(...) Hiermee maakt God duidelijk dat Christus ook is gestorven voor de niet-Jod...

Ds. A. Jonker / geen reacties

28-09-2007, 00:00

Vraag

Beste dominee Jonker.

In het Nieuwe Testament kunnen we lezen in Handelingen 10 en 11 over Cornelius. Hiermee maakt God duidelijk dat Christus ook is gestorven voor de niet-Joden. Maar, hoe zit het met de niet-Joden ten tijde van het Oude Testament? Hebben zij een kans gehad om het eeuwige leven te krijgen? Zij behoorden niet tot Gods uitverkoren volk. Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is. En ik ben heel benieuwd naar uw visie.

Antwoord

Deze vraag is moeilijk en gemakkelijk tegelijk. Als het gaat om het zalig worden van Joden of heidenen, in de tijd van het Oude of Nieuwe Testament of daarna, dat ligt alles in Gods hand. Hij is rechter en wij moeten dat aan de Heere overlaten.

Maar nu het moeilijke, want de Heere heeft in Zijn Woord ons toch wel bekend gemaakt wat de weg ter zaligheid is. Er is maar één weg tot de Vader, namelijk de Heere Jezus (Joh. 14:6). Er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden (Hand.4:12). Er is maar één offer wat tot in eeuwigheid genoeg is, namelijk de kruisdood van de Heere Jezus (Hebr.10:14). Daarom moeten we aan alle mensen, Joden en heidenen, het Evangelie van Jezus Christus verkondigen.

We weten dat er in het Oude Testament Israëlieten/Joden waren die van verre in de komende Messias geloofden en daardoor zalig werden (Hebr. 11). Zij werden zalig, op grond van het offer dat de Heere Jezus zou brengen op Golgotha. Overigens worden ook Rachab de hoer en Ruth de Moabitische in Hebr. 11 genoemd. Al blijft toch gelden dat niet alle Israëlieten echt in de komende Messias geloofden (Rom.9:6). En de volken buiten Israël? Daarvan lezen we b.v. in Psalm 147:19 en 20. God handelde met andere volken niet zo als Hij met Israël gehandeld heeft. Meer dan eens waren de heidenvolken ook Israël vijandig gezind. Maar er zijn ook personen Israël gunstig gezind, b.v. Sifra en Pua (Ex.1), Hiram (1 Kon. 5) en Naäman (2 Kon. 5). Hierbij moeten we belijden dat God rechtvaardig én barmhartig is.

Een Schriftgeleerde vroeg aan de Heere Jezus: Zijn er ook weinigen die zalig worden? Dan geeft de Heiland hem als antwoord: Strijd om in te gaan door de enge poort (Luk.13: 23, 24).
Het Evangelie van Jezus Christus is niet alleen aan Joden gebracht, maar ook aan heidenen, ook aan ons! Juist als we heel de Bijbel hebben, hebben we de grote verantwoordelijkheid: “wat doen we met Gods heerlijke roepstem in Zijn Evangelie?”

Ds. A. Jonker
Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd gaat een aantal van mijn vrienden stappen. Inmiddels gaan al mijn vrienden. Ik ga niet mee. Ik wil niet ...
1 reactie
28-09-2015
Beste dr. Paul, Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vraag. Wij wilden enkel een massage, omdat we dat gewoon o...
geen reacties
28-09-2013
Veel hulpverleners noemen zich christelijk, maar uit ervaring weet ik dat er toch occulte zaken aan de orde kunnen komen...
geen reacties
28-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering