Witblanke schaamte

Kruipolie / 143 reacties

03-07-2020, 09:15

Ik ben een witte man. Dol op blanke vla, negerzoenen, moorkoppen en Afrikaantjes. Dus een foute witte man. Vreselijk fout zelfs volgens het nieuwe normaal dat mij via de media wordt opgedrongen en aangemeten.

Landgenoten met een kleurtje die ooit onze gastvrije natie binnenwandelden, vlogen of zwommen, mede profiterend van de pecunia’s die tegen de drempels klotsten, hebben het plots wat minder naar hun zin hier. En geef ze eens ongelijk. De broekriem moet dankzij Covid-19 aangehaald en als je niet gewend bent er een te dragen, wordt dat natuurlijk lastig.

Echter... in gedweeë navolging van passégristen Arie Boomsma en zijn mede huilebalken wil ik me diep schamen dat ik hier al wat langer vertoef, een witte huidskleur heb en voorouders die mogelijk hebben geprofiteerd van de slavenhandel... Heel erg lang geleden. Want Arie en zijn companen hebben een briljant geheugen.

Arie kennen we vanaf de tijd dat de EO nog een vleugje religie probeerde te verspreiden. Dat moet zo rond de jaartelling zijn geweest. De zelfreizende realityster poseerde indertijd naakt in een homoglossy. Want Arie houdt van mannen. Twee in ieder geval: zichzelf en zijn spiegelbeeld. Arie is ook zeer rechtschapen. Hij veracht witte bozerikken met flauwe grappen. Arie vindt dat ik, de achterkleinzoon in het kwadraat van een inheems mens uit een fout verleden, mijn excuses moet aanbieden aan iedereen met een niet-roomblank velletje.

En dat doe ik. Want Arie heeft gelijk. Beste Arie, en alle andere ernstig en quasi gekwetsten:  mea maxima culpa. Ik bied mijn diepe en zeer nederige verontschuldigingen aan. De Hollanders die tijdens de Gouden Eeuw ons land welvaart hebben gebracht door handel te drijven, vrijheidsoorlogen te voeren en de Spanjaarden over den kling te jagen, hebben vreselijk fout gehandeld. Ze hadden geen zwarte, maar blanke slaven moeten kopen van islamitische Arabieren en Ottomanen. Of, nog beter, ze hadden de krijgszuchtige negerkoningen met hun zwarte roofbuit een kopje kleiner moeten maken in plaats van plezierig zaken met ze doen. Dan hadden we nu niet aan loeizware standbeelden hoeven staan te sjorren of zwarte Pieten in hun gezicht schoppen.

Het is allemaal mijn witblanke schuld. En daarom wil ik niet alleen plat door het stof, maar ook een daad stellen. De stad die het meest van deze vreselijke handelspraktijken heeft geprofiteerd maken we met de grond gelijk. Niet alleen de koopmanswoningen met een bijsmaakje, maar ook alle andere historische panden en het Paleis op de Dam. Ja zelfs de pasgebouwde Zuidas mag tegen de vlakte als genoegdoening voor wat onze voorouders hebben uitgespookt. Vooruit, de Arena mag blijven staan. En op deze gezuiverde plek aan het IJ bouwen we vervolgens een nieuwe metropolis met de naam Utopia. Een plek waar alle culturen vrolijk en dartelend met elkaar samenleven en waar bruine drollen de geur verspreiden van viooltjes. En zo leven we nog lang en gelukkig.

Kruipolie op 03-07-2020, 09:15
143 reacties
RSTHG21
10-07-2020 / 18:40
@Gouwenaar
Je noemt jezelf refo, maar je ziet Arie Boomsa als je broeder, onthutsend, Christus oordeelde ook: Matthèüs, 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Ik zou niet graag met Arie meereizen naar de eeuwigheid, puur afgaande op Gods Woord, de vruchten, daar hoort ook de levenswandel bij.
Gouwenaar
10-07-2020 / 21:21
Ron_meeder.

Dhr. Kersten (geen idee waarom ik hem ds. zou moeten noemen, zijn titel doet er in zijn politieke leven niet toe) was fout in de oorlog.

Hij stelde zijn drukkerij ter beschikking aan de Nazi's, royeerde leden die in actie kwamen tegen jodenvervolging, en eiste dat gereformeerde scholen de daar aanwezige joden meldden bij de bezetter.
Prachtig dat jij dat niet als nazi-sympathie ziet, maar het lijkt me lastig uit te leggen hoe ik dat dan wel zou moeten zien.
De man had bewondering voor de NSB, en was antisemitischer dan de gemiddelde nazi. Mein kampf vond hij een duidelijk boek met een valide visie voor Europa (Zo schreef hij in het SGP blad), en over Hitler zelf was hij tamelijk kritiekloos.
Na de kristalnacht wilde hij Nederland sluiten voor joden die Duitsland ontvlucht waren, omdat ze Christus gekruisigd hadden...

Fijne vent dus.
En daar heeft zijn partij nooit afstand van genomen, sterker nog: nadat hij een verbod kreeg om politiek te bedrijven vanwege heulen met de bezetter bleef hij partijleider...

En dat anti-islamitische partijen het goed doen op de bible-belt heeft dezelfde denklijn als achtergrond : alleen mijn visie is de juiste, en de rest moet kapot.
Racisme tot en met.
BroederTuck
10-07-2020 / 21:21
@RSTHG21 (e.a) Met verbijstering jouw post gezien. Is er volgens jou een andere manier om in de eeuwigheid bij de Heer te komen dan door het geloof in de gestorven en opgestane Zoon van God? Volgens mijn bijbel niet.

Ik weet dat de refozuil ernstig arrogant is richting andere denominaties, maar hoop toch van harte dat je deze fout niet maakt. Ook Arie, jij en ik zullen verantwoording moeten afleggen over de keuzes die we maken in dit leven. Maar een ieder die de Middelaar erkent en eer bewijst heeft de belofte van eeuwig leven ( joh 3:16)
Gouwenaar
10-07-2020 / 21:28
RSTHG21
Als we in de eeuwigheid aankomen zullen we daar velen aantreffen die we er niet hadden verwacht.
Ook zullen we er velen missen die we er wel hadden verwacht. Vooral omdat het oordeel uiteindelijk niet bij jou en mij ligt.

Een oordeel over andermans geloof past mij niet (we worden opgeroepen daarom vooral op ons zelf te letten, en niet op mensen die we slechts van horen zeggen kennen).

Ik zie ieder die Christus in zijn leven aanvaard heeft als medechristenen.
Of ze nou Franciscus, Boomsma of Kersten heten.
Dat maakt me niet kritiekloos, zeker niet!
Maar mijn eerste insteek is dat iemand die claimt Christus te volgen een medechristenen is.

De hemel is echt niet alleen voorbehouden aan de Nederlandse refo's...
ron_meeder
11-07-2020 / 20:48
@Gouwenaar
"De man had bewondering voor de NSB, en was antisemitischer dan de gemiddelde nazi."

Hahaha ja hoor...
"Gods Woord geeft geen ruimte voor Jodenhaat. Paulus zou het niet goedkeuren zoals er nu in Duitsland met de Joden wordt omgegaan.” - ds. Kersten in de Banier.
Bron: https://tinyurl.com/y94orwp7

Onderbouw al dat getier op Kersten maar eens met serieuze bronnen... om te beginnen dat hij joden wilde tegenhouden "omdat ze Christus gekruisigd hadden". Wat een karikaturen... Het is waar dat Kersten onverstandige dingen gezegd heeft over de joden maar dat is achteraf makkelijk oordelen. Winston Churchill was ook een racist naar de huidige maatstaven. Zo kun je iedere historische figuur wel wegzetten.
ron_meeder
11-07-2020 / 21:11
"Waakt, o ik bid u, waakt tegen het gevaar dat van de NSB dreigt. Houdt u er verre van, uzelfd en uw kinderen. Want het nationaalsocialisme heeft een grote zuigkracht die vooral jongeren dreigt mee te voeren" - d.s. Kersten, partijdag SGP 1935
https://tinyurl.com/ybnkpw4d
Gouwenaar
12-07-2020 / 11:12
@ron_meeder.

Als je de publicaties van het RD als onbevooroordeelde bron in dezen beschouwt: zegt wellicht genoeg dat je buiten een krant waarvoor de man als een halve heilige beschouwt wordt geen anti-NSB publicaties van Kersten gevonden hebt.

Lees de biografie van Reinier de Kok.
Verdiep je in het verhaal van Mirjam de Groot.
Kijk eens waarom Kersten de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd is.
En bekijk de SGP reactie daarop.
Nergens heb ik gezegd dat de man een Nazi was, maar zijn sympathie voor Adolf Hitler (waarvan hij zelfs stukken vertaalde en in zijn partijblaadje plaatste) en diens denkbeelden, zijn haat tegen de Joden en zijn oproep in de Tweede Kamer joodse vluchtelingen te weigeren zeggen genoeg.
evantorisch
12-07-2020 / 11:32
Kruipolie zou zeggen ''een passégristen," .... toch???
ron_meeder
12-07-2020 / 14:10
@Gouwenaar
"Als je de publicaties van het RD als onbevooroordeelde bron in dezen beschouwt"
Wil je zeggen dat het RD de citaten van Kersten gefabriceerd heeft? Dat is nogal een aantijging!
Arie Boomsma met zijn goddeloze normen en waarden is een held maar RD deinst nergens voor terug volgens Gouwenaar.

"Kijk eens waarom Kersten de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd is."
Dat wisten we allang, zijn standpunt om zich niet te verzetten tegen de Duitsers werd opgevat als collaboratie door wraakzuchtige seculieren die niets wilden begrijpen van zijn godsdienstige motieven.
De haat van de wereld zou geen christen moeten verbazen. Ik denk dat we nog gaan meemaken dat Kees van der Staaij de toegang tot de Kamer ontzegd wordt. Niet klakkeloos meegaan in de verheerlijking van sodomie en gender-ideologie? Zulke "haat" is nauwelijks nog te verdragen door de goddelozen in deze tijd.

Zelfs de meest rabiate anti-Kersten schrijfsels beweren niet dat hij "sympathiseerde" met Hitler, dus volgens mij zondig je willens en wetens tegen het 9e gebod. Het is waar dat hij dingen schreef over de joden die in deze tijd als "anti-semitisch" zouden worden opgevat. In de tijd waarin Kersten leefde, was het algemeen geaccepteerd dat joden overtegenwoordigd waren in het anti-christelijke bolsjewisme in Rusland, en dat joden een grote rol speelden in de verloederde uitspattingen van de Weimar Republiek, zoals prostitutie en pornografie. Dit was natuurlijk een minderheid, maar deze "zichtbaarheid" deed de reputatie van de joden geen goed.

Als je op basis daarvan ds. Kersten een Hitler-bewonderaar wil noemen, dan zul je ook Winston Churchill (die tegen Hitler vocht in WOII) een Hitler-fan moeten noemen. Want deze meende net als Kersten dat jodenvervolging vaak eigen schuld was, dat de sovjet-dictatuur aan hen te danken was etc. Het was gewoon een heel andere tijd. Het overgrote deel van de jongens die stierven op de stranden van Normandie om het nazi-systeem omver te werpen geloofden ook in de superioriteit van blanken en mannen ten opzichte van kleurlingen en vrouwen. Daarmee verdienen ze het nog niet om weggezet te worden als sympathisant van het fascisme.
Gouwenaar
12-07-2020 / 14:22
Citaten die slechts bij 1 bron terug te vinden zijn zijn nogal eens gefabriceerd.
Feyenoord fans lezen in hun clubblad een totaal ander wedstrijdverslag dan Ajax fans in het hunne lezen over dezelfde wedstrijd.

Ook het RD heeft er geen moeite mee hun eigen heiligen rot in het oneindige op te hemelen (koningshuis, oudvaders, predikanten).
Ik zou er niet van op lijken als deze citaten zelf gefabriceerd zijn.

Het aangeven van Joodse kinderen wat Kersten verordonneerde is wat anders dan wat jij schrijft.
"Onze scholen zijn voor onderwijs aan de onzen, niet voor evangelisatie aan Joden, het is dus onze plicht hen aan te geven bij onze autoriteiten".
Heb ik Churchill nooit horen roepen...

De relatie die hij onderhield met Rost van Tonningen doen ook anders vermoeden.

Maar dweep gerust met deze "passégristen" (dank aan Omega/ kruipolie) als je dat fijn vindt.
Gouwenaar
12-07-2020 / 16:58
Edit:

De term passègristen voor dhr Kersten slaat op zijn uitingen en schrijfsels.
Of de persoon zelf Christen was staat daar buiten.
CavePieter
12-07-2020 / 17:06
Ok, ik kan hier blijven smullen van de sappige details over ds. Kersten, maar we dwalen een beetje af.
Heeft degene die het antisemitisme een beetje goedpraat vanwege het “antichristelijke” gedrag een beetje door wat hij zegt?
Zelfs al was antisemitisme wijder verbreid, niks praat het goed.
Datzelfde geldt voor racisme, niks praat racisme goed. Argumenten als “ze maken het er een beetje naar” of “ de meeste zijn toch moslim” maken het alleen maar erger en zijn zullen nooit racisme goedpraten.

Punt blijft, de schrijver en de moderatoren blijven zwijgen. Is dit een “wie zwijgt stemt toe”? Niet opkomen tegen racistische inhoud op de site, maakt voor mij refoweb óók racistisch.
ron_meeder
12-07-2020 / 17:53
"De relatie die hij onderhield met Rost van Tonningen doen ook anders vermoeden."
Ja hoor, ds. Kersten was dikke vrienden met Rost van Tonningen. Ze hebben ook samen Anne Frank opgepakt en naar Westerbork gebracht. Als beloning kregen ze een onderscheiding van Heinrich Himmler.

"Zelfs al was antisemitisme wijder verbreid, niks praat het goed."
Ach alles is racisme en antisemitisme in 2020. Jullie laten je leiden door de waan van de dag. Iedere generatie denk het allemaal prima te weten en veroordeelt de vorige generaties als dom en kwaadaardig. Alleen als de wereld over 100 jaar nog mag bestaan zullen de mensen alles waar jij nu heilig in gelooft ook afdoen als primitief en dom. De afgod van het antiracisme zal uiteindelijk ook weer verdwijnen. Alleen het onveranderlijke Woord van God blijft.

"Punt blijft, de schrijver en de moderatoren blijven zwijgen. Is dit een “wie zwijgt stemt toe”? Niet opkomen tegen racistische inhoud op de site, maakt voor mij refoweb óók racistisch."
Refoweb is jou geen verantwoording schuldig. Het is weer tekenend hoe je bent beinvloed door seculiere social justice warriors dat je denkt dat iedereen maar in de houding moet springen als er iemand "racisme" roept. "white silence is violence", zoiets? Als de goddelozen morgen tot de conclusie komen dat pedofilie eigenlijk iets prachtigs is, loopt half christelijk nederland daar waarschijnlijk ook weer achteraan.
Gouwenaar
12-07-2020 / 19:14
Ron_meeder.
Je hebt volledig gelijk dat iedere generatie haar eigen maatstaven kent, en dat de racismekaart vaak veel te makkelijk getrokken wordt.
Dat Kersten joden liet aangeven en probeerde in een goed blaadje te komen bij Rost van Tonningen was echter ook in die tijd controversieel.
Elke tijd zijn eigen mores, maar er zijn zaken die in geen enkele tijd met een christelijke levensvisie verenigbaar waren...

Overigens denk ik niet dat Rost van Tonningen of Kersten zelf de hand hebben gehad in de dood van Anne Frank, maar ik denk dat ze beiden dezelfde keus zouden hebben gemaakt.
Kersten's Anne Frank heette alleen Mirjam de Groot...

Het gaat echter niet zo zeer om Kersten, de man is dood en heeft zich reeds voor zijn leven en daden moeten verantwoorden. En geen van ons komt dat oordeel toe.
Het gaat om het goedpraten van een diepgeworteld übermensch-gedachte in de regio hoek.
Kruipolie zit daar tot zijn nek in, Kersten zat daar erg diep in, en ook bij de lokale kerk kom ik het tegen.

Op 1 staat de dominee (eigen gezindte)
Daarna diens kerkenraad
Daarna het kerkvolk (eigen gezindte)

Overige 'christenen (kruipolie zou hen benoemen als 'passéchristenen'
En deze lijst eindigt bij de lesbische zwarte vrouw.

Dat denken, daar zit het probleem.
ron_meeder
12-07-2020 / 19:58
@Gouwenaar
Kersten beschouwde de Duitse bezetter als wettige overheid, niet omdat hij de nazi's respecteerde maar omdat hij de bezetting als straf van God zag. Dit was geheel in de lijn van Johannes Calvijn.
Vanuit dat standpunt kon hij moeilijk anders dan toegeven aan de eis van de bezetter om opgave te doen van joodse kinderen op "zijn" scholen.
Dat was inderdaad controversieel, maar alleen omdat de andere scholenbonden op het standpunt stonden dat de wettige overheid in Londen zat.

Daarbij moet opgemerkt worden dat in 1941 nog geen sprake was van deportatie van joden. De razzia's begonnen pas vanaf '42. Wederom; wij kunnen achteraf makkelijk praten met de wetenschap van de holocaust, Kersten kon op dat moment nog niet weten wat de joden te wachten stond. Als hij geweten had dat de joden zouden worden weggevoerd, zou hij dan ook hebben aanbevolen om de eisen van de duitsers in te willigen? Ik denk het niet, want meewerken aan volkerenmoord zou ook voor hem erger zijn dan ongehoorzaamheid aan de overheid.

Jij hebt het over übermensch-gedachte in de bijbelbelt, maar ik heb geleerd dat we allemaal van dezelfde lap gescheurd zijn en dat we niet beter zijn maar beter doen. De dominee is ook allang niet meer zo'n ontzagwekkend figuur meer als 30/40 jaar geleden. Wat afkeuring van naamchristenen betreft, er mag en moet gewaarschuwd worden voor dwaalleraren en wereldgelijkvormigheid. Waar de seculiere meerderheid onder invloed van de massa-media de ene na de andere trend achterna horen christenen op een ander Kompas te varen. Ook als daar dingen in staan die recht ingaan tegen de gelijkheids-afgod van deze tijd.
Gouwenaar
12-07-2020 / 20:16
Ik ben het zowaar geheel met je eens Ron Meeder.
Op 1 puntje na: nu ikzelf kerkenraadsleden ben merk ik dat anderen mij ineens belangrijker zijn gaan vinden.
Ben ik ineens de enige (met mijn collega-kerkenraadsleden) die nog naar de kerk mag na Corona.
Het zal best minder zijn dan 30/40 jaar geleden, maar toen had ik nog nooit een kerk van binnen gezien...

Frappant overigens dat Kersten Calvijn volgde, en niet zozeer Christus.
Die zou andere keuzes hebben gemaakt.

Overigens is Kersten niet bijgedraaid nadat er meer duidelijk werd over de volkerenmoord van Hitler, maar dat terzijde.
CavePieter
13-07-2020 / 01:48
“Daarbij moet opgemerkt worden dat in 1941 nog geen sprake was van deportatie van joden. De razzia's begonnen pas vanaf '42. Wederom; wij kunnen achteraf makkelijk praten met de wetenschap van de holocaust, Kersten kon op dat moment nog niet weten wat de joden te wachten stond.”

De massale deportaties vanuit Nederland begonnen in 1942. De maatregelen tégen de Joden al eerder en de verdrukking van de Joden in de jaren ‘30 was al verschrikkelijk. Sowieso is het antisemitisme niet uitgevonden door de nazi’s. Het speelt al eeuwen, was gemeengoed in de 19e eeuw en nam al monstrueuze vormen aan rond het fin de siècle.
Dus kom niet met de bullshit van dat je weet dat ze wel anders gehandeld hadden als ze beter geweten hadden, als je zelf niet eens wil luisteren naar degenen die in onze tijd vertellen hoe vaak ze een zeer diepgeworteld racisme in onze samenleving ervaren.
refoweb
13-07-2020 / 08:01
On topic maar weer a.u.b.
MarijnV
19-07-2020 / 14:04
Nou, nog even on topic dan. Jullie doel is volgens mij jongeren tot Christus leiden. Bij dezen hebben jullie in ieder geval een jongere van het 'christendom' af geleid. Als deze column een voorbeeld van goed christendom is ben ik weg.
CavePieter
19-07-2020 / 18:41
Ik krijg sterk het gevoel dat dit iets is dat “niet in de gezindte speelt” en dat men daarom de kritiek niet serieus neemt.
Zou dit gaan over kerk, geloof of gezindte, zou men totaal anders reageren. Geen dingen zeggen die kwetsend zijn, geen dingen zeggen die de refozuil kunnen schaden, medeleven, niet praten voor je alles weet, bedekken met de mantel der liefde, geen karikaturen van kerk of kerkmensen maken etc.
Verander ‘zwarte mensen’ in ‘ Gereformeerde Gemeente’ en ik denk dat er dan allang reactie was geweest vanuit refoweb. (Ok, letterlijk zou dat niet werken, maar je begrijpt wat ik bedoel)

Vraag me trouwens af of al die mensen hier die graag hun dorp en straatje wit houden, dan tenminste wel zo consequent zijn om dan ook de derde collecte voor de zending overslaan. Dat terzijde.

Lees ook deze columns

Onlangs was ik in een klein stadje, samen met een vrouw om te evangeliseren. Nadat we een hoofdstuk uit de Bijbel hadden...
10 reacties
11-06-2020
Vannacht is in een ziekenhuis in Ede een meisje geboren. Het geweld waarmee dat gepaard moest gaan lijkt de zuigeling to...
geen reacties
22-04-2020
Op een dag deelde ik in de stad folders uit. Er kwam een moeder naar me toe die zei: ‘U doet goed werk meneer’. Ik vroeg...
geen reacties
25-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering