Relatie met God niet echt verdiept

Ds. C.J. Meeuse / geen reacties

02-10-2003, 00:00

Vraag

Over twee weken hopen we bij ons in de kerk (ger. gem.) weer het Avondmaal te vieren. Ik heb twee jaar geleden belijdenis gedaan en ben sindsdien ook aan het Avondmaal gegaan. Maar momenteel weet ik niet goed wat ik moet doen. Ik heb het idee dat mijn relatie met God niet echt verdiept is of zo. Nu weet ik wel dat dit bij mij ligt, maar hoe ik ook bid, ik heb het idee dat die verdieping achterblijft en tegelijk ook de groei in het geloof. Nu zit ik eigenlijk met de vraag of ik nu wel aan het Avondmaal mag of dat ik daarvoor eerst weer "echt" contact heb met God. Ik bid en lees mijn bijbel elke dag en ook met aandacht. Weet u misschien hoe ik hierin verder moet?

Antwoord

Je vraag heeft betrekking op je relatie met God, maar ik kan uit wat je schrijft niet opmaken wat dit voor je inhoudt. Je hebt belijdenis gedaan en bent aan het avondmaal gegaan en nu hoop ik vanzelf dat dit geen automatisme voor je was, maar je schrijft er verder niets over. Vandaar dat het voor mij heel moeilijk is om je onduidelijke vraag concreet te beantwoorden.

Ik denk dat het beste wat je kunt doen in je omstandigheden is, jezelf onderzoeken, zoals de apostel Paulus schrijft in 2 Kor. 13:5: "Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt" .

Er is over de viering van het Heilig Avondmaal heel veel geschreven, wat voor iedereen toegankelijk is. Je vraag betreft met name het zelfonderzoek en daarover lees je allereerst in het oude Formulier voor het Heilig Avondmaal, dat achterin de psalmboekjes staat. Verder kan ik je aanraden het boekje van Prof. G. Wisse, "Mag ik ten Avondmaal gaan" , of het deeltje uit de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus a Brakel, uitgegeven bij Den Hertog, dat heet: "Het Heilig Avondmaal." Verder schreef ik zelf twee boekjes over dit onderwerp, de ene met de titel: "Rondom het Heilig Avondmaal", en de andere over "Christuskennis en de toegang tot het Heilig Avondmaal", beide ook uitgegeven bij Den Hertog. Denk verder aan het oude en mooie werk van Petrus Immens: "De Godvruchtige Avondmaalganger"; wat zeker nog wel te koop, is het niet nieuw dan wel antiquarisch.

Het is goed om met de viering van het Heilig Avondmaal ernstig bezig te zijn. Door een verkeerd gebruik halen we immers een oordeel (niet het oordeel) over ons en dat kan verharding betekenen op een verkeerde weg. Beter is het terecht gebracht en geleid te worden door de Heilige Geest op de weg naar de zaligheid!

Ik zal een deeltje van mezelf bijsluiten, wat ik nog in mijn pc aantrof. Een hartelijke groet en Gods zegen in
alles.

Ds. C. J. Meeuse

Ds. C.J. Meeuse

Ds. C.J. Meeuse

 • Geboortedatum:
  05-10-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

HSV-vertalers, hartelijk dank voor al jullie werk! Ik ben er blij mee! Mijn vraag is, waarom staat er in Psalm 22:9 "Hij...
geen reacties
02-10-2012
Zondigde de mens door van de vrucht te eten?  De mens wist niet dat het slecht was en had ook geen notie van de gevolgen...
geen reacties
02-10-2006
Toen Jezus hier nog op aarde was, gaf Hij toen onderwijs over het verbond met Israël of over het nieuwe verbond? Of alle...
geen reacties
02-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering