Worden tegen Gods’ kinderen op de oordeelsdag ook hun zonden nog vermeld, al zij...

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

06-12-2005, 00:00

Vraag

Worden tegen Gods’ kinderen op de oordeelsdag ook hun zonden nog vermeld, al zijn die vergeven? Tegen onbekeerde mensen worden al hun zonden voorgesteld, staat er in de bijbel, maar hoe is dat met de bekeerde mensen?

Antwoord

De schuld Uws volks hebt Gij uit Uw boek gedaan; ook ziet Gij geen van hunne zonden aan. Psalm 85:1 (berijmd). Dat betekent dus dat de Heere er niet meer op terug komt in de oordeelsdag. Hij heeft hen hier in Christus vrijgesproken en hun zonden vergeven. Daarom zal Hij nooit meer op hen toornen of schelden. In Christus ziet God de Vader hen aan in Zijn gunst en genade tot in alle eeuwigheid. Op de oordeelsdag wordt de ziel verenigd met het lichaam en zullen zij niet meer bepaald worden bij hun vergeven zonden. Dat zal wat wezen om met Gods volk eeuwig God te mogen groot maken. Dat is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Dat zal de grote tegenstelling zijn met de onbekeerden, die met lichaam en ziel eeuwig moeten lijden in de rampzaligheid. Aangrijpende werkelijkheid: eeuwig wel of eeuwig wee! Wat is mijn, jouw toekomst? Heere, bekeer mij zoals Gij al Uw volk bekeert, zo zal ik bekeerd zijn.

Met heilbede, ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Wij, 25 en 21 jaar oud, hebben sinds korte tijd een relatie. Voor die tijd hadden we al geruime tijd dagelijks contact. ...
geen reacties
06-12-2017
Op een bijeenkomst van de mannenvereniging bleef een vraag onbeantwoord. In Lukas 1:59 staat: "...en noemden het Zachari...
2 reacties
06-12-2010
Waarom worden psalmen in sommige kerken niet-ritmisch gezongen, terwijl ze gemaakt zijn om ritmisch gezongen te worden?
geen reacties
06-12-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering