De wapens oppakken

J. Bayense / geen reacties

29-04-2003, 00:00

Vraag

Mogen wij als christenen ook de wapens oppakken om bijvoorbeeld de Moskee op de Tempelberg te vernietigen?

Antwoord

Een lastige vraag. Het is heel verleidelijk om daar met "ja" op te antwoorden. Immers, de Islam is een valse godsdienst of afgodendienst. Die moet je toch bestrijden? Ik denk dat we daarvoor andere wapens hebben gekregen. Als Christen hebben we te strijden met de wapenrusting van God (zie hiervoor Efeze 6).

In het verleden (de tijd van de kruistochten) heeft de kerk geprobeerd met geweld het heilige land te bevrijden van de Islam. Veel goeds heeft het niet gebracht. Vele mensen, onder wie heel veel Joden, werden vermoord. Het heeft alleen ellende opgeleverd.

Wij kennen Gods plan met en in Israël niet. Laten we ook niet proberen het op onze manier in te vullen. Maar laten we wel doen wat ons is opgedragen: de verkondiging van het Evangelie. De prediking wil de Heere gebruiken om zondaren (ook moslims) zalig te maken. "Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden  zegt de HEERE der heirscharen" (Zacharia 4:6).

Met vriendelijke groet,
J. Bayense

J. Bayense

J. Bayense

 • Geboortedatum:
  30-07-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist te Kerkrade

Tags in dit artikel:

christendomleger
geen reacties

Terug in de tijd

Ik hoop niet dat u mijn vraag afdoet met een sociaal wenselijk antwoord, maar ik zit echt ontzettend erg met het volgend...
geen reacties
29-04-2008
Ik zit zes jaar op orgelles en ik zou heel graag naar een conservatorium gaan om daar te studeren. Ongeveer twee jaar ge...
geen reacties
29-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering