Dagelijkse bekering

drs. I. A. Kole / geen reacties

06-12-2018, 07:55

Vraag

Kun je de Heere blijven vragen om een nieuw hart als Hij dat je al door genade gegeven heeft maar je dat zelf niet ziet? Als je de Heere hartelijk lief hebt gekregen omdat Hij je eerst heeft liefgehad, maar als je bij jezelf zoveel tekort en schuld ziet die reikt van de aarde tot de hemel, en dagelijks alleen maar groter wordt. Eeuwig omkomen wordt rechtvaardig maar Heidelberger Catechismus (HC) vraag 12 wordt de schreeuw van mijn hart. Een schuld die alleen de Heere Jezus als Borg en Middelaar (HC Zondag 6) kan en wil betalen.

Als je toegeeft aan zonde en het zo donker wordt om eigen schuld en de bange vraag in je hart komt: is het allemaal wel echt waar bij mij, bedrieg ik mezelf niet voor de eeuwigheid. Uiterlijk de jongste zoon, maar ten diepste nog een oudste zoon te zijn. En je dan vraagt om een nieuw hart, mag je dat dan blijven doen als je dat al ontvangen hebt? Dagelijkse bekering hebben Gods kinderen toch ook elke dag nodig?

Hopelijk wil iemand van de Ger. Gem. deze vraag beantwoorden. 

Een jongere van 22 jaar.

Antwoord

Beste broeder,

We leven in bezet gebied. De duivel weet dat hij het verloren heeft; nu probeert hij de kinderen van God zoveel mogelijk in verwarring te brengen en het geschonken geloof verdacht te maken. Je ervaart het zelf. De tere liefde wordt verdacht gemaakt en de twijfel slaat toe: zal het wel waar zijn, of heb ik dat mezelf wijs gemaakt? De ervaring is dat ik met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden moet (HC antwoord 12).

Als je door het geloof dichtbij de HEERE mag leven, dan ervaar je ook, dat je “met Zijn dierbaar bloed gekocht bent en van alle heerschappij van de duivel verlost bent” (HC, antwoord 34 ). Die beproeving doe je vluchten tot de Voorbidder. De HEERE laat niet varen het werk van Zijn Hand.

Zegen,
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofstwijfel
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is de bijbelse manier om met zaken als reiki om te gaan?
geen reacties
05-12-2005
Ik weet sinds twee jaar dat ik lesbisch ben. Of ik een relatie wil weet ik nog niet maar ik wil het gewoon vertellen. Ik...
geen reacties
05-12-2005
Ik werk als leerlingverpleegkundige in het ziekenhuis. Tijdens een les op school kwam euthanasie ter sprake en werden er...
geen reacties
05-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering