Allermooiste kleding aan naar de kerkdienst

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

13-11-2007, 00:00

Vraag

Ik heb een vraagje over de manier van kleden in reformatorische kerken. Ik ben een jonge vrouw met een pinksterachtergrond, die sinds tien maanden naar een gereformeerde bondsgemeente gaat. Sinds twee maanden ben ik daadwerkelijk lid en volg ik catechisatie.
Nu heeft men mij altijd nadrukkelijk vrijgelaten in welke kleren ik aantrek bij een eredienst. Dus ik ben ook regelmatig in mijn spijkerbroek en all stars naar de eredienst geweest. Nu kleed ik mij verder vrij ingetogen in de kleuren zwart, blauw of grijs. Nu ik wat langer naar deze gemeente ga, liggen mijn rokken inmiddels niet meer onder op de stapel in mijn klerenkast en trek ik vaker een rok aan naar de eredienst, gewoon omdat een eredienst een goed excuus is om een rok aan te trekken. Ik loop er ook over te denken een hoed te kopen, gewoon omdat een hoed een mooie accessoire is. Nu weet ik dat Paulus in een aantal brieven schrijft dat de vrouw zich ingetogen en sober en onderdanig moet gedragen en dat wil ik best doen. Maar dat zou betekenen dat ik mijn twee allermooiste rokken (die nogal lang, wijd  en gekleurd zijn) niet aan kan omdat deze te uitbundig zijn. Verder snap ik ook wel dat de sobere kledingstijl binnen reformatorische kringen te maken heeft met het besef dat wij allen zondaren zijn en toch dankzij genade voor onze grote God mogen naderen.

Alleen, als je bij de koningin op audiëntie mag komen, dan trekt iedereen zijn allermooiste kleding aan, dus waarom geven we God niet die eer? Als je bij de koningin zo ingetogen aan komt zetten met de reden voor je kledingkeuze, "omdat ik zo slecht ben", dan slaat dat helemaal nergens op. Als je God echt eer zou willen geven, dan zou je toch elke zondag in je allermooiste pak/jurk/rok in de kerk moeten zitten? Maar eigenlijk wil ik stiekem gewoon mijn allermooiste rok aan naar de eredienst, maar heb ik geen flauw idee of dat gepast is.
 

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je schrijft: “maar eigenlijk wil ik stiekem gewoon mijn allermooiste rok aan naar de eredienst, (...).” Belangrijk is telkens: waarom wil je iets? In dit geval: wil je die allermooiste rok aan naar de eredienst om daarmee op te vallen, of om daarmee God een dienst te doen? De eerste beweegreden is sowieso niet goed. De tweede wel, hoewel het de vraag is of dat je God daar ook werkelijk een dienst mee doet.

Een belangrijk bijbels principe is dat je je als vrouw (maar natuurlijk ook als man) niet aanstootgevend kleedt. Je draagt kleding om je lichaam te bedekken! Van veel kleding kun je niet zeggen dat ze het lichaam nog bedekt, omdat die er meer op gericht is het lichaam juist zichtbaar te maken.

Voor jou is misschien ook het volgende wel heel belangrijk. Ik citeer de apostel Paulus: “Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; En die wenen, als niet wenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die kopen, als niet bezittende (en zij die kopen, alsof ze niet bezaten, PK); En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij” (1 Kor. 7: 29-31). De Heere wil niet dat we ons hart op bijvoorbeeld aardse goederen zetten. Maar wáár je hart ligt, blijkt toch (voornamelijk) uit je dagelijkse leven. Van hieruit kunnen we inderdaad zeggen dat een christen zich sober heeft te kleden. Maar dit wil dan absoluut niet zeggen dat je je moet kleden in de kleuren zwart, grijs of blauw, maar dat je niet de allerduurste en allermooiste kleding koopt; dat je er niet teveel geld aan besteedt. Zodat je nog iets weg kunt geven aan wie het nodig heeft (vgl. Ef. 4: 28). (Maar wat niet wil zeggen dat je geen kleding mag kopen die je ook mooi en leuk vindt.)

Als je de Heere vreest, dat wil zeggen dat je leeft uit Zijn genade die in Christus Jezus is, en een verlangen hebt om in de wegen van de Heere te wandelen, dat is Zijn wil te doen, laat dan die gezindheid in je zijn die ook in Christus Jezus was! Hij was gericht op de Ander, en de ander. Op de Ander - Hij wilde de wil van Zijn Vader doen:

-God zegt mijns inziens nergens in de Bijbel dat we gekleed moeten gaan in de kleuren blauw, zwart of grijs. Ook zegt Hij nergens dat we onze allermooiste kleding moeten aantrekken als we naar de kerk gaan. God wil zeker niet in de eerste plaats dat we er uitwendig mooi uitzien, maar inwendig (vgl. Rom. 2: 28, 29).

-Dat wil niet zeggen dat God niets zegt over de wijze waarop we ons moeten kleden. Nogmaals: we mogen ons niet aanstootgevend kleden (vgl. bijv. Tim. 2: 5). Ook kan de kleur van je kleren iets zeggen over bijvoorbeeld de stemming van je gemoed (vgl. Ps. 43: 2). Zie verder Dt. 22: 5: “Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen  vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God,  een gruwel.” Over de betekenis van dit verbod lopen de meningen uiteen. Doel is in ieder geval: ieder geslacht tot zijn speciaal arbeidsveld en zijn bijzondere eigenaardigheden te bepalen. Denk dus niet alleen na over de vraag of je je allermooiste rok mag dragen als je naar de kerk gaat, maar ook over de vraag welke kleding je dagelijks mag/moet dragen (broek-rok).

Christus had de Zijnen op het oog voor wie Hij Zijn weg ging.

-Heb de ander in het oog! Breng een ander niet in verleiding of verzoeking.

-Het kan zijn dat je alleen al om je naaste (je broeders en zusters) je op een bepaalde wijze kleedt. Belangrijk is dat we onze naaste niet kwetsen (vgl. Rom. 14: 13, 1 Kor. 8: 9-12).

Kortom: Als jij een hele mooie rok hebt liggen, dan mag je die zeker aandoen als je naar de kerk gaat. Weet je van jezelf dat je beweegredenen fout zijn, doe het dan niet. Bedenk wel altijd dat het God (in de eerste plaats) om je hart gaat! Hoe ziet je hart eruit? Ben je gewassen, gereinigd door het bloed van Christus? En in het vervolg: laat je leven een offer zijn voor God (Rom. 12: 1). Leef naar de koninklijke wet: “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel  uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als  uzelven” (Mt. 22:37-40). Zoals wel voortvloeit uit het bovenstaande, zal dat zeker ook gevolgen hebben voor je kledingkeuze.

Aangenaam is een mens bij God als hij bekleed is met Christus. “Want zovelenals gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.” (Gal. 3:27) Danklinkt het vanuit de hemel: “Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener  steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem  is zoet, en uw gedaante is liefelijk” (Hgl. 2:14).

Kand. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

kerkdienstkleding
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben gezegend met een top-vriend, alleen zijn we nog zoekend naar een passende kerk. Mijn vriend zegt dat het voor hem...
geen reacties
14-11-2017
Er zijn kerken die de Catechismuspreken zondagsgewijs houden, dus de hele Catechismus in een jaar en er zijn kerken die ...
geen reacties
13-11-2014
Als mijn man en ik geslachtsgemeenschap hebben met elkaar, kan het gebeuren dat ik vreselijke jeuk krijg in mijn vagina...
geen reacties
13-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering