Hoe kan ik op Christus zien als ik me niet zondig voel?

Ds. J. van Rossem / geen reacties

19-06-2005, 00:00

Vraag

Hoe kan ik op Christus zien als ik me niet zondig voel?

Antwoord

Wat is het geschonken geloofszicht op de Heere Jezus een gave van de Heilige Geest. Wanneer gaat Gods kind dit leren? Als hij door de Heilige Geest eerst op zijn zonden krijgt te zien. Juist dan krijgt een zondaar Hem zo nodig en is er verlangen Hem te mogen zien  Het geschonken zien op de Heere Jezus, met het harte-oog des geloofs, volgt altijd op het zien van eigen zonden en ongerechtigheden. Vaak wordt dit, volkomen ten onrechte, omgedraaid. Eerst, in een levende zondekennis, het missen van de Heere Jezus, dan het zoeken van de Heere Jezus, en dan het kennen van de Heere Jezus. Zo wordt een zondig mens verlegen om de Heere Jezus, waar hij anders verlegen is met de Heere Jezus.

Het is net als met het staan voor een winkel. Hoe kijk je aan tegen dingen die je niet nodig hebt. Vrijblijvend. Dan kun je de dingen ook heel goed missen. Wanneer wordt, als een gave van de Heilige Geest, de harteroep geboren: geef mij Jezus of ik sterf, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf? Als een mens aan het verderf van zijn ziel, waarin hij van nature is geboren is, ontdekt is. Dan wordt het zijn buiten de Heere Jezus ook geen vrijblijvende zaak maar een donkere zaak van verloren liggen in eigen zonden.

Maar ook: als een mens aan zonden ontdekt is, kan hij ook met die ontdekking nooit  zien op de Heere Jezus. Dat is een zaak van geloof, als gave van de Heilige Geest. Wanneer wordt de Heere Jezus, hemels schoon en eeuwig dierbaar? Altijd vanuit de diepte van het verbroken hart. Kun je dan zien op de Zaligmaker, als je je zonde gevoelt. Ook daar  heb je de Heilige Geest voor nodig. Heb je wel eens geprobeerd om zelf op de Heere Jezus te zien en is je dat gelukt? Bidt maar of de Heere jou Zijn Heilige Geest geeft.

Ik bid je Gods zegen toe. Hartelijk dank voor je mooie vraag.
Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Is het slecht als ik, samen met vriendinnen, op een zaterdagavond ga stappen? Soms hoor je wel eens mensen zeggen dat he...
geen reacties
19-06-2006
Aan een dominee uit welke kerk dan ook, die dit probleem ziet en erkent als een probleem. Helaas moeten we opmerken dat ...
1 reactie
19-06-2014
Ik ben een meisje van 21 jaar. Ik heb nu ruim een half jaar verkering. Mijn vriend en ik hebben echt een hele goede rela...
geen reacties
19-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering