Boek Heart Cry over homoseksualiteit

Nieuwsredactie / 45 reacties

02-06-2012, 14:27

Stichting Heart Cry en de Engelse Bijbelleraar en pastoraal werker Philip Nunn laten 4000 boekjes drukken die "op een duidelijke en frisse manier Bijbelse overwegingen rondom het thema homoseksualiteit onder de aandacht brengen van een breed christelijk publiek." Arjan Baan: "Er zijn nauwelijks Bijbelgetrouwe christenen die een tegengeluid laten horen. Philip is daarop een positieve uitzondering. De ‘selectieve stilte’ maakt de huidige discussie in Nederland onevenwichtig en dus ongezond." Refoweb stelde Nunn enkele vragen over dit onderwerp:

Arjan Baan schrijft: “Er zijn nauwelijks Bijbelgetrouwe christenen die een tegengeluid laten horen". Op zich een begrijpelijke reactie na de commotie m.b.t. st. Tot Heil des Volks onlangs. Wat heeft je bewogen om het onderwerp toch weer op de agenda te zetten? Houd je rekening met soortgelijke negatieve reacties?

Philip Nunn: "Het schrijven en de publicatie van dit nieuwe boek heeft als motivatie om de gedachten van Gods woord over homoseksualiteit op een frisse manier duidelijk te maken. Zijn boodschap is gericht op al de geloofgroepen die de Bijbel erkennen als Gods Woord – en is dus gezaghebbend. Hoe lang moeten profeten Gods boodschap aan Gods volk doorgeven? Hoe lang moet homoseksualiteit op de agenda van christelijke gemeenten blijven? Zolang het noodzakelijk is! Gods waarheid verbergen om kritiek of problemen te voorkomen is geen liefde. Onze God is een goede God en Zijn boodschap is altijd goed een gezond. Soms gaat Gods boodschap in tegen een sterke culturele stroom. Elke keer dat een christen een boodschap heeft die tegen de geldende cultuur in gaat, moet hij rekening houden met negatieve reacties. Niet plezierig, maar onvermijdelijk. We moeten ons daarvan bewust zijn."

In de (steeds terugkerende) discussies over homoseksualiteit op het forum van Refoweb houden veel bezoekers zich op de vlakte. Heb je een idee hoe dat komt?

Philip Nunn: "In het algemeen is er een aantal redenen waarom mensen hun mening niet uiten: (a) Verwarring – omdat ze nu twijfelen over wat Gods Woord zegt, ze zwijgen en wachten. (b) Angst – als iemand zijn mening in het openbaar geeft, zal dat zeker gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in zijn of haar maatschappelijke positie, in het inkomen of door maatregelen van de overheid. Sommige deuren gaan open, maar andere (en meer) deuren gaan dicht. (c) Pijn – veel christelijke gezinnen in Nederland worstelen met de gevolgen van homoseksualiteit binnen hun eigen familie. Door gevoelens van gebrokenheid en pijn is er geen wens of energie om daarover in discussie te gaan. Misschien spelen bovenstaande redenen ook bij forumbezoekers van Refoweb."

Philip Nunn

 
De theorie van een Bijbelse monogame en duurzame liefdesrelatie tussen mensen van hetzelfde geslacht raakt onder christenen steeds meer in zwang. Hoe kijk je daar tegenaan en wat is je reactie daarop?


Philip Nunn: "Het is, zoals ik het in Gods Woord zie, een ontwikkeling in het verkeerde richting. Het goedkeuren van homoseksuele relaties binnen christelijke gemeenten is in mijn perspectief een bewijs van de sterke culturele stroom rondom de kerk. In onze cultuur staan "ik" en "mijn voldoening" centraal, en in Gods Woord staat God Zelf centraal. In onze cultuur wordt ons privéleven alleen door mij bepaald. God spreekt door Zijn Woord tegen elke christen – ook in ons privéleven. Onze cultuur heeft moeite met gezag en Gods Woord is gezaghebbend. Met onze menselijke neiging om alles te veranderen naar onze wil, hebben we de neiging de boodschap van Gods Woord ook aan te passen. Dat gevaar lopen we allemaal. Mijn nieuwe boek is een poging om hier richting in te geven. Het is een uitnodiging aan christenen van alle gemeenten om het bijbelse bewijs tegen de homoseksuele praxis nog een keer te overdenken, zodat ze daarna -hoop ik- overtuiging, kracht en genade van de Heere ontvangen om tegen dit maatschappelijke veranderingsproces op dit gebied in te gaan."
 
Er zijn diverse Christenen die 'biddend voor Gods aangezicht’ een positieve beslissing hebben genomen m.b.t. een relatie. Hoe kijk je daar tegenaan?
 
Philip Nunn: "Het altijd gezond om je eigen subjectieve elementen te toetsen tegen objectieve elementen van Gods woord. Anderhalf jaar geleden ontving ik een brief van een moeder. Ze schreef dit toen ze net thuis kwam uit het ziekenhuis waar haar zoontje overleden was. Ze was kapot van frustratie en verdriet, omdat ze haar zoon kwijt was en ook omdat ze God kwijt was. God had haar namelijk 'duidelijk' gezegd -en dat werd bevestigd door anderen- dat Hij was van plan om haar zoon te genezen. Nu, zo zei ze, kan ik niet meer op God vertrouwen! De werkelijkheid is dat God goed en trouw is en dat haar zoon dood is. Haar subjectieve gevoel over wat God zegt is ons zwakke punt. Ik twijfel ook niet aan de eerlijkheid van degenen die biddend voor Gods aangezicht een positieve beslissing hebben genomen m.b.t. een homorelatie. Maar dat subjectieve gevoel kan en zou getoetst moeten worden aan Gods Woord. God spreekt duidelijk genoeg in Zijn woord: Seksuele intimiteit is goed en ontvangt Gods zegen, maar alleen binnen de context van een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Seksueel contact in welke andere relatie dan ook is zonde en wordt door God sterk afgekeurd. Deze boodschap is duidelijk genoeg voor degenen die zich aan Zijn gezag willen onderwerpen."

Voor wie is dit boek geschreven?

Philip Nunn: "In de eerste plaats willen we christenen bemoedigen die het bewogen en liefdevolle hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats om de verantwoordelijken en leidinggevenden in de christelijke gemeente te helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt het boek zich ook tot christenen met homoseksuele gevoelens die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is. Ik hoop dat dit boekje in de handen van velen een nuttig gereedschap zal zijn."

 

Het boekje is hier te bestellen en kost 5 euro. Je ontvangt dan 2 exemplaren.

Nieuwsredactie op 02-06-2012, 14:27
45 reacties
Daniel
02-06-2012 / 18:15
Net zoals de moslim extremisten: gooi homo's met hun hoofd naar beneden van een hoge flat, dat zal ze leren.

Of gaan wij christenen er anders mee om, vol met liefde naar de homofiele medemens?
Volgens mij alleen met de christen homofiele medemens en als je geen christen bent is het kwaad kersen eten met ons reformatorischen.
adriaan
03-06-2012 / 08:50
Ik denk dat veel christenen niet meer zo afwijzend zijn omdat ze niet snappen dat de 2 a 3 regels over homosexualiteit in de Bijbel letterlijk worden genomen en vele andere regels door context en "het was een andere tijd" niet. Dat is moeilijk uit te leggen en vormt maar een dunne basis om iemand op zijn homosexualiteit aan te spreken. Daarnaast vinden veel hetero christenen zich denk ik ongemakkelijk om afkeurend te zijn over iets waar ze zelf geen last van hebben. Ze snappen terecht dat het wel heel makkelijk is voor een hetero om de regels over homo's letterlijk te nemen. Beide argumenten vind ik voor dit soort christenen spreken. Het laat juist zien dat ze met de homo meeleven en niet voor in de rij willen staan met veroordelingen. De christenen die dat wel doen vind ik altijd verdacht. Waarom toch zo onevenredig veel aandacht voor de zonde van een ander, wat hebben ze zelf te verbergen. Of is het toch een afkeer van alles wat anders is dan zij.
waldboy
03-06-2012 / 12:04
adriaan en franciscus- ik ben het voor 100% met jullie eens!!
Hubert
03-06-2012 / 23:05
Het zoveelste boekje over dit onderwerp, nu uit Engeland. Waarom niet eens luisteren wat homo's hierover te zeggen hebben? Het zijn altijd hetero's die iets vinden over homo's.
Lees eens wat van Ruard Ganzevoort, die is zelf homo en komt bovendien uit reformatorische kring en is ook nog eens theoloog.
Omega
04-06-2012 / 09:17
De angst voor kritiek van buitenaf en zelfs uit eigen kring is de oorzaak dat veel refo's geen radiciaal bijbels standpunt meer durven in te nemen. Dat geldt zowel voor samenwonen, overspel, gemeenschap voor het huwelijk, als homoseksualiteit. De Bijbel is daarover helder in zowel het OT als het NT. Je broeder of zuster in de zonde laten en hem/haar niet liefdevol waarschuwen, is liefdeloos. De zonde haten, maar de zondaar liefhebben. Dat is Bijbels.
Hubert
04-06-2012 / 18:34
Omega: de Bijbel is helemaal niet duidelijk over de onderwerpen die je noemt (behalve wellicht overspel) Over deze zaken wordt zeer verschillende gedacht in het christendom. Visies vaak die diametraal tegenover elkaar staan. Wie zal bepalen wat de juiste is.
Omega
05-06-2012 / 06:42
@Hubert De Bijbel is niet helder meer zodra christenen de autoriteit ervan gaan betwisten. En dat heeft alles te maken met het weigeren te buigen voor het gezag van Gods Woord. We accepteren dan alleen nog maar wat goed voelt voor onszelf, past binnen de paar hersencellen van onze logica en (meer of minder) geaccepteerd wordt door de maatschappij. Maar ook deze voorspelling staat al bijna 2000 jaar in de Bijbel. Overigens, hoeveel Bijbelteksten wil je hebben die waarschuwen tegen homoseksualiteit? ;-)
jeewee
05-06-2012 / 07:08
Boeiend boek. Heb het inmiddels gelezen.
Jammer weer dat het hetero's zijn die denken aan hetero's te moeten vertellen wat zij denken dat God met hen wil.
Alsof homo's die 7 bijbeloplaatsen en elke uitleg daarvan zelf niet veel beter kennen.
Alsof zij niet door elke strijd en diepte daarvan in het kwadraat zijn gegaan...
Hier klinkt wel heel veekl splinter en balk door.

Hoeveel hetero's zijn etr niet bezig met 'o zo veel liefde' de splinter uit het oog van hun homoseksuele oog van hun broederof zuster te verwijderen?! Daar waar die splinter zo vaak voelt als een doorn in het vlees? Maar ook daar waar die doorn is bestreken met Zijn zalf zodat homo's er mee kunnen leven en hety geen barriere meer vormt tussen hen en God...
En dan nog blijven veel hetero's peuteren en trekken aan die splinter omdat een doorn die geen pijn meer doet, niet past in het beeld waarin men zich heeft vastgezet.

Omega vraagt zich af hoeveel Bijbelteksten je wilt hebben die waarschuwen tegen homoseksualiteit...
Beste Omega, ze zijn allen bij christelijke homo's zo enorm veel beter bekend dan bij jou en anderen die homo's op het pad willen brengen waarvan zij geloven dat het goeed voor hen is.

Mijn beste Omega, hoeveel bijbelteksten wil je hebben tegen onbekeerlijkheid?
adriaan
05-06-2012 / 08:39
Omega gaat er aan voorbij dat heel veel verboden en regels in de Bijbel zeer helder staan beschreven, maar waar zelfs de meest strikte christen zich meer aan houdt. Ook de straffen die voor het breken van deze regels in de Bijbel staan worden gelukkig niet meer opgevolgd. Ik heb nog nooit een antwoord gekregen waarom voor die regels en straffen een houdbaarheidsatum geldt die inmiddels is verstreken. Ik vind ook nergens in de Bijbel iets over wanneer men zich niet meer aan die regels hoeft te houden. Zolang daar geen bevredigend antwoord op is en je houdt je zelf niet aan alle regels in de Bijbel, zou ik me maar heel bescheiden opstellen. In plaats van anderen aanspreken op een regel waar je zelf geen enkele moeite voor hoeft te doen om op te volgen.
imvi
05-06-2012 / 10:02
http://www.godtube.com/watch/?v=F021FFNU
1a2b3c
05-06-2012 / 10:31
@jeewee,

Dus een hetero mag, op grond van de Bijbel, geen mening hebben over homoseksualiteit omdat hij/zij zelf geen homo is?
Ik zou zeggen: wees dan maar consequent, en zorg ervoor dat je zelf nooit iets zegt over iets wat in jouw leven niet voorkomt, wat dan ook!

Er zijn homo's en hetero's die het wel als zonde zien, en andersom zijn er zijn homo's en hetero's die het niet als zonde zien.
Het feit dat de meningen verschillen zegt niets over splinters, balken, onbekeerlijkheid en het kennen van de homo-teksten.

Ik zou niet weten waarom een homo de 7 homo-teksten veel beter kent (kennen in de zin van weten) dan een hetero die het eerlijk heeft onderzocht. Zeker als iemand een boek erover geschreven heeft mag je toch wel aannemen dat hij zich erin verdiept heeft.
Is iets meer of minder waar, afhankelijk of een homo of hetero het zegt? Kijk gewoon wat er staat, en dan ben je het er mee eens of niet.
jeewee
05-06-2012 / 11:10
@1a2b3c,
Maar natuurlijk 'mag' een hetero een visie op de Bijbel en een mening hebben over homoseksualiteit.
Mij zal je ook beslist nooit horen zeggen dat de visie die in dit boek en door Nunn en Baan hierboven wordt verwoord, fout is. Ik zal daar zeker niet tegen in gaan en ik zie ook heel veel mensen in mijn omgeving die in deze visie rust in de Heere hebben gevonden.

Andersom echter zijn er ook christenen waarvan ik niet wil zeggen dat ze niet Bijbels handelen en géén rust in God hebben gevonden, omdat ze een andere visie op deze materie hebben.

Want dát is de essentie: laat er niets in staan tussen God en jou. Dat geldt voor homo's en hetero's.

Ik sta vaak verbaasd over de felheid weer mee hetero's aan homo's een interpretatie van een regel voorhouden waar voor, zoals hierboven Adriaan het zo prachtig verwoordt, hetero's geen enkele moeite hoeven te doen om die op te volgen. Ze hoeven er verder ook niet over na te denken want het raakt hen niet in hun persoonlijk navolgen van Christus.

Je zegt dat je niet zou weten waarom een homo de 7 bijbelplaatsen beter kent dan een een hetero.
Ik weet dat wel: een homo die met de Heere wil leven is dwars door die bijbelwoorden heen gegaan. Hij/zij heeft er vaak jaren lang strijd mee gehad, liters tranen weggejankt.

Wat mij beweegt en intens diep raakt, is dat veel jongeren de kerk en God de rusg hebben toegekeerd omdat wij kerkmensen hen als ooit de kinderen, bij Jezus vandaan hebben gejaagd.

En dan is mijn vraag:
Wat is er nou erger: die homo's die tegen de verdrukking in toch bij God en Zijn Woord en gemeente willen blijven maar van Gods wege ruimte ervaren dat zij een monogame relatie mogen hebben met een medegelovige?

Of is het toch erger dat de kerk wordt 'gezuiverd' van homo's die in de ogen van velen van ons 'in zonder leven' en die we nooit meer zien. Wat je niet ziet bestaat niet? Nee toch?
1a2b3c
05-06-2012 / 12:24
Weet je jeewee, ik ben echt niet van plan de homo-discussie hier aan te gaan.
Ik vraag me gewoon af waarom het nodig is om 'o zoveel liefde' tussen haakjes te zetten: (Hoeveel hetero's zijn etr niet bezig met 'o zo veel liefde' de splinter uit het oog van hun homoseksuele oog van hun broederof zuster te verwijderen?!) Kun jij hun hart op de liefde beoordelen dan?
En waarom insinueer je onbekeerlijkheid en heb je het over de splinter en balk?
Vind je dan niet dat je zelf bezig bent met wat je een ander verwijt nl. oordelen!
Wat betreft het kennen van de homo-teksten, natuurlijk is een hetero er in de beleving niet doorheen gegaan, daarom had ik er ook bij gezet: kennen in de zin van weten.

Ik wens alle homo's en hetero's toe dat de één de ander uitnemender acht dan zichzelf, dan is iedereen belangrijk en niemand vind zichzelf belangrijk. (wat m.i. ook de bedoeling is)
En in die context kan het best wel eens zo zijn dat je iets te horen krijgt waar je het absoluut niet mee eens bent, maar dan kunnen we elkaar wel verdragen.
Begrijp me goed, dit niet bedoeld als een pleidooi om wat voor zonden dan ook goed te praten.
waldboy
05-06-2012 / 12:40
Uit de reacties hierboven is niet op te maken of de personen die reageren òf hetero- zijn òf homosexueel zijn.
Ik concludeer hetero-.
Welke homosexueel durft in een reactie uit de kast te komen?
MvR
05-06-2012 / 14:26
@ Waldboy: Dat lijkt me niet echt zinvol. Dat zorgt er slechts voor, dat eens te meer een discussie blijft steken in wij hetero's tegen zij homo's (of andersom). Er hoeft hier ook niemand als hetero uit de kast te komen.
@ adriaan: (1) Welke ge- en verboden bedoel je concreet? (2) Gelukkig is er ook niemand in orthodox-christelijke kring, die de doodstraf op homoseksualiteit bepleit. (3) Het gaat niet enkel om een paar (blijkbaar 7) teksten, maar het gaat om de grondlijn van het huwelijk, zoals de Heere die in het paradijs heeft neergelegd en in heel de Schrift uitgewerkt. (4) Tegelijk voel ik wel mee (voor zover een mens echt met een ander mee kan voelen) met je moeite, dat hetero's de pijn en moeite van een homo in dezen nooit zullen kunnen meevoelen. Als je iets van de strijd bij een homo proeft, en je moet zeggen tegen de ander dat je die strijd zo niet kent, dan kan dat je het gevoel geven, dat je praat wel eens heel goedkoop kan zijn. Dat is trouwens ook in andere situaties: als je spreekt met een echtpaar dat een kind verloren heeft, terwijl je zelf gezonde kinderen hebt; als je spreekt met een vrijgezel die intens verdrietig is nooit een vriend(in) tegengekomen te zijn, terwijl je zelf gelukkig getrouwd bent. Dan kun je proberen te vertroosten vanuit het Woord van God, maar je beseft heel goed dat het voor de ander een hele strijd is voor hij/zij zover komen kan, terwijl jij het in zekere zin heel gemakkelijk zeggen kunt. (5) Laten homo's er overigens ook voor waken, om enkel in een slachtofferrol terecht te komen; wie weet wat voor moelijke strijd de heteroseksuele gesprekspartner heeft moeten voeren op een ander terrein, waarin hij door genade mocht leren buigen voor het Woord van de Heere. Het is niet gezegd dat de levensstrijd van een homo zwaarder is dan die van een hetero (zélfs niet op seksueel terrein).
@ jeewee: Laten we oppassen voor al te grote post-moderniteit:' ik heb mijn opvatting, en jij hebt de jouwe; laten we elkaar er niet mee lastig vallen'. De Bijbel is niet zo vrijblijvend. Je zegt: laat er niets staan tussen God en jou'. Daar heb je gelijk in, dat is de essentie. De Bijbel is er echter duidelijk over, dat zonde altijd tussen God en ons in staat (bijv. Jes. 59). Natuurlijk moeten we dan helder hebben wat zonde is. Daarvoor moeten we echter niet te rade gaan bij wat wij vinden dat wel gaat, bij dat waarvan wij niet het gevoel hebben dat het tussen God en ons instaat etc. (want ons gevoel, ook ons godsdienstig gevoel, is bedrieglijk). Nee, daarvoor moeten we eenvoudigweg het Woord van God onderzoeken. En dan gaat het er niet om wat homo's vinden van hetero's of wat hetero's vinden van homo's, maar wat Gods Woord tegen ons allemaal te zeggen heeft. En ja, dan kan het wel eens zo zijn dat hetero's een visie hebben op homoseksualtieit. Dan kan het wel eens zo zijn dat mannen geroepen zijn om de zonden bij vrouwen aan te wijzen, volwassenen bij kinderen, armen bij rijken etc. Maar dan gaat het er niet om wat ik vind en wat mij goed uitkomt. Dan gaat het er om, wat wij geleerd hebben uit het Woord van de Heere. En wat is daarvoor nodig? Dat wij zelf hebben leren buigen. Kijk, als een hetero alleen homoseksualiteit als een grote zonde ziet, en hij heeft nog nooit geleerd in zijn eigen leven zonde te zien, dan kan hij beter zwijgen. Maar als hij door Gods genade geleerd heeft te buigen, dan leert hij (1) ootmoedig en liefdevol te zijn in zijn bewoordingen, en (2) toch ook fijngevoelig te zijn als het gaat om de heiligheid van God en de gehoorzaamheid aan Zijn Woord, bij hemzelf en bij anderen.
Dáár komt het bij ons allemaal op aan. Want de Heere zegt (Jes. 66:2): 'op deze zal Ik zien: op de arme en verslagene van geest en op die, die voor Mijn Woord beeft'.
Tante Pollewop
05-06-2012 / 14:40
hier één. :)
Waarom is dat belangrijk?
QuadCoreInside
05-06-2012 / 16:13
@Tante Pollewop:
Dat telt niet. Jij was allang uit de kast op Refoweb :-)
Omega
05-06-2012 / 20:09
@jeewee In mijn eerste bijdrage wijs ik op het gemis in radicaliteit onder christenen als het gaat om het hanteren van bijbelse richtlijnen. Van de vier voorbeelden, hebben drie daarvan (ook) betrekking op hetero's. Ik kan me ook niet voorstellen dat een hetero die zijn eigen hart heeft leren kennen, met een vinger naar iemand durft te wijzen die andersgeaard is. Het toontje dat jij meent te proeven bij hetero's, komt misschien ook voort uit je hypergevoeligheid m.b.t. dit onderwerp. Dat neem ik je niet kwalijk.

Tegelijkertijd heb ik ook moeite met het vaak eenzijdig 'toontje' van sommige christelijke homo's. Alsof een hetero niet te strijden heeft met zijn verkeerde 'gevoelens'. De billboards waar de halfblote dames op je neerkijken, het diepe 'inzicht' en de korte zomerse stoffen bij sommige vrouwen, het "gij zult niet begeren" etc. Seksuele verleidingen gelden een ieder, ongeacht geaardheid. En als het gaat om onthouding, dan zijn er ook vele duizenden heteroseksuele mannen die zich (soms noodgedwongen) seksueel moeten 'onthouden' in hun huwelijk om tal van redenen. Laten we niet doen alsof christen-homo's in dit opzicht zich in een unieke positie bevinden. Ik ben het daarin ook van harte eens met @MvR.

En daarom heb ik in mijn eerste bijdrage gesproken over bijbelse radicaliteit die vaak onder ons ontbreekt, hetero of homo.

@adriaan Over de "houdbaarheidsdatum" van een aantal OT''ische geboden heeft drs. Ben Hobrink een aardig boek geschreven "Moderne wetenschap in de Bijbel". Daarin wordt duidelijk uitgelegd waarom op diverse seksuele zonden bij het volk Israel de doodstraf stond.

@1a2b3c Waarvan acte!
janneman
05-06-2012 / 20:24
Mag een homo-relatie in het licht van de Bijbel ja of nee? alle andere verboden dingen kunnen we apart over redeneren, nu even concreet, mag een homo-relatie? en hoe ver mag je dan binnen zo'n relatie gaan? laten we elkaar toch niet gaan bedriegen, door de zondeval is alles zo ontzettend zondig geworden, en de Bijbel spreekt over homo-relaties zo heel duidelijk, en natuurlijk over andere verkeerde dingen net zo duidelijk, maar dat is nu het punt even niet.
Waarom zouden we nu op allerlei manieren uitvluchten gaan zoeken? ook homo-gevoelens zijn een gevolg van de zondeval, zoals alle andere zondige en verkeerde gevoelens, wat heeft een homo nodig en iedereen die verkeerd doet? bekering=afkeer van de zonde!
Tante Pollewop
05-06-2012 / 21:42
@janneman: waarom zijn homo gevoelens (wat een achterlijke term trouwens) gevolg van de zondeval en hetero gevoelens (net zo bespottelijk) niet?

Wat is er zondig en verkeerd aan om iemand met je hele wezen lief te hebben?

Meer nieuws

Tienduizend vragen en antwoorden online in elf jaar tijd. En denken we dat alle (soorten) theologische en exegetische vr...
geen reacties
29-05-2012
"Zou het niet aardig zijn om vragen van jongeren voor te leggen aan een predikant en die te plaatsen op Refoweb?" Deze ...
4 reacties
24-05-2012
In deel 2 van de RD-serie over internetfora kun je naast een gang langs de grootste reformatorische discussieplatformen ...
geen reacties
19-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering