Documentaire 'Houdt God van Vrouwen?'

Nieuwsredactie / 36 reacties

30-09-2013, 10:06

Over de documentaire 'Houdt God van Vrouwen' is het een en ander te doen dezer dagen. In o.a. het Reformatorisch Dagblad en De Wereld Draait Door (en alles wat daar tussen zit) kon je de uiteenlopende reacties volgen. De film gaat over de strijd van de Hilligje Kok om erkenning van haar standpunten binnen de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeente te Rouveen. Een tweede verhaallijn gaat over haar zoon Willem, een getrouwde homo, die in de kerk gelijkwaardig behandeld wil worden. De documentaire is dit jaar gemaakt en gaat op het Nederlands Film Festival in première. We zijn benieuwd naar jouw mening. Bekijk de video hieronder:

Nieuwsredactie op 30-09-2013, 10:06
36 reacties
Autumn
30-09-2013 / 12:19
Een hele goede documentaire. Ik heb veel respect voor Hilligje Kok. Ze probeert op een integere manier met haar worstelingen om te gaan en ze wil oprecht met Gods hulp een weg zoeken. Echt heel jammer dat ze in de kerk geen antwoord krijgt op haar vragen en geen waardering. Hoop dat kerken op deze manier wakker geschud worden en zien wat er écht leeft in de levens en harten van kerkgangers.
Positivo
30-09-2013 / 23:38
Prachtig om te zien & te horen hoe zo'n mevrouw Hilligje (zou het heilige betekenen?) de 'dwaasheid' van de mannen broeders aan de kaak stelt! Het kan toch niet zo zijn (anno 2013) dat mannen (veelal in zwarte pakken) aan vrouwen opleggen dat ze niet politiek actief mogen zijn, geen broek of legging mogen dragen, homo's moeten veroordelen, enz, enz. Ik vraag me dan altijd af hoe zij aankijken tegen de gedachte dat 'God liefde is en een ieder accepteert, ongeacht sekse, geaardheid, huidskleur, enz.'
cbl
01-10-2013 / 02:11
Helaas vind ik het niet een nuchtere vrouw. Lijkt mij iemand met een verscheurde ziel, worstelend met de geaardheid van haar zoon en de gereformeerde leer. Daarin komt veel pijn en ergernis naar buiten. Hoop dat ze de vrede vindt.
altijdwat
01-10-2013 / 20:19
Ik heb heel intensief naar het verhaal geluisterd, maar vooral naar Hilligje gekeken...ik wilde er wel doorheenkijken...naar het verhaal achter het verhaal.. Maar het bleef wat oppervlakkig vind ik. Wat zijn haar drijfveren, waar komt dit vandaan enz.. Heel bijzonder hoe zij haar geloof uitdraagt, mooi ook. Maar haar gevoelens van onmacht en 'macht' van de mannen, ik weet t niet.. er lijkt mij meer achter te zitten. En idd zoals cbl ook zegt, niet nuchter, maar een verscheurde ziel... Wel een leer voor 'de mannen', zeker voor kerkraden waar je idd soms het 'haantjesgedrag' ziet gebeuren daar waar ze tegen hun veren in worden gestreken;-)
Helder
01-10-2013 / 21:03
Hilligje schrijft aan kerkenraad/predikant: "mijn teksten leggen het blijkbaar af tegen de uwe". Zo zijn we bezig elkaar met teksten te bestrijden. 1. We moeten het Woord in zijn verband lezen en dan kan het niet zijn dat de ene tekst het moet afleggen tegen de andere. 2. Het Woord is er niet om andere mee te bestrijden maar is een tweesnijdend zwaard en een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten (hebreeën 4: 12). Heeft het Woord ons als veroordeeld? Het betreft eigen gedachten en eigen overleggingen. Dus niet om anderen er de kop mee af te hakken.
Wat eenzijdig om te zeggen dat God alleen liefde is en een ieder accepteert. Bent u er wel aan ontdekt dat de toorn de spits van Gods liefde is dat de zonde ons veroordeeld? Als u dit niet verstaat dan moet u niet zeggen dat u verder bent geleid en de bekrompenheid ontgroeit maar dan bent u nog in de duisternis.
O wat erg. Het volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.
Had Hilligje maar beter geluisterd naar haar dochter Jennie.
De paradijszonde komt hier weer openbaar. We willen als God zijn, kennende het goed en het kwaad. We willen zelf bepalen wat goed en recht is. Gehoorzaamheid is uit de boze maar Gods Woord leert ons gelukkig anders.
vlokje
01-10-2013 / 22:59
Zolang we de bijbel als geheel vasthouden zullen we teksten tegenover elkaar zetten.

Welke christen heeft een probleem als God op de oordeelsdag zou zeggen: Mensen net als het oude testament had ook het nieuwe testament zijn beperkingen, en verklaar Ik het hierbij over de datum?
Christenen zijn straks voor eeuwig boos op God als Hij iedereen zou kunnen accepteren?

In reactie op Helders laatste citaten:

O wat erg. Het volk trekt hun menselijke eigenschappen door naar Mijn allesomvattende liefde. Hadden de christenen maar beter geluisterd naar mensen die zich aan de vermeende goddelijke wetten niet houden.
De farizeeërszonde zet zich onverminderd voort. We denken als God te zijn, kennende Hem van aangezicht tot aangezicht. We bepalen op grond van de bijbel wat goed en recht is ieders naar zijn eigen overtuiging. Gehoorzaamheid aan een boek is uit de boze, want Gods liefde leert ons iets heel anders.

"Als God Zelf zwijgt kunnen we Hem van alles laten zeggen."
Helder
01-10-2013 / 23:24
God zelf zwijgt niet. Ook al probeert vlokje Hem monddood te maken. God spreekt nog steeds tot ons door Zijn Woord. We laten ons echter liever niets gezeggen.

@Vlokje: Wie is God (voor jou)?
Helder
01-10-2013 / 23:45
Vlokje schrijft: We bepalen op grond van de bijbel wat goed en recht is ieders naar zijn eigen overtuiging.

Als het goed is 'bepalen' wij dat niet, maar God bepaald.
Hij leert ons wat op grond van Gods Woord 'goed en recht' is.
Hij leert ons dat wij in Adam verloren liggen.... om eigen schuld.
Hij geeft verlichte ogen des verstands (Efeze 1: 17 en 18)
altijdwat
02-10-2013 / 00:00
Helder: kan ik concluderen dat nalv wat je schrijft je 'oordeelt' dat Hilligje geen kind van God kan zijn?
Ik vind je antwoord overigens niet fout, maar of je antwoord helemaal van toepassing is op dit filmpje? En op de situatie zoals hij geschetst wordt?
Helder
02-10-2013 / 00:26
@altijdwat: Zeker is het niet mijn bedoeling geweest om te zeggen dat zij geen kind van God kan zijn.
Wat zij in de uitzending laat zien is echter mijns inziens geen vrucht van een waar geloof.
Omega
02-10-2013 / 08:58
Deze mevrouw heeft inmiddels naast diverse paren schoenen, ook twee kerken versleten. Ze heeft er veel voor over om haar eigen gelijk te halen en te krijgen. Het kan overigens best dat hier een vorm van borderline aan ten grondslag ligt. Dat zet haar kruistocht in een wat ander perspectief.
vlokje
02-10-2013 / 09:28
Helder: Dit is toch echt een interpretatieverschil. Wie hebben er van gemaakt dat als we in de bijbel lezen God dan Zelf tegen je spreekt? Als iemand iets over een ander vertelt wat hij of zij gezegd heeft, maar ik was er niet bij heb ik dan die persoon zelf gehoord, of was dat indirect.

Als God Zelf tot je spreekt is dat heel wat anders dan alleen maar de bijbel lezen. Ik kan niet naar eer en geweten zeggen dat God het Zelf is die tot mij spreekt als ik de oudtestamentische wetten lees. Ik moet aannemen dat dat toentertijd tegen Mozes of anderen is gezegd in Naam van God. Maar mij houdt het koud, omdat ik niet kan geloven dat God Zelf destijds die talloze niet ter zake doende wetten heeft gegeven, waaraan heden ten dage ook zelfs geen enkele christen zich meer houdt. Het Woord van God?

Wie God voor mij is? God is voor mij de levende Bron die één keer rechtstreeks tot mij heeft gesproken (helaas niet door de bijbel) en dit was een onvoorstelbaar groot verschil met wat wij Gods stem noemen door middel van het lezen in de bijbel. Jammer dat de christenen menen in naam van God alle niet christenen af te kunnen schrijven.

Omega: Iedereen die zich niet onderwerpt aan de diepgewortelde kerkelijke dogma's, maar een ander geluid laat horen heeft mogelijk een vorm van borderline? Ik begrijp deze immense worsteling van deze vrouw. Medechristenen zullen het wel even weg zetten als gestoord gedrag. Natuurlijk wat moeten we anders met zulke mensen?
Ken jij overigens een christen die zijn gelijk niet wil halen?
MvR
02-10-2013 / 09:36
@ vlokje:
- Als je het Oude Testament als achterhaald verklaart, dan moet je dat met het Nieuwe Testament ook doen. Immers, het NT laat op (bijna) iedere pagina horen, het OT van immens gezag te vinden!
- Als je het NT als achterhaald beschouwt, moet je Jezus ook als achterhaald beschouwen. Immers, het NT (en ten diepste ook het OT, zo zegt Hij Zelf) is ten diepste 1 groot getuigenis over Hem!
- Als je Jezus als achterhaald beschouwt, dan ben je geen christen. Immers, een christen behoort bij Christus.
- Als je de mogelijkheid open laat dat God op de laatste dag zegt dat Hij het hele NT als over de datum verklaart, dan impliceert dat:
* dat God leugenachtig is,
* dat er geen enkele zekerheid is,
* dat je dus ook niet kunt weten of er wel een oordeelsdag komt, en ook niet of God wel liefde is, etc.
- Kortom: we nemen de Bijbel zoals die is, of we nemen hem niet. We nemen God zoals Hij is, of we nemen Hem niet. Uiteindelijk.

Nog een kleine opmerking over je reactie op Omega: ik kan me voorstellen dat de bewoordingen van Omega wat kort door de bocht zijn (dat kennen we van hem...), maar ik denk dat hij wel een terecht punt aansnijdt. Ik zou het zo willen zeggen: het is niet onmogelijk dat er bij iemand die strijdt tegen een bepaalde godsdienstige opvattingen méér aan de hand is dan alleen maar een godsdienstig verschil. Heel goed kan er sprake zijn van psychische problemen. Dat is geen reden om iemand (goedkoop) aan de kant te zetten (integendeel!), maar wel reden om de inhoudelijke discussie anders te beoordelen.
Catherine
02-10-2013 / 10:06
Sommige gedeeltes heb ik meerdere malen bekeken en daar vielen wij toch wel een aantal zaken in op:
Hilligje legde het geheel af tegen haar vriendin, die haar eigenlijk klem zette. Jammer dat het ineens afgebroken werd, even later liepen ze gezusterlijk verder, maar.... ik denk dat er nog wel meer gezegd is, maar Hilligje had eigenlijk geen gefundeerd antwoord.
De heer v.d. Staaij nodige Hilligje vriendelijk uit om in Den Haag op de koffie te komen. Waarom is ze daar niet op ingegaan?
ds. Kater werd buiten opgewacht door Hilligje, haar man en haar zoon. De man gaf hen allen de hand en was vriendelijk tegen hen!

Er wordt gesuggereerd (niet expliciet benoemd) dat ze een outcast is geworden en onvriendelijk of onheus is bejegend en dat is pertinent niet waar! Ook is zij geen lid van de o.g.g. zoals de suggestie gewekt wordt, ds. Kater is nl. predikant in de herst herv kerk.

En waar ging het nu om? Haar zoon die getrouwd is met een man? Waarom dan deze titel dat God niet van vrouwen zou houden? (Ook dat is een leugen) De vrouw krijgt een vooraanstaande plaats!!
Het spijt me, ik heb gemengde gevoelens over deze film. Aan het eind ontroerde me het wel, toen ze zo bij het raam stond te peinzen, straalde ze veel eenzaamheid uit.
Maar als het je ten diepste gaat om je plaats als vrouw, maar wel met Christus op de eerste plaats in je leven, werk je niet mee aan zo'n film. Want het roept negatieve reacties op over "die zware kerk", de zwartekousentaliban.....enz enz. Indirect wordt de naam van God hiermee oneer aangedaan!
JackdeVries
02-10-2013 / 10:22
LEES EN HOOR EEN ANDER GELUID:
http://theologienet.nl/jeugdenbekering.html#serie12

12 discipelinnen van Christus
12 vrouwen volgen Jezus
12 vrouwen blijven Jezus trouw
12 vrouwen die Jezus liefhebben
12 vrouwen die de Vader aanbidden
12 vrouwen die de Zoon van God beminnen
12 vrouwen door de Geest geleid

BID OM EEN OPWEKKING VAN NEDERLAND EN EEN BEZINNING VAN DE KERK. DAT DE MACHT INSTITUUT MAG VERDWIJNEN EN INGERUILD VOOR DE MACHT VAN CHRISTUS

OVER "VROUWENVERDRUKKING" GESPROKEN:

Johannes Calvijn: Jezus begon met de vrouwen. Hij vertoonde Zich niet alleen het allereerst aan haar, Hij gaf haar zelfs een opdracht de blijde boodschap aan de discipelen te brengen en zo hun ‘instructeurs’ te worden. Zo werd allereerst de onverschilligheid van de discipelen bestraft. Die waren halfdood van angst, terwijl de vrouwen dapper naar het graf gingen. Daarvoor verleende Christus haar een zeer eervolle onderscheiding, want Hij ontnam de mannen het apostolisch ambt en vertrouwde het de vrouwen voor korte tijd toe. Zo toonde Hij, aldus Calvijn, een voorbeeld van wat Paulus ons zegt, dat de Heere het dwaze en zwakke in de wereld heeft verkoren om de trots van het vlees te vernederen.
karlo
02-10-2013 / 10:45
@catherine, sorry, maar toch een kleine correctie. Ds. Kater werd niet opgewacht door Hilligje, haar man en haar zoon, maar door Hilligje, haar zoon en zijn man. Is ietwat anders toch ?!
Catherine
02-10-2013 / 11:23
Je hebt gelijk Karlo, excuses, ik heb het in de verkeerde volgorde geschreven. Hilligje is nl. weduwe.
Goed dat je het even benoemd hebt! Dank.
Helder
02-10-2013 / 12:14
@MvR: Dank! Ik had het niet beter kunnen zeggen.
Rinn
02-10-2013 / 14:15
Aandachtig heb ik het filmpje gevolgd, me daarbij toenemend afvragend: wát is nou het doel hiervan? Het geeft in elk geval géén antwoord op de vraag in de titel. Voor alle duidelijkheid: De Heere zoekt ook deze vrouw met Zijn heil, Zijn vrede en genade. Dát is zeker! Misschien wel juist dit soort vrouwen! Voor mij wordt gaandeweg duidelijk dat dit een tamelijk gefrustreerde vrouw is, die weinig of geen vrede uitstraalt. Daarom zou de reactie van de dochter weleens heel terecht kunnen zijn, dat met dit filmpje het tegenovergestelde bereikt gaat worden wat (mogelijk?) bedoeld wordt. Ik deel niet de gevoelens van respect en waardering die hierboven worden uitgesproken. Wanneer je God liefhebt, wil je Hem toch graag de 1e plaats geven, Zijn eer bevorderen, Zijn dienst aanprijzen... Wat ik pijnlijk mis is ootmoed, een stuk gebrokenheid. Of je nu Watchman Nee leest of Dr. Kohlbrugge, (ja ,ik noem deze uitersten maar om duidelijk aan te geven dat zowel de Evangelische als de Reformatorische wereld dit KENMERK van Godsvrucht eenduidig verstaan!) Daarom gevoel ik een geweldige deernis met deze vrouw, die m.i. met 'n diep ongelukkig gevoelsleven tobt. Laat we voor haar bidden dat ze de vrede met Christus vind!
Spatie
02-10-2013 / 16:00
Deze vrouw is een krachtig en strijdbaar mens. Zij is gewend om beslissingen te nemen: thuis en op het bedrijf. Ze draait haar hand niet om voor het boerenwerk, maar in de kerk moet zij zwijgen (of poetsen). En met haar heel erg veel vrouwen.
Zij signaleert een heersende mannencultuur in de kerk. Een cultuur waar helaas ook veel mis is. De macht die heel vaak misbruikt wordt. Voor de talenten van vrouwen is alleen oog als dat talenten zijn op huishoudelijk gebied of zorggebied. Voor de rest denkt een man dat hij het beter weet en kan als een vrouw. Het zou niet verkeerd zijn als de vrouw meer betrokken wordt in het kerkelijk leven. Zij heeft zeker een punt op dit gebied.
Het doel van het tweede deel wat gaat over haar zoon Willem: een getrouwde homo, is voor mij heel duidelijk. Zij wil dat kerkmensen liefdevol omgaan met homo's. Er is in de kerk inderdaad geen plaats voor een homo/lesbiène. Zij mogen er dan misschien wel zijn, maar enkel en alleen als zij zich houden aan de regels die anderen zeer gevoelloos voor hen stellen.
Hetzelfde zie ik hier op refoweb, als er weer eens een vraag over dit onderwerp is. De liefdeloze reacties doen pijn aan je hart. Vraag aan een niet-refo waar je een refo aan kan herkennen en de kans is groot dat één van de antwoorden is: oordelen over een ander; veroordelen van andersdenkenden.
Het stuk over de SGP-dag kenmerkt hoe mannen zich gedragen. Deze mevrouw liep daar heel alleen. Ze werd geen blik waardig gekeurd. Zij "hoorde" daar immers niet, want zij is geen man.
Over de film heb ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant denk ik: moet dat nu zo? Aan de andere kant is het wel een goede manier om mensen aan het denken te zetten.
Mevrouw Kok ik het respect voor u dat u dit aandurft!

Meer nieuws

Emeritus-predikant ds. Kleiberg sprak afgelopen zondag in de Herstelde Gemeente van Ede over de noodzakelijkheid van de ...
8 reacties
26-09-2013
De irritatie over het grote aantal posters met de tekst 'Jezus Redt' neemt toe, schrijft het Algemeen Dagblad. Evangeli...
5 reacties
18-09-2013
Hij zwijgt al 25 jaar maar als het aan de Oud Gereformeerden in Alblasserdam ligt komt daar snel een einde aan. De klok ...
1 reactie
11-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering