds. R. van de Kamp: als u het niet meer weet, lees dan Psalm 32: 8: Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. Veel kracht, wijsheid en sterkte in uw taak die u kreeg op deze aarde.

Vraagsteller: ga het gesprek persoonlijk aan met de ds waar jij moeite mee hebt, dat wil ik je aanraden. Dan houd je de zaken helder en mijn inziens ook eerlijk.
10249
14-05-2012 / 19:57
Ik ken weinig mensen die zo concrete voorbeelden kunnen geven als dominee van de Kamp.
Fijn dat er nog zulke evenwichtige dominees zijn die tegelijkertijd hun mening durven geven, want veel dominees durven dat al niet goed meer of zijn heel zwart-wit!
Johannes3vers16
14-05-2012 / 20:33
Ik probeer het niet al te synisch te schrijven, maar ik ben benieuwd hoe Psalm 150 wordt gezongen..................persoonlijk denk ik dat de posten van de tempel ook aardig gedreund moeten hebben van zoveel muziek en dankkoren toch?! Laten we Hem prijzen, want Hij is het zo waard!

Het "losweken van de gemeente" begrijp ik ook niet helemaal. Het is toch prachtig dat de jeugd op een avond daar naar toe wil gaan of hebben we liever dat ze met elkaar in een keet zitten waar we ze toch liever met elkaar niet hebben? De Bijbel gaat er open en dan is Hij aanwezig en er hoeft maar één Woord gesproken te worden wat precies voor iemand nodig is!
BHM
14-05-2012 / 21:02
het is prachtig als jongeren bijeenkomen rondom het Woord. Maar ik denk dat de jongerenavonden idd (onbedoeld) jongeren losweken van hun eigen gemeente(n).
Als kinderen bij de buren altijd gele vla krijgen is dat heerlijk; maar is de gezonde boerenkool van moeder steeds lastiger weg te krijgen. En op een gegeven moment denken ze dat de buren beter voor hen zorgen, want o, die vla is toch ze heerlijk. En het glijdt zomaar naar binnen. Die boerenkool is veel minder lekker en je moet nog kauwen ook...
sis
14-05-2012 / 22:00
Als ze de vla op zaterdag krijgen en de boerenkool op zondag, wat is dan het probleem? Als er elke keer een andere buurvrouw is en andere mede-vla-eters (zoals bij de JijDaar avonden), dan gaan ze weer terug naar moeder een naar hun broeders en zusters die bekend zijn.
Als ze dan later volwassen zijn en uit huis gaan, dan weten ze wat er te koop is in de wereld en kunnen ze hun eigen maaltijd bij elkaar zoeken. Een beetje boerenkool met vla na misschien?
jansteen
14-05-2012 / 22:36
probleem in het antwoord van ds. van de Kamp is, dat er 's zondags geen eten bij de buren opgediend word! en het lijkt me heel sterk dat je op zondag niet thuis eet, omdat je zaterdag al bij de buren gegeten hebt...

ik begrijp heel goed wat ds van de Kamp bedoeld, maar denk dat het met losweken wel meevalt. om even in zijn beeld verder te gaan: ik wil graag iedere dag eten, en niet alleen op zondag... Dan maakt het mij niet zoveel uit of dat bij de buren (jijdaar), bij de overburen (hartcry) of thuis (bijbelstudie) is; het gaat er maar om dat er thuis niet altijd eten word opgediend...
1a2b3c
15-05-2012 / 09:41
Het 'eet'-voorbeeld is een goed en Bijbels beeld. (zie 1 Pet.2)
Het is zeker belangrijk goede en gevarieerde 'maaltijden' voor te zetten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Maar om te kunnen eten moet je eerst (weder)geboren zijn.
De lezingen die ik bij jijdaar gevolgd heb waren sterk evangelisatie-gericht, dus bedoelt om mensen tot Jezus te brengen. Met de oproep om dan in de eigen gemeente op te groeien.
Natuurlijk kun je in de eigen gemeente wedergeboren worden, en dat gebeurd ook zeker.
Maar God is niet gebonden, Hij werkt ook op andere manieren zoals bijv. bij jijdaar, heartcry, boeken ..... enz.
Johannes3vers16
15-05-2012 / 11:36
God wil alle mensen (lees Zijn woord maar), maar alle mensen willen God niet.........dat is het probleem!

Kun je straks zeggen, ik moest toch uitverkoren zijn dus ik kon niets?
Kun je straks zeggen, ik kon niet tot U komen dus is het eigenlijk Uw schuld?
Kun je straks zeggen, ik moest toch afwachten met een boekje in een hoekje?
Kun je straks zeggen, U zei wel bid en je zal gegeven worden, maar ik kon toch niet bidden?
Kun je straks zeggen, U werkt het willen en het werken, maar u hebt dat niet gewerkt dus tja?
Kun je straks zeggen.................ga zomaar door.........

Hij zal vragen, wat heb je met Mijn Zoon gedaan? Aangebeden of verworpen.................

Want zo lief heeft God de wereld gehad (dus niemand uitgezonderd) dat Hij Zijn Zoon gaf om de wereld te verzoenen en wat doen we hiermee?
ik_zie_dat_anders
15-05-2012 / 12:53
Het ligt vast aan mij, maar ik snap dit antwoord helemaal niet.
Ik zie dat anders; zowel in HHK / CGK / etc. als bij JijDaar! wordt Jezus als Weg en Middelaar aangewezen. Een dominee / ouderling / leerkracht moet zijn eigen 'succes' niet op het oog hebben; "mijn kerk, mijn kudde", maar de redding van mensen.

Dit antwoord -met alle respect voor de ds. als trouw dienaar van de Allerhoogste- geeft mij het beeld dat het alleen maar in de kerk op de juiste wijze gebracht wordt; gelukkig niet!

Ik ken JijDaar! nauwelijks, een enkele keer geweest, maar vond mezelf te oud tussen het jongere publiek. De boodschap was echter: Bekeert u!
Net zoals in de kerk klinkt... Laten we hand-in-hand onze jongeren op Jezus wijzen en samen verheugd zijn als ze Hem vinden. Als elkaar leden, want we zijn één lichaam.
maria
15-05-2012 / 14:29
Beste mensen,
De JijDaar avonden bezoek ikzelf niet, maar met enige regelmaat beluister ik de lezingen met de beantwoording van de vragen. Tot op heden is het voor mij persoonlijk vele malen tot zegen geweest en kan ik niet anders zeggen dat ik er hele Bijbelse geluiden hoor, wel in een wat eigentijdser jasje wat taalgebruik betreft. Laten we nu eens van de positieve kant uitgaan. Kunnen we nog dankbaar zijn dat er in een tijd waar alles en iedereen voor het vaderland weg leeft er mensen zijn die de begeerte hebben om het Woord van de Heere uit te dragen en hen naast de wekelijkse kerkdiensten willen toerusten. Zie het eens als een zegen dat we deze mogelijkheden hebben. Waarin er nog de begeerte is om een leven met de Heere te kennen.
Niet om er zelf iets mee te zijn, maar om de Heere groot te maken, Zijn Woord door te geven. We leven vlak voor Hemelvaarstsdag, de Heere Jezus riep ZIjn discipelen op:"Gaat dan heen onderwijst al de volken hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerend hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb."
De mensen van JijDaar hebben die boodschap verstaan, wat doen we er zelf mee. Willen we nog leerlingen van Christus zijn? Wij hebben zo'n luxe positie in ons land, op velerlei manieren kunnen we het Woord horen. Hoe anders is dat in Noord-Korea, Nigeria, noem maar op. Wordt het niet eens hoogtijd dat we ons commentaar voor ons houden en op de knieen gaan, bidden voor onze eigen gemeenten, predikanten, kerkenraden, mensen die binnen Gods Koninkrijk een taak hebben. Maar ook te danken voor de weldaden die de Heere ons nog steeds geeft, zie JijDaar ook niet in plaats van, maar in aanvulling op.
Kritiek geven mag, maar wel tot opbouwing!!!!
Jos_Marieke
15-05-2012 / 14:34
Ik waardeer de eerlijke houding van predikanten wel. Toch heb ik minder waardering voor de reactie van ds. Van de Kamp.

Zowel de dominee als Jijdaar en de HHK in Barneveld zijn mij niet onbekend

Zijn artikel in het RD vond ik dat de dominee wel heel erg de nadruk legde op de laatste zin van het artikel dat door Jijdaar geschreven is. Als hij er echt vaker is geweest, dan zou hij toch weten dat het absoluut niet het doel is van Jijdaar om over het opgestoken vingertje van ouders te spreken. Het was mijns inziens dat gewoon een pittige onliner om mensen aan het denken te zetten, die mogelijk wat scherp is overgekomen.

Maar ik betrap de dominee op verschillende zaken die niet volledig of waar zijn, ik zal ze op een rijtje zetten:
- er wordt geopperd dat er bij Jijdaar alleen geleerd wordt om met het opgestoken vingertje om te gaan, dit is dus duidelijk niet zo en de ds had dit kunnen weten door zijn bezoeken
- ook had hij kunnen weten dat er op vrijdagavond in Doorn gezinsavonden gehouden worden, waar jong en oud welkom is. In hoeverre heeft de dominee zich echt verdiept in het onderwerp voordat hij in de pen klom?
- er wordt gesuggereerd dat we niet aan Jijdaar mogen komen. Na de poplezing in Veenendaal van deze stichting heb ik contact gehad met het bestuur, een erg prettig contact overigens waarin duidelijk werd dat zij juist heel graag opbouwende kritiek krijgen
- gisteren had ik een aantal jongeren uit de kerk van ds Van de Kamp in mijn huiskamer, zij hadden deze vraag met antwoord op deze site ook gelezen. Met tranen in hun ogen hebben zij verteld wel aangegeven te hebben waar zij tegenaan lopen in hun gemeente. En nu beweerd deze dominee dat er aan de prediking en het gemeenteleven niets ontbrak. Zet deze dominee deze zaken dan zomaar aan de kant en durft hij hier met droge ogen te vertellen dat er niks aan de hand is? Met alle liefde en respect voor ambtsdragers, maar horen zij ook niet gewoon de waarheid te vertellen?!
- bij Jijdaar zou je los geweekt worden van je gemeente. Nu hebben 2 gezinsleden van mij onafhankelijk een gesprek gehad met het luisterend oor op een jijdaarlezing over wat er speelde in onze thuisgemeente (het is niet overal koek en ei) en allebei hebben ze de vraag gekregen om dit te delen met onze kerkenraad. Ook hebben zij allebei meegekregen dat het goed is om in je gemeente te blijven, want als we op Bijbelse gronden het ergens niet mee eens zijn en uit de gemeente weg gaan, wie verteld het de gemeente dan? Mijns inziens stimuleert Jijdaar dan ook juist om in je gemeente actief te zijn!
- de erediens zou zich om het Woord concentreren. En een lezing bij Jijdaar dan? Afgelopen avond in Doorn zijn er 13 stukken uit de Bijbel gelezen, eigenlijk de hele avond door. Dit mis ik wel eens in de erediensten...
- de ambiance bij Jijdaar wordt anders genoemd dan in de kerk. Maar de dominee gaat niet in of het één Bijbelser is dan het andere. Met het licht van Ps150 op de kerkdiensten en lezingen van Jijdaar, denk ik dat er weinig op te merken is aan een orgel, piano, dwarsfluit, viool, gitaar en cello. Wat is er dan concreet aan te merken op de ambiance? De kaarsjes? Vergeten we dan dat we thuis ook kaarsjes aansteken, sterker nog, soms heel bewust in kerkgebouwen spaarlampen in de vorm van kaarsjes ophangen!

Verder snap ik niet waarom het eten bij Jijdaar als lekkerder bestempeld wordt. Heeft de dominee bijvoorbeeld ook de lezing 'in de vuurlinie' door Arjan Baan gehoord waar een avond lang over de hel gesproken is? Dit is duidelijk uitgelegd dan in welke preek dan ook die ik tot nu toe heb mogen beluisteren.

Dat het pijn doet voor een dominee dat jongeren andere wegen bewandelen dan de leer van de Bijbel kan ik me voorstellen. Dat het pijn doet dat jongeren op een doordeweekse avond bij elkaar komen om uit de Bijbel te horen en hier met elkaar over te zingen kan ik niet plaatsen. Daarnaast gaat het de dominee toch niet om zijn succes of vermogen, maar de boodschap van een levende Jezus die over heel de wereld gebracht moet en mag worden?

Dominee, ook u een hele hartelijke groet en Gode bevolen!
Jos
Roozemond
15-05-2012 / 16:40
@Jos, ik ben benieuwd of jij met je hele verhaal zelf naar de ds gaat? Verder haal je wel rake punten aan die ook mij tot nadenken zetten.
Jos_Marieke
15-05-2012 / 17:05
@Roozemond Jazeker, ik heb hem per mail ook op de hoogte gesteld dat ik bovenstaande reactie gepost heb. Leek me wel zo netjes.

Welke punten hebben je tot nadenken gezet?
Roozemond
15-05-2012 / 18:21
@Jos, mooi zo! Je opmerking over de ambiance, kaarsjes. Maar vooral je opmerking over wat jouw gezinsleden van deze stichting mee hebben gekregen. Ik betrap mezelf er vaak op dat, wanneer je veel negatieve geluiden over iets hoor, je geneigd bent, om ook zo te denken terwijl je het zelf eerlijk dient te onderzoeken. Jouw reactie heeft daar aan bijgedragen, bedankt daarvoor. Dat zet het voor mij allemaal in een helderder daglicht.
zeeland
16-05-2012 / 01:08
Ik begrijp de antwoorden van de ds wel. Ook zou ik graag zien dat een stichting Jij daar eens samenwerking kreeg met HGJB,JBGG,HHJO,LCJ etc. Dan zou er misschien een positief kritisch geluid richting de kerken gaan. Nu komt het idd vaak over alsof de waarheid alleen bij stichting Jij Daar wordt gebracht en niet meer in kerken. Ook komen er jongeren tot het geloof bij stichting Jij Daar en die worden niet gehoord/geloofd door de kerken, aldus de stichting.
Het zou goed kunnen dat dit zo is. De vraag is echter, waarom is dat zo bij die kerken? Tevens heb ik er geen voorbeelden van. Ik ken juist alleen positieve verhalen. Jongeren die tot het geloof zijn gekomen, ook bij stichting Jij Daar en die wel geaccepteerd worden in de kerk. God werkt ook bij stichting JIj Daar.

Het komt nu over, op mij althans en ik meen bij meerdere, dat Stichting Jij Daar de waarheid verkondigt aan jongeren, dat zij daar hun verhaal kwijt kunnen en dat zij alleen daar tot het geloof komen. Ook de aversie die er soms klinkt tegen de kerken, vindt ik niet goed. Soms zal het best begrijpelijk zijn, maar om het openlijk te zeggen, daarmee kweek je wel een afstand/losmaking van je kerk.

Ik zou het mooier vinden als stichting Jij Daar een verlengstuk werd van de kerk. Gewoon eerlijk wezen.
Zoals bijv: Het organiseren van christelijke jongerenavonden, het lezen uit de bijbel, het zingen van gezangen en psalmen, nadruk op de jongeren, een luisterend oor, ontmoeting, nadruk op jongeren daar zij de toekomst van (christelijk nederland) zijn etc. etc.
En dan geen kerken/kerkenraden/dominees veroordelen, maar een aanvulling wezen op het christelijk leven van jongeren.

Wat ik ook een aandachtspunt vindt, is het feit dat veel sprekers, een stuk 'lichter' zijn dan de bezoekers en dat vindt ik heel gevaarlijk, want dan kweek je wel vaak een aversie tegen je kerk/kerkverband.
Je hoort dan op zaterdagavond een andere boodschap dan op zondag in de kerk en dat is wel gevaarlijk.
(uitzonderingen nagelaten!!)
Wat dat betreft ben ik het met @jsbach eens, dat er best wel eens een remonstrantse boodschap wordt meegegeven. Het verschil is vaak minimaal met het gereformeerde gedachtegoed, maar wel essentieel.

Ik hoop btw van harte dat stichting JIj Daar een beetje tegen kritiek kan en dat sprekers als bovenstaande ds, die ook kritiek durven te uiten, nog welkom zijn!!

Ik hoop ook van harte dat Jij Daar nog eens gaat kijken welke boodschap ze uitdragen. Als bijv. een ds Pieters zichzelf te 'zwaar' vindt voor een Jij Daar lezing en geen tweedracht wil zaaien onder de jeugd, dan denk ik dat er toch iets niet helemaal klopt aan sommige Jij Daar avonden.
Bovenstaande komt mede doordat ik de prediking van ds Pieters als bijbels zie.
1a2b3c
16-05-2012 / 08:21
@zeeland,

Wat me opvalt is dat je de Bijbel niet als maatstaf neemt. De sprekers zijn lichter dan de bezoekers, en daarmee kweek je aversie tegen kerken omdat die weer zwaarder zijn.
Het moet kloppen met het gereformeerde gedachtengoed, en er mag niets remonstrants in doorklinken. Als jijdaar en ds. Pieters niet op één lijn zitten klopt er iets niet.
(oké, je ziet de prediking van ds. Pieters dan wel als Bijbels, maar zonder één verkeerd woord van ds Pieters, hij is ook gewoon een mens. Het is nooit goed om een mens ertussen te zetten)

Misschien is de Bijbel wel iets 'remonstranter' dan sommige denken, en zijn er onbijbelse dingen in het 'gereformeerde gedachtengoed' geslopen. (tenslotte zijn er niet voor niets zoveel denominaties)
Als iemand op grond van de Bijbel kan aantonen dat er bij jijdaar verkeerde dingen worden verkondigd, pas dan heeft hij een punt.

Als iedereen die een instrument wil zijn om mensen tot Jezus te leiden, elkaar nou eens als collega's zagen en niet (zoals het nu lijkt) als concurrenten.
zeeland
16-05-2012 / 09:38
@1a2b3c: Ik neem wel de bijbel als maatstaf. Alleen jij weet net zo goed als ik, dat je met de bijbel zelf en dan bedoel ik onze gewone al dan niet herziene statenvertaling, je van vrijzinnig tot oud gereformeerd daarmee uit de voeten kunt.....
Iedereen kan met teksten/schriftgedeelten, al dan niet uit zijn verband gerukt, aankomen en daar zijn of haar visie mee verdedigen.

Ik heb niet de wijsheid in pacht. Ook ben ik geen schriftgeleerde, echter de bijbel leert mij dat zelfs de schriftgeleerden kunnen dwalen.
Het probleem zit hem in de details. Ik vind dat er tussen het remonstrantse gedachtegoed en tussen de gereformeerde leer een minimaal verschil zit, maar wel een essentieel verschil.
Het aanbod van genade, (wanneer) aanneming om tot geloof te komen, etc.

Ik ben het met ds Simons eens dat wij moeten geloven, maar niet kunnen geloven, tenzij dat dit geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest in ons hart.
Echter een paar lezingen later, wordt verkondigt dat als een mens wil geloven, dit een werk van de Heilige Geest is, omdat er niemand is die God zoekt.
Dit heb ik al vaker gehoord op een Jij Daar avond en dat is volgens mij niet bijbels.
In de bijbel staan ook voorbeelden van zogenaamde Godzoekers; Bileam, Saul, Judas, de rijke jongeling etc.

Ik hoop dat je me begrijpt. Waarschijnlijk sta jij er anders in als ik, maar ik hoop zo dat jongeren zich niet bedriegen met een vals geloof!!
Daarom vindt ik het zo belangrijk dat mensen hun zonden/schuld tegenover God zien, zichzelf leren verloochenen en hun eigen vlees kruisigen, want daar is geen eer mee te behalen. Het enige waar je dan op kunt hopen/vertrouwen is de genade en de kruisdood van Christus.
Als er jongeren zijn en ik weet dat ze er zijn, die te vroeg hebben gezegd dat ze het ware geloof in Christus hebben, dat ze een stapje terug doen en in hun nood een beroep moge doen op het ware geloof in Christus en zodoende door de enge poort over de smalle weg naar de hemel mogen gaan.

Ik hoop dat je mij een beetje begrijpt. Zie het niet als aanval. Ik ben het ook op een aantal punten eens met Stichting Jij Daar. Alleen met sommige dingen niet. Ik hoop dat daar nog eens verandering in komt.

Over ds Pieters btw, zijn prediking vindt ik bijbels. Ik ken ds Pieters verder niet, dus daar oordeel ik ook niet over. Ik besef ten volle dat hij een mens is en dat die ook kunnen vallen of het verkeerd hebben, maar ik geef alleen maar aan dat ik de lijn die hij preekt, als waarheid zie(op de meeste punten) en ik bedoel daar niet alleen ds Pieters zelf mee, maar alle ds die in die lijn preken.
1a2b3c
16-05-2012 / 11:12
Beste zeeland, ik voel me niet aangevallen hoor ;), je reageert inhoudelijk en dat waardeer ik.
De tweedeling die jij denkt te zien bij jijdaar is m.i. niets anders dan geest & letter (2Kor.3:6), dogmatisch/theorie & leven/praktijk.
Een leer preken is iets anders dan een Persoon, en Jezus is een Persoon.
Jezus weet Zelf als geen ander dat een mens dood is in zonden en misdaden, toch houd Hij daar geen rekening mee als Hij de mensen oproept tot geloof.
Er staat zelfs: Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden ....
Nou kun je natuurlijk gaan dogmatiseren en zeggen: dat kan een mens niet....enz.
Maar als je mensen tot Jezus wilt leiden moet je evangeliseren en niet dogmatiseren, in die weg werkt Hij. Het is Zijn opdracht het evangelie (!!!) te verkondigen aan de hele wereld.
De Persoon Jezus moet gepreekt worden (zie 1 Kor.2:2), en de mensen moeten opgeroepen worden tot geloof in Hem, niet tot geloof in de leer al is het nog zo waar.
Het geloof in de leer behoud je niet, het is vaak zelfs een blokkade voor het geloof in de Persoon.

Het is zeker waar wat ds. Simons e.a. zeggen: als een mens gewillig is dan komt dat van God.
Er staat toch duidelijk in de Bijbel dat een mens die wil niet van zichzelf heeft? Rom.3:11.
Daarmee is niet gezegd dat je dan al behouden bent, want dat kan alleen door het geloof.
Maar het is wel een sterke aanmoediging om vol te houden, vertrouwen te krijgen enzo.
Te weten dat God bezig is je te trekken door middel van Zijn nodigingen, te weten dat Hij je al gewillig heeft gemaakt (ook al kun je dat zelf niet zo bekijken) en dan te weten dat iedereen die wil mag komen en nemen van het water des levens om niet!!! Opb.22:17. God wil, en jij wilt!

Zo erg om dan de Heilige Geest te weerstaan omdat ons verstand wil gaan dogmatiseren, en begrijpen ipv geloven. Echt, er is geen tegenstelling tussen theorie en praktijk.
Maar we moeten de zaken niet gaan omdraaien, en eerst willen zien/begrijpen/ervaren en dan pas geloven.
De term 'de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest' wordt wel vaak gebruikt, maar in Hand.7:51 staat dat we de Heilige Geest kunnen wederstaan.
Het gevaar is groot dat we dan meteen weer op de dogmatische toer gaan en zeggen: als het echt van de Heilige Geest is, dan werkt Hij zeker door en komt het wel goed.
En zo komt de dogmatiek en het verstand wéér op de eerste plaats ipv eenvoudig geloven.
Jos_Marieke
16-05-2012 / 13:17
@zeeland

Ik snap dat je tegen het spanningsveld aanloopt van niet kunnen geloven in Christus, maar wel de indringende opdracht krijgen om Hem aan te nemen.

Nu was ik laatst in een Gereformeerde Gemeente. Zoals je mogelijk zult weten wordt ook daar geleerd dat we van onszelf uit niet kunnen geloven in Christus. Dit wordt onderbouwd met Bijbelteksten (Rom. 3:11-12 bijvoorbeeld), dus niks op aan te merken.
Nu werd er in dezelfde gemeente laatst een preek gelezen van Ralph Eskine over Kol. 2:6 (“Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem”), waarin ook met Bijbelteksten onderbouwd verteld werd dat we Christus moeten aannemen/volgen en geen enkel excuus hebben om dit niet te doen.

Verwarrend? Ik kan het me voorstellen. Bijbels? Ja, allebei de opvatting zijn vanuit de Bijbel te onderbouwen en dus waar. Conclusie? In Jezus geloven en Hem volgen gaat ons verstand te boven. Vandaar dat wij vaak denken dat het maar op 1 manier van de 2 kan, terwijl het voor God 1 dezelfde manier is.

Om beide Bijbelse waarheden te vertellen, zullen ook beide waarheden behandeld moeten worden in een preek. En zodoende dus ook op een jongerenavond lijkt me.

Ik kan me jouw gevoel echt goed voorstellen, maar met bovenstaande in gedachten hoop ik dat jij er net zo veel van kan en mag genieten dat beide aspecten behandeld worden in de Jijdaarlezingen. Voor mij is dit een meerwaarde om naast de kanselboodschap ook deze avonden te bezoeken of mee te kijken.
Jos_Marieke
16-05-2012 / 15:29
@jsback grappig trouwens dat je een filmpje van HeartCry toeweidt aan Jijdaar ;-)

Terug in de tijd

In het verleden heb ik, tot mijn spijt, meerdere mannen oraal bevredigd. Nu las ik onlangs dat je hierdoor besmet kunt r...
4 reacties
14-05-2014
Meerdere malen heb ik een zonde begaan die mij nu erg terneer drukt. Ik voel me vreselijk zondig. Het erge is hieraan da...
1 reactie
14-05-2015
Wie moet je in het gebed aanspreken? De Vader, Zoon, Heilige Geest of God in het algemeen?  
geen reacties
14-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering