De reformatorische inquisitie (1)

SMS / 20 reacties

10-10-2011, 15:45

En de vrucht van de geest is haat, boosheid, ongeloof, ongeduld, traditie, hardvochtigheid, kilheid; doodsheid en vijandigheid. Om maar even de toon te zetten: hoe durf je met deze naargeestigheid in je eigen gemeente één vinger naar een ander uit te steken? En toch gebeurt het. Dagelijks. Tijdens huisbezoek, vanaf de kansel, op catechisatie en in persoonlijke gesprekken. Hoe heb je het lef om jezelf reformatorisch te noemen met een roomsriekende dogmatiek, een pauselijke encycliek en een toeleidende weg door de komkommerhof, langs lege avondmaalstafels en volle buidels.

Waarom deze scherpte diepte? Met enige regelmaat laat ik mijn gezicht zien op interkerkelijke bijeenkomsten als jongerenavonden, lezingen en conferenties. Behalve dat deze bijeenkomsten over het algemeen bijbels verantwoord en leerzaam zijn, krijg je zo ook een aardige indruk van wat er leeft binnen de achterban in het algemeen en bij reformatorische jongeren (en ouderen) in het bijzonder.
 
Op een jongerenavond ergens in den lande, georganiseerd door de stichting Jijdaar!, hoorde ik van een van de vrijwilligers over een kanselboodschap in zijn gemeente, de zondag er voor. Daar werd officieel gewaarschuwd tegen deze bezinningsavond waar toch een zeer degelijke predikant zijn lezing hield. Wie deze (of andere)  bijeenkomsten bezoekt of er als vrijwilliger actief is, wordt in sommige rechtsradicale gemeenten geweerd van het avondmaal, mag geen belijdenis (van de leer, gelukkig) doen en/of krijgt direct te maken met een klopjacht van het plaatselijke curatorium. Ik moest even naar mijn smartfoon grijpen om zeker te weten dat ik niet middels een onzichtbare tijdmachine in de 16e eeuwse kerkers van de Roomse inquisitie was geknald.
 
Ik noem bewust geen kerkverbanden, omdat het hier niet om de kerkelijke structuur, maar om plaatselijke uitwassen gaat. Hoewel, helaas vaak breed gedragen en soms voorzien van een goedkeurende synodale knipoog. De meeste van deze gemeenten met soortgelijke kanselboodschappen, heeft frappant genoeg vaak een aantal zaken met elkaar gemeen: vrijwel lege avondmaalstafels, een Christoloze en heilloze prediking, onderlinge liefdeloosheid, geen bijbelstudies, sterke hierarchie en strenge tucht. Kortom, aspecten die een enge sekte niet zouden misstaan. De ambtsbroeders bepalen bovendien wie tot Gods volk behoort, en wie niet. De rest is, helaas pindakaas, niet uitverkoren. Vanzelfsprekend wordt er niet gewaarschuwd tegen de zuipketen en disco's, want je kunt beter "eerlijk naar de hel gaan dan met een gestolen Jezus denken dat je gered bent."
 
Opmerkelijk en schandelijk is het dat deze dwaalleraren niet openlijk door hun eigen kerkelijke organen tot de orde worden geroepen. Ja, dat ze zelfs worden beschouwd als voorbeeldgemeenten cq. personen en sneller heilig verklaard raken dan in de Roomse Santenkraam. Betreurenswaardig dat de meer gematigde predikanten en ambtsdragers uit diezelfde kerkverbanden vaak niet de moed hebben om in het openbaar op te komen voor de interkerkelijk jongerenorganisaties. Onvoorstelbaar dat reformatorische kranten en bladen niet het lef hebben om met dit wangedrag korte metten te maken. Het verachten van vier van de vijf sola's van de reformatie is blijkbaar niet ernstig genoeg. Wat zegt Christus Zelf over degenen andere gelovigen ambtelijk verdacht maken? Marcus 9:42 is daarover bepaald niet dubbelzinnig: "...het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware."
 
En toch... Toch heb ik ze lief. Omdat ik Christus lief heb. Maar ik haat hun gedrag, zoals ik mijn eigen vuile zonden haat met een diepe haat. Ja, ik walg er van, met een diepe walging. Ik heb gezegd...

SMS op 10-10-2011, 15:45
20 reacties
Bert
10-10-2011 / 19:36
Een beetje uitvergroten mag in een column... een beetje.
Ben blij dat dit ik dit niet hoef te verantwoorden!
Boekenstek
10-10-2011 / 23:39
En de vrucht van de geest is haat, boosheid, ongeloof, ongeduld, traditie, hardvochtigheid, kilheid; doodsheid en vijandigheid. Om maar even de toon te zetten: hoe durf je met deze naargeestigheid in je eigen gemeente één vinger naar een ander uit te steken? En toch gebeurt het. Dagelijks. Tijdens huisbezoek, vanaf de kansel, op catechisatie en in persoonlijke gesprekken. Hoe heb je het lef om jezelf reformatorisch te noemen met een roomsriekende dogmatiek, een pauselijke encycliek en een toeleidende weg door de komkommerhof, langs lege avondmaalstafels en volle buidels.

Bovenstaand stukje, behalve de lege avondmaalstafels, geldt helaas ook voor deze bijdrage. Hoe durf je dit voor je rekening te nemen? Jammer! Dat dit een forum is, begrijp ik. Maar waar komt de toevoeging 'Refo' vandaan? Bah!
plderoos
11-10-2011 / 07:37
Hoewel ik mij afvraag of de toon de juiste is ben ik het wel volledig met de schrijver eens, tot en met de molensteen aan toe! Zelf gaan ze niet binnen en wie binnen willen gaan houden ze tegen! Dit is precies waar eens een brede discussie over zou moeten ontstaan.
QuadCoreInside
11-10-2011 / 08:29
Ach mensen, reageer toch niet meer op de uitwassen van deze Geert Wilders van refoweb. We weten nu onderhand wel dat hij alleen maar kan trappen tegen de rechterflank van de gereformeerde gezindte..
Beste SMS, zoek eens een goede psychiater op, ik heb sterk het vermoeden dat er een diepe verbittering ergens bij u onder de oppervlakte zit..
Arh1976
11-10-2011 / 11:07
Op deze toon bereik je in ieder geval geen gesprek met elkaar, hoe waar sommige opmerkingen ook zijn.
QuadCoreInside
11-10-2011 / 11:21
Cliché's, cliché's, cliché's...

En wat een ongelooflijke arrogantie in de laatste alinea..Als je zo over je medechristenen denkt, ben je geen haar beter!

Dat is alles wat ik erover te zeggen heb..
tiswat
11-10-2011 / 12:04
Helaas maak ik het regelmatig van dichtbij mee dat ouders liever hebben dat hun kinderen “gezellig” uitgaan naar het café of andere uitgaansgelegenheid.

Als de jongeren naar een avond gaan van een christelijke organisatie, dus niet van hun eigen kerk, is dit bezwaarlijk. Daar wordt tegen gewaarschuwd vanaf de kansel. Maar er werd niet tegen de tentfeesten op Koninginnedag gewaarschuwd, waar verderfelijke muziek werd gedraaid, waar werd gezopen, gehoerd en gesnoerd. Ook niet tegen de tentfeesten op Bevrijdingsdag, waar hetzelfde gebeurd. Daar werd niet tegen gewaarschuwd.
Maar wel tegen een avond, waar een dominee kwam spreken, war de bijbel open ging, waar werd gebeden en gezongen.

Hoe hypocriet, hoe verdrietig eigenlijk. Hoe kan je als ouders, als voorganger, als kerkraad dit verantwoorden.
Blijf alleen maar binnen je eigen veilige cirkeltje met hoge dikke muren.
O nee, nu lieg ik. Ik was de tentfeesten en de kroeg vergeten.

En voorbeelden, namen en plaatsen waar dit gebeurde, ik heb ze.
Maar ik zal ze niet noemen, maar het is te triest voor woorden.

Ik zal wel een uitgaansgelegenheid noemen.
http://www.hentuutzaand.nl

Hier gaat onze jeugd gezellig heen. En ouders? Och, …..
1a2b3c
11-10-2011 / 12:23
We kunnen natuurlijk over de toon gaan discussiëren, dan hebben we een mooi excuus om het niet over de inhoud te hebben en kan alles blijven zoals het is.

Wordt wakker !!! Als dat gebeurd dan maakt het je niet uit of je van een toeter of een zacht muziekje ontwaakt.
Discipel
11-10-2011 / 13:09
Helemaal eens met 1a2b3c. De feiten (!) die SMS benoemt in de column zijn ernstig genoeg om de toon voor lief te nemen.
Denken jullie niet dat Jezus zou wenen over reformatorisch Nederland, zoals Hij dat eens deed over Jeruzalem?
Laten we bidden om verandering, want als we iets bidden naar Gods wil en in Jezus naam zullen we het ontvangen. Er is nog verwachting, ook voor reformatorisch Nederland!
Bert
11-10-2011 / 13:40
Sorry hoor 1a2b3c & discipel maar de toon maakt het wel. Het komt bij mij ondanks de laatste alinea als een schel klinkend metaal over! Verder ben ik het met de inhoud wel eens, de verkeerde avondbestedingen worden verboden en alternatief bieden ze niet!
Omega
11-10-2011 / 16:35
Als dit werkelijk waar is, dan mag de toon wat mij betreft zelfs scherper. Want dan gaat het hier om een groep mensen die zich als parasieten gedraagt en ieder geestelijk leven in hun eigen kerkgemeenschap wegzuigt. En dat alles gelardeerd met een ultra vroom sausje. Slechts één persoon heeft er belang bij dat jongeren bij Christus en het evangelie van vrije genade vandaan worden gehouden... Zachte heelmeester maken stinkende wonden. En het stinkt gruwelijk. Jezus was ook bepaald niet mild over dit gedrag: Matt 23:27.
cvansteenselen
12-10-2011 / 18:03
Beste SMS,

Jammer dat jij je op deze manier afreageerd op andere kerkgemeenschappen. Dat getuigt zeker niet van respect.

Er zijn een aantal dingen waar ik je toch op wil wijzen dat je dit verkeerd begrijpt. De waarschuwing tegen Jijdaar is gezien de leer van de zwaardere kerken terecht. Deze kerken hebben de leer dat God het geloof door middel van de Heilige Geest werkt in het hart, terwijl bij Jijdaar avonden zowat word gesproken dat jij moet geloven en Jezus moet aannemen. Tevens gaat die waarschuwing gepaart met liefde, niet met haat.

Een aantal dingen die je noemt van een Christus-loze prediking en geen waarschuwing tegen cafe's is, waar ik je helaas op moet wijzen, niet waar. Zelfs in de zwaardere kerken word Christus voorgesteld als de meest liefdevolle en benodigde persoon. Alleen moet Christus aan de ziel geopenbaard worden door de Heilige Geest, en niet gepakt/gestolen worden. Ook is dit uit liefde, omdat men met een nabijkomend geloof (zie de zaaier) voor eeuwig verloren gaat.

Ik vind het erg jammer dat je zo afzet tegen dit soort kerken. Ik kwam uit de OGG, heb een tijdje in de CGK (links) gezeten, ook naar Jijdaar avonden geluisterd, maar ben toch tot de conclusie gekomen dat de ware leer in de zwaardere kerken verkondigd word. Ik praat dus niet vanuit de theorie, maar van de paktijk. Bij een gemiddelde CGK (links) "bekeerde" merk ik heel weinig van de bekering; maar bij een bekeerde uit de zwaardere kerken, merk je dat het echt is.

Als laatste tip wil ik je meegeven dat is een paar keer naar een zwaardere kerk moet gaan en luisteren wat er verkondigd word.
1a2b3c
12-10-2011 / 18:50
@cvansteenselen: .... terwijl bij Jijdaar avonden zowat word gesproken dat jij moet geloven en Jezus moet aannemen.

Precies wat er ook in de Bijbel staat!
Er staat ongeveer 350 keer dat we ons moeten bekeren en geloven en ook een aantal keer dat we Jezus moeten aannemen. (wat trouwens hetzelfde is als geloven)
Mar.4:20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht,...Joh.1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Overigens ontkent jijdaar het werk van de Heilige Geest absoluut niet.
En Jezus kan helemaal niet gestolen worden: een mens kan geen ding aannemen als het hem uit de hemel niet gegeven is.
En Hij is gegeven: want een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven ....
Hij wordt ons aangeboden, dus mogen we Hem met dankzegging aannemen.

Iets wat aangeboden is kun je niet stelen. Als ik jou een boek aanbiedt en jij pakt het aan is er geen mens die zeggen kan dat je het gestolen hebt.
En jij kunt zeggen dat je het gekregen hebt 'ondanks' het feit dat je het aangenomen hebt.

Het is het werk van de Heilige Geest om de ogen daarvoor te openen, dat we ophouden met onze eigen gedachten en wegen. Jes.55.

De ware leer staat in de Bijbel! En uit de vruchten kent men de boom. Gal.5:22.
Omega
12-10-2011 / 20:18
Mooi gezegd 1a2b3c.

Maar @cvansteenselen, over welke "andere kerkgemeenschappen" heb je het eigenlijk? SMS noemt er niet één, dus ben ik erg benieuwd waar jij over spreekt. Zojuist toch maar even de gelijkenis van de zaaier nog eens gelezen in de Statenvertaling. Er staat niets over nabijkomend werk. Welke vreemde nieuwe vertaling lees jij? En tja, bij de stichting JijDaar vinden ze toch echt dat bekering het werk is van de Heilige Geest. En wie anders beweert durf ik toch wel te betitelen als leugenaartje ;-)

Ik kan niet voor SMS spreken, maar de prediking van een "zwaardere kerk" ken ik persoonlijk van binnenuit en via de vele vrienden uit die kringen. Conclusie: veel uitverkiezing, veel lijdelijkheid, weinig tot geen aanbod van genade. Het "komt tot de wateren allen gij dorstigen" is blijkbaar met de vele kerkscheuringen en het badwater weggesijpeld.
Race406
13-10-2011 / 11:47
@cvansteenselen: Bij mensen uit zwaardere kerken die zich bekeerd durven noemen (hoe weinigen zijn dat er helaas!!!!) merk je dat het echt is.
Mag ik een kleine correctie hierop maken? Bij mensen uit zwaardere kerken die zich bekeerd durven noemen merk je dat het echt is omdat jij je bij die geloofsbeleving het meest prettig voelt. Maar dat wil NIETS zeggen over het geloof van mensen in "lichtere" kerken.
De waarheid wordt niet alleen gebracht in de zwaardere kerken.
Ik heb daar bij tijden mijn grote vraagtekens bij. Ik ken die van binnenuit namelijk.
Zolang er allerlei toeleidende weggetjes zijn, standen in de genade, vast patronen in de weg waarin God de mensen bekeert etc hou ik mijn vraagtekens.
Jezus roept nergens op om maar te wachten totdat het God behaagt eens te komen te verlossen etc.
Jezus roept nergens op om je toeleidende weggetje maar eens goed te kunnen weergeven.
Jezus roept nergens op om na te gaan of je wel in het dal van Achor het nachthutje in de komkommerhof hebt weten te vinden en of je daar wel lang genoeg je ellende hebt leren bewenen.
Jezus roept op: KOM tot Mij! BEKEER u en leef! KIES dan heden Wie gij dienen zult! KIES dan het leven! KOMT tot de wateren!
En dat komen en bekeren en kiezen wordt gewerkt door de Heilige Geest. Hij werkt het willen en het werken. Maar dat weet je niet vooraf. Naderhand zul je pas zien en ervaren dat Gods Geest het was Die je aanzette om je te bekeren, om te komen tot God, om te kiezen voor het Leven.
Dat doen we niet uit onszelf, het is alles genade! Maar als je moet wachten totdat het eens mocht komen staan te gebeuren, dan ben je onbijbels bezig.
Net zo goed als je onbijbels bezig bent als je alles laat afhangen van de keuze van de mens, die kan de rechte keuze vanuit zichzelf nooit maken.
Jij vindt dat de waarheid alleen in de zwaardere kerken wordt gebracht. Je moet zeggen dat jij je beter op je plaats voelt in die kringen. Prima! Maar lees dan WEL je Bijbel eerlijk, en laat je blik niet vertroebelen door wat er door velen geroepen wordt, en wat je in de Bijbel niet kunt weervinden.
Orchidee
14-10-2011 / 09:13
Jezus roept nergens op om na te gaan of je wel in het dal van Achor het nachthutje in de komkommerhof hebt weten te vinden en of je daar wel lang genoeg je ellende hebt leren bewenen.

Ik zal wel uit een lichte kerk komen ;-) maar heb hier nog nooit van gehoord,
kan iemand mij hier meer over vertellen?
Miss_Engineer
14-10-2011 / 10:52
@cvansteenselen

Om even in termen van de zaaier te spreken: ik denk dat er heel wat zaadjes net naast de weg vallen, of tussen de distelen doordat er in de zwaardere kerken júist distelen worden gekweekt door de leer die gedestilleerd is uit de Bijbel (en bijna nog heiliger lijkt dan de Bijbel zelf). Ik begrijp heel goed dat er (vanuit liefde!) wordt gewaarschuwd tegen een vals geloof (of welke termen je er ook voor wil gebruiken). Maar die hindernisbaan die er om heen is gebouwd "want zo gaat het ook in de Bijbel bij Gods kinderen" zorgt eerder voor verstening, gewenning en wat dies meer zij van de harten van de toeheurders dan voor openstelling. Gewenning, omdat je niet beter weet dan dat je ellendig bent en dat het bijna onmogelijk is om bekeerd te worden (dat zegt men niet maar zo brengt men het wel). Verstening als gevolg daar van.
Kortom: de diepgang en eerbied van de prediking kan ik waarderen, maar niet de zelf geconcludeerde leer (en daaruit vloeiende cultuur) er om heen. Wat de columnist zegt, doet mij dat ook Rooms aan soms... en lijkt de prediking een beetje z'n doel te missen... al dat 'op safe spelen' is namelijk ook dikke ongeloof, dus net zo verdoemelijk (om in jargon te spreken).

En dan wil ik nog een ding zeggen: wie ben jij om te oordelen of iemand 'echt' bekeerd is of niet? Het is idd maar net welke bril je op hebt, je bent mens, kom op!

Misschien is het goed om een keer bijv. het hele Markusevangelie te lezen, in één keer. Sowieso iedereen aanbevolen, is best waardevol om het hele 'verhaal' te lezen i.p.v. telkens een stukje. Dan leer je gelijk heel veel over hoe Jezus toen was, toen werkte en nog altijd is en werkt :-).
2000
17-10-2011 / 17:48
OMEGA, Jij snapt precies wat er in de zwaardere kerken mis gaat. Kun je misschien ook uitleggen dat er bij ons in de dorpskerk veel avondmaalsgangers s avonds weer achter studio sport zitten.
Omega
17-10-2011 / 18:43
@2000
Zeker, en ik kan je ook vertellen waarom zoveel jongeren (kerkelijk of onkerkelijk) zich in het weekend laten vollopen met drank, de disco induiken, naar houseparty's gaan. Of waarom er tal van evangelische en protestantse christenen zondags liever naar een voetbalwedstrijd gaan dan naar de kerk. En dat antwoord weet jij ook. Maar wat heeft het voor nut ze op deze website een spiegel voor te houden als ze hier toch niet komen? Verbeter de wereld en begin bij jezelf is een bekend spreekwoord. Kortom, laten we eerst maar eens bij onszelf beginnen. Onze eigen achterban, onze eigen misstanden, voordat we naar anderen wijzen. Daar hebben we voorlopig onze handen wel vol aan.

Overigens ben ik het niet in alles eens met SMS. Ik zie namelijk dat er wel degelijk predikanten zijn die dezelfde kritiek hebben als SMS en dat ook durven te zeggen en te schrijven. Een aardig voorbeeld daarvan is de meditatie van ds. P. den Ouden in het kerkblad van de HHK van 2-9-2011. Ook in de vragenrubriek lees ik regelmatig pittige antwoorden van predikanten van zowel Ger. Gem., HHK als PKN t.o.v. de eigen achterban. Dat ze vervolgens problemen krijgen met het eigen kerkverband is helaas het gevolg, maar ze tonen tenminste wel moed.
Bert
18-10-2011 / 08:52
In aanvulling op bovenstaand: afgelopen zondagavond vertelde de gastpredikant (HHK tevens panellid) dat er jongeren uit zijn gemeente evangeliseren onder jongeren uit OGG, GGN, GG, HHK, CGK en PKN-GB die zich te buiten gaan in disco's in de buurt!
Ik vind het een trend worden binnen ons kerkgenootschap dat zeker de jongere dominees ontzettend waarschuwen tegen de verkeerde tradities en opvattingen binnen de kerk terwijl de wat oudere dominees tegen alles waarschuwen ook als het georganiseerd wordt tot behoud van de jeugd!

Lees ook deze columns

De samenleving criminaliteit kan niet zonder prostituees. Dat is wat blijkt uit het onderzoek van journalist en schrijve...
1 reactie
07-10-2011
"In het isolement ligt onze kracht." Het is de in reformatorisch Nederland meest gekoesterde uitspraak van de 19e eeuwse...
8 reacties
15-09-2011
Waar je als ouder tot voor kort nog je kroost 'aan het indoctrineren was' met een christelijke opvoeding, is dat sinds k...
6 reacties
12-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering