Ik leef eigenlijk in twee werelden. Doordeweeks gewoon het leven en op zondag na...

Ds. M. Baan / geen reacties

17-09-2007, 00:00

Vraag

Ik leef eigenlijk in twee werelden. Doordeweeks gewoon het leven en op zondag naar de kerk. Ik weet en voel dat er veel dingen verkeerd zijn die ik doe, maar toch kan ik er niet mee stoppen. Ik weet dat ik dan niet bekeerd kan worden. Wat moet ik doen?

Antwoord

Voor mij ligt een vraag, die in een wat puntige en soms wat telegramachtige stijl is gesteld. Ik zal er op een vergelijkbare wijze op reageren.

Dat veel mensen twee soorten leven hebben is een feit. Dat de meeste mensen dat niet in de gaten hebben is ook een feit! Door de week het gewone leven. Ja, maar wie beweert dat dàt het gewone leven is? Omdat het zes dagen duurt en het zondagse leven maar één dag? Ik zou het liever willen omkeren: zondags hebben we het gewone leven, en door de week een "schijnleven". Dat is een veel betere omschrijving. Waarom het doordeweekse leven een schijnwereld is? Omdat het gebaseerd is op een onvoorstelbaar grote hoeveelheid schijn. We leven door de week namelijk zo ongeveer zoals de gemiddelde mens leeft. Maar waarom de doorsnee mens leeft zoals hij leeft, dat is een vraag waarop die doorsnee mens in de verste verte geen antwoord weet te geven. Maar waarom leven we dan zo? Omdat de andere mensen dat ook zo doen. Dus zit er inderdaad in ons zoiets als - wat boze tongen wel eens beweren - het kudde-instinct!

Wat er dan zo fout is aan het doorsnee leven van de gemiddelde mens door de week? Dat leven leeft zonder God. Daarom is het fout. Het doorsnee leven gaat er bovendien van uit, dat de mens in principe een goed wezen is. Die foute gedachte heeft zich tegenwoordig vastgezet in bijna alle maatschappelijke verbanden. Daar hebben we meteen de oorzaak, dat veel prognoses van de wereld niet kloppen: ze gaan simpelweg van verkeerde veronderstellingen uit.

Wie door de week leeft zoals de wereld leeft, die voelt ergens dat dit wringt met wat we op zondag in de kerk horen. Helaas is de gewoonte van de wereld machtiger dan de waarheid van God. De Bijbel gaat namelijk uit van de verdorven mens en de rechtvaardige en genadige God. Die alles bepalende waarheid van de Bijbel laat zich nooit verenigen met het leefklimaat van de wereld! Ook dat kun je op een machteloze manier ervaren.

Kun je dan niet bekeerd worden?  Pas op met die veronderstelling. Het is -volgens de Schrift- echt niet zo dat wij (verloren) mensen eerst aan bepaalde vereisten moeten voldoen voordat we voor bekering in aanmerking komen. God bekeert mensen in hun verlorenheid uit hun verlorenheid. Wat moeten wij dus doen? Breken met dat gedwee in woorden, daden, gewoonten en vormen achter de wereld aansukkelen en het alleen van de Heere verwachten! Want zulke mensen worden nooit beschaamd!

Ds. M. Baan
Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Kun je nog bekeerd worden als je seksueel contact hebt gehad met iemand van hetzelfde geslacht?
4 reacties
17-09-2015
Zijn de meningsverschillen die kerken in Nederland scheiden vandaag nog houdbaar, of conserveren we gedateerde standpunt...
geen reacties
17-09-2013
Hoe kan een huwelijk überhaupt stand houden als een van de twee het grootste gedeelte van zijn/haar tijd op het internet...
1 reactie
18-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering