Witblanke schaamte

Kruipolie / 143 reacties

03-07-2020, 09:15

Ik ben een witte man. Dol op blanke vla, negerzoenen, moorkoppen en Afrikaantjes. Dus een foute witte man. Vreselijk fout zelfs volgens het nieuwe normaal dat mij via de media wordt opgedrongen en aangemeten.

Landgenoten met een kleurtje die ooit onze gastvrije natie binnenwandelden, vlogen of zwommen, mede profiterend van de pecunia’s die tegen de drempels klotsten, hebben het plots wat minder naar hun zin hier. En geef ze eens ongelijk. De broekriem moet dankzij Covid-19 aangehaald en als je niet gewend bent er een te dragen, wordt dat natuurlijk lastig.

Echter... in gedweeë navolging van passégristen Arie Boomsma en zijn mede huilebalken wil ik me diep schamen dat ik hier al wat langer vertoef, een witte huidskleur heb en voorouders die mogelijk hebben geprofiteerd van de slavenhandel... Heel erg lang geleden. Want Arie en zijn companen hebben een briljant geheugen.

Arie kennen we vanaf de tijd dat de EO nog een vleugje religie probeerde te verspreiden. Dat moet zo rond de jaartelling zijn geweest. De zelfreizende realityster poseerde indertijd naakt in een homoglossy. Want Arie houdt van mannen. Twee in ieder geval: zichzelf en zijn spiegelbeeld. Arie is ook zeer rechtschapen. Hij veracht witte bozerikken met flauwe grappen. Arie vindt dat ik, de achterkleinzoon in het kwadraat van een inheems mens uit een fout verleden, mijn excuses moet aanbieden aan iedereen met een niet-roomblank velletje.

En dat doe ik. Want Arie heeft gelijk. Beste Arie, en alle andere ernstig en quasi gekwetsten:  mea maxima culpa. Ik bied mijn diepe en zeer nederige verontschuldigingen aan. De Hollanders die tijdens de Gouden Eeuw ons land welvaart hebben gebracht door handel te drijven, vrijheidsoorlogen te voeren en de Spanjaarden over den kling te jagen, hebben vreselijk fout gehandeld. Ze hadden geen zwarte, maar blanke slaven moeten kopen van islamitische Arabieren en Ottomanen. Of, nog beter, ze hadden de krijgszuchtige negerkoningen met hun zwarte roofbuit een kopje kleiner moeten maken in plaats van plezierig zaken met ze doen. Dan hadden we nu niet aan loeizware standbeelden hoeven staan te sjorren of zwarte Pieten in hun gezicht schoppen.

Het is allemaal mijn witblanke schuld. En daarom wil ik niet alleen plat door het stof, maar ook een daad stellen. De stad die het meest van deze vreselijke handelspraktijken heeft geprofiteerd maken we met de grond gelijk. Niet alleen de koopmanswoningen met een bijsmaakje, maar ook alle andere historische panden en het Paleis op de Dam. Ja zelfs de pasgebouwde Zuidas mag tegen de vlakte als genoegdoening voor wat onze voorouders hebben uitgespookt. Vooruit, de Arena mag blijven staan. En op deze gezuiverde plek aan het IJ bouwen we vervolgens een nieuwe metropolis met de naam Utopia. Een plek waar alle culturen vrolijk en dartelend met elkaar samenleven en waar bruine drollen de geur verspreiden van viooltjes. En zo leven we nog lang en gelukkig.

Kruipolie op 03-07-2020, 09:15
143 reacties
Hendrikaatje
04-07-2020 / 22:22
Tja, slavernij...
Afrikanen maakten andere Afrikanen tot slaaf en verkochten of ruilden die voornamelijk aan Arabieren, alwaar hun een gruwelijke toekomst wachtte. Vrouwen werden verkracht en verminkt, mannen mishandeld en gecastreerd.
Europeanen, liefdadig, Christelijk en bekend met de gruwelijke praktijken der moslim/Arabieren besloten dat deze zwarte mensen dat niet mocht overkomen. Ze betaalden de handelaars een vergoeding of losgeld en brachten de geredde mensen naar Amerika. In Amerika werden deze exoten graag geaccepteerd, dit tegen een behoorlijke vergoeding voor de schippers. Tja, op een gegeven moment waren die Amerikanen een beetje uitgekeken op de exoten, waar communicatie zo ongeveer onmogelijk mee was, en vonden dat ze voor hun huisvesting en voeding maar wat werk moesten verrichten.
Communicatie was nauwelijks mogelijk, doch sommige gebaren begrepen ze na wat aanmoediging met de zweep, dewelke ook gebruikt werd om het wel erg lage werktempo wat op te voeren.
Na een aantal jaren begrepen de slimsten de spreektaal en jongeren mochten zelfs naar school. Het verdere verloop moge duidelijk zijn, langzamerhand kregen de voormalige import exoten gelijke rechten en kansen. Helaas maakten maar weinigen goed gebruik van die kansen, want ja, dat kostte energie… Enkelen pakten de kansen wel en wisten goede posities te bereiken. Een er van wist het zelfs tot gekozen (ja, voornamelijk door blanken) president der Verenigde Staten te brengen.
Ow ja, we hebben het hier nu over het nakomelingschap der eerste importen, mensen die niet geboren hadden kunnen worden als die eersten bv geleverd waren aan de Arabieren...
De vroegere 'slaven' zouden hun geluk niet op kunnen als ze zouden kunnen zien wat voor kansen er nu voor hun nakomelingen zijn... Helaas, er schijnt een soort mentaliteitsverschil te zijn waardoor velen van de nakomelingen der voormalige slaven liever lui dan moe zijn en zo door eigen schuld in achterstandsposities geraken.
Overigens schieten ook de mensen die nog in donker Afrika leven niet veel op in vooruitgang, ondanks € miljardenhulp waarvan ze zoveel hadden kunnen doen...
Of het hierbij past? Leest uw bijbel waar u gewaarschuwd wordt
voor de antichrist, valse profeten zullen opstaan, ene Mohammed is er daar één van met al meer dan een miljoen helpers in Nederland...
JohnDurden
04-07-2020 / 23:21
Satire vanuit christelijke hoek tegen het geluid van de Linkse Kerk is niet alleen een opluchting, het is een veel te lang uitgebleven noodzaak. Iedereen die een heel klein beetje afstand kan nemen van de onmiddellijke actualiteit, zou al lang het gevaar van de religieus-ideologische culturele indoctrinatie moeten hebben gespot. Zeker christenen.

De falende culturele analyse vanuit delen van de kerk mist de grootste concurrent van Christus-geïnspireerde zingeving - het postmoderne utopistisch socialisme, dat alleen groepen ziet en geen individuen, alleen macht en geen waarheidsbevinding, alleen eeuwige schuld en geen verlossende ontwikkeling in de geschiedenis. Iedereen die denkt dat compassie de hoogste Bijbelse waarde is en dat we verwantschap hebben met de Linkse Kerk en haar dogmatiek zou eens 'The Grand Inquisitor' in The Brothers Karamazov moeten lezen.

Helaas merk ik ook hier dat 'wereldgelijkvormigheid' door sommige broers en zussen nogal eenzijdig wordt uitgelegd. Ook dit satirische anti-doorgeslagen-anti-racisme stuk is natuurlijk geen racisme. Hier wordt in de comments de auteur allerlei woorden en intentie in de mond gelegd, die er gewoon niet staan. Kunnen we de reacties zo moeilijk 'in good faith' doen?

Vrijheid is de voorwaarde voor liefde. Afgedwongen compassie en overdreven gekwetstheid kunnen maar lastig worden onderscheiden van wraak en jaloezie. Er ligt verantwoordelijkheid bij iedereen om individueel de maatschappij beter te maken. 'Collectieve schuld en boete' zijn concepten waar we als christenen al eens een juist een antwoord op hebben gehad.

Toch?
John61
04-07-2020 / 23:37
Het is nog gekker dan wat kruipolie schrijft: de (zwarte) Ghanese koningen hebben de slavernij uitgevonden en de blanken (o.a. Lincoln) hebben het afgeschaft.
Hendrikaatje
05-07-2020 / 00:21
@John61
Ook in het oude testament werd al gerollebold met slavinnen om zo een kinderwens te vervullen...
BroederTuck
05-07-2020 / 00:47
Tsja... het is als christen lastig laveren tussen aan de ene kant de uitwassen van de hypocriete en eenzijdige morele verontwaardiging en aan de andere kant de vaderlandsliefde en begrip voor onze eigen historie.

Gelukkig hebben wij als christenen niet een gebrekkig moreel waardensysteem of oeverloos slachtofferschap als kompas, maar de woorden en daden van de Goede Herder. Die zich niet liet verleiden door misbruikte teksten uit het Woord, maar wel vol liefde iedereen een hoopvolle toekomst wil geven.

Ik begrijp de column en vind er op zich ook niks verkeerds in staan. De verontwaardiging in de reacties vind ik naïef en hypocriet.

Maarrrrr, dit verhaaltje had ook in de Telegraaf kunnen staan. Dus uitdaging voor de volgende keer... Waar(in) maken wij als christen het verschil?
JohnDurden
05-07-2020 / 10:28
@BroederTuck - mooie uitdaging, waarom wachten op de volgende keer? Hoe denk jezelf dat we het verschil maken? Wat mij betreft hebben we in ieder geval in het christendom een gebalanceerde morele filosofie waarin o.a.
- slachtoffer en dader beide worden benoemd, maar niet verheerlijkt;
- rampspoed en zonde beide een verklarend, maar niet rechtvaardigend kader krijgen;
- genade en rechtvaardigheid altijd tegelijkertijd geldige principes moeten zijn;
- het kruis van het individu door het individu moet worden gedragen;
- de gemeenschap / kerk een plek is waar helden en mislukten, rijken en armen beide een taak krijgen en door hun eenheid de mensheid tot voorbeeld is;
- de gevallen schepping zowel een onoverkomelijk feit als een onontkoombare uitdaging is.

Ieder zelfbenoemd christen heeft zich publiekelijk tot doel gesteld te leven zoals Christus, dus zou in elke culturele context waarheid en liefde moeten willen brengen. Dit stuk was wellicht een scherpe waarheid, maar ik kan het zien als geïnspireerd door liefde voor onze cultuur. Niet voor de donkere kant ervan, maar voor de onschuldige en positief gerichte kant ervan. Voor de notie die we hier breed delen, dat oprecht schuldbesef nooit een resultaat kan zijn van menselijke vermaning, maar van Christus' voorbeeld.

In die zin vind ik dat de schrijver hier wel een verschil maakt. Richting de eigen kudde is het namelijk soms goed om de norm flink te doorbreken om te wijzen op de waanzin van een onbewust geaccepteerde leugen. Wij zouden allemaal schaapherders moeten zijn, maar laten ons te vaak meeslepen met de kudde. En net zoals een schaapshond alleen de dwalende schaapjes hoeft te bijten om de kudde een kant op te krijgen, worden ook wij cultureel vaak in de pas gehouden door bewakers van regels rondom 'politieke correctheid' of in onze termen 'zachtaardigheid'. Ook als die zogenaamde 'mantel van liefde' iets beschermt dat eigenlijk het daglicht niet kan verdragen. Hier gebeurt hetzelfde.

Wat is de richting van dit artikel? Waar gaat dit schaap heen? Volgens mij zegt het dit:

Misschien moeten we es kijken hoe onder het mom van anti-racisme, anti-fascisme, anti-[minderheids]fobie een dwingende gelijkvormigheid wordt opgelegd, die de echte onderdrukten niet helpt maar afhankelijk maakt. Niet individueel 'empowered' maar collectief zwak houdt. Niet medestanders identificeert, maar alleen daders en slachtoffers.

Feel free to disagree
Arnold
05-07-2020 / 11:03
Laat dat maar aan gereformeerden aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Dat durft zich christenen te noemen. Dit is voorbij walgelijk. Maar goed zo kennen we de gereformeerden. Onderwerping aan Gods oordeel was het motto voor een flink deel van orthodox-gereformeerd Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ewart Bosma beschrijft in zijn proefschrift Oude waarheid en nieuwe orde de houding van de bevindelijk gereformeerden ten aanzien van het nationaalsocialisme tussen 1920 en 1950.
Arnold
05-07-2020 / 11:04
Het partijblad van de SGP, de Banier, transformeerde onder leiding van Arie Kaptein tot een spreekbuis voor het nationaalsocialisme.
Arnold
05-07-2020 / 11:06
Niks geleerd van vroeger https://historiek.net/een-ongemakkelijke-verhouding-gereformeerd-geloof-en-nationaalsocialisme/50777/
Arnold
05-07-2020 / 11:11
Kersten preekte, schreef boeken, gaf les, stichtte scholen, leidde de SGP van 1918 tot 1945, was hoofdredacteur van het partijblad De Banier, en zat van 1922 tot 1945 namens de partij in de Tweede Kamer. Uit Van Beeks scriptie blijkt hoe passief, fatalistisch en zelfs loyaal de SGP-leider is geweest naar de nazi's toe. “Kersten zag de Duitsers als een roede in Gods hand om Nederland te straffen voor de zonde. Het oordeel van God was gekomen en de mensen moesten bukken en buigen onder de slaande hand Gods.” Niet veel veranderd aan deze zieke ideologie van de christelijke haat in 80 jaar.
hans0166
05-07-2020 / 12:04
Ik zie met de beste wil van de wereld niet waar hier het onchristelijke nou inzit .. het is satire, en sommige woorden in dit stuk worden gewoon verkeerd begrepen. Wat wel weer heel typisch is dat de linksere mensen weer het hardste ertegen zijn, ook eigenlijk niet zo verwonderlijk. Je hoeft niet in de grachtengordel te wonen om er "lid"van te zijn. Nederland is groter, en een meederheid heeft zo ondertussen genoeg van deze onzin discussie. De hype uit de VS moet gewoon lekker daar blijven.
evantorisch
05-07-2020 / 12:26
Poepbruine schaamte: Ik schaam me diep voor ons briljante geheugen dat zich de slavenhandel herinnert.
De oerwoudgeluiden en de toegeworpen bananen zou eigenlijk moeten helpen om dat wat geweest is achter ons te laten, net als de banen die regelmatig hun neus voorbij gaan bij gebrek aan een roomblank velletje.

Verder zou het hen een eer moeten zijn dat ze waardig geacht worden om, meer dan de roomblanke medemens, door de sterke arm aangehouden en gecontroleerd te worden.
Echt, we moeten ons diep, zeer diep schamen dat die oprechte belangstelling niet gewaardeerd wordt.
Hoe durven we excuses te verlangen vanwege de vele weldaden waar ze mee overspoeld waren en zijn.

Die (quasi) gekwetste bruine drollen toch... Ik begrijp nu dat de rechtse witblanke drollen uitmaken welke emoties er worden ervaren.
Wat zeg ik nou, witblanke drollen? Nou, zelf begreep ik dat ook pas toen ik deze column las waarin op satirische wijze het gal over de houding van Arie en zijn companen, incl. de zwarten zelf natuurlijk, wordt gespuwd.
We hebben kruipolie met zijn companen een gal-aandoening bezorgd: scleroserende cholangitis. En dat levert witblanke drollen op.
En wie zou zich nou nog beledigd kunnen voelen om met uitwerpselen te worden vergeleken als het door een andere (zieke) drol gebeurd?
Ik begrijp het nu, we zijn uiteindelijk toch allemaal gelijk.

Zo gezien kan ik de verdere kritiek op Arie ook nog wel een beetje plaatsen, want in principe verschillen ook refogristenen niet zoveel van hem.
Vraag en aanbod is qua prinicpe een gelijkwaardige samenwerking.
De een geeft zich bloot en de ander kijkt (stiekem) naar bloot.
Ik vermoed wel dat de foto van Arie wat te netjes is voor blootkijkende refogristenen.

Nu ik hier toch ben wil ik meteen even van de gelegenheid gebruik maken om kruipolie feliciteren. Gepromoveerd tot het niveau van Geen Stijl las ik, dat is niet zomaar even wat, zeker voor een refo. Van harte hoor!
Briljantino
05-07-2020 / 12:38
@MarijnV: ja, ironie kent meerdere lagen. Zo ook sarcasme en cynisme.
ron_meeder
05-07-2020 / 14:54
Christenen moeten de culturele revolutie die we doormaken zien voor de seculiere religie die het is. Ik denk zelfs dat het de kwasi-christelijke elementen zijn van deze religie waardoor sommigen zich te makkelijk laat meeslepen. De nieuwe leer tot zaligheid kun je parafraseren als volgt. Blanken zijn belast met de erfzonde van het "racisme" en kunnen daar alleen van verlost worden door een proces van wedergeboorte waarna ze voortdurend hun leven moeten heiligen door dekolonisatie van hun gedachten en gewoonten, discipelen moeten worden van "mensen van kleur" en de resterende blanke heidenen die in duisternis leven moeten brengen tot het licht van social justice. De satan van het racisme moet worden overwonnen door het oprichten van meldpunten cq. inquisities die jacht maken op wit-fragiele ketters die zich verzetten tegen de laatste inzichten en daardoor de komst vertragen van het nieuwe Koninkrijk waar zwart en blank in harmonie samenleven. En de nieuwe aarde zal vol zijn van tolerantie en gelijkheid.
CavePieter
05-07-2020 / 19:34
@Hendrikaatje Je schrijft dus dat de christelijke Europeanen om de tot slaaf gemaakten van het Afrikaans continent naar Amerika hebben verscheept om ze te redden? Uit liefdadigheid? Dat er geen slavernij was, maar alleen een harde helpende hand, omdat zwarte mensen van nature lui en dom zijn? Dat de slavernij vervolgens is afgeschaft omdat de Amerikanen erop uitgekeken waren? Dat sindsdien de zwarte bevolking alleen maar luier is geworden en dat ze daarom zelf schuld hebben aan racisme?

Guurlllll, welke bronnen heb je daarvoor geraadpleegd? Dit is een flink staaltje geschiedvervalsing en en walgelijk racisme.

Waar mij dit aan doet denken is de manier waarop men heeft geprobeerd na de afschaffing van de slavernij de Confederatie heeft proberen te rehabiliteren door de geschiedenis te herschrijven. (Lost Cause, Jim Crow etc.)
Ze creëerden het beeld van de vrolijke zwarte mensen, die trouw en loyaal waren aan hun witte overheersers. Het idee dat het allemaal nog zo slecht niet was en iedereen vrolijk zingend op de plantages werkten.
En door veel standbeelden te plaatsen van “helden” van de Confederatie, regelmatig zelfs samen met de KKK. Dát zijn de beelden die nu neergehaald worden.

Ik vraag me dus serieus af hoe jij aan dit beeld van de geschiedenis komt...
Tygetje
05-07-2020 / 20:10
Goed stuk Kruipolie! Ga zo door!
CavePieter
05-07-2020 / 20:59
@Kruipolie @Refoweb moet zich serieus afvragen of ze jou nog wel columns willen laten schrijven. De anonimiteit maakt het trouwens ook niet sympathieker.

Dit is walgelijk racisme. En nee, ga niet zeggen dat het satire is. Het is sowieso te slecht geschreven om überhaupt satire te zijn. Dit is agressieve provocatie, zonder enige intelligente vorm van humor.

Dit het is inderdaad het niveau van al eerder genoemde GeenStijl. Zoveel mogelijk kwetsende dingen in één schrijfsel te proppen onder het mom van de luis in de pels te zijn. Hoe harder, hoe beter. Helaas voor je, het is afgezaagd. Je opent je column met een serie platitudes, niks origineels. De toon van de trotse witte man die bewust mensen van kleur gaat kwetsen. Want hé, je leeft in een vrij land, en je hebt recht op vrije meningsuiting, toch?

In de tweede alinea zink je al gelijk diep. Ze “zwommen” onze “gastvrije natie” binnen. Hoe gevoelloos kan je zijn, om het drama van de bootvluchtelingen erbij te halen? Verder meld je ook nog even dat ze daarvoor allemaal in hun blote kont liepen. Wat is dat voor een stereotype? En vanwaar komt het idee dat alle mensen van kleur economische vluchtelingen zijn? Niet dat dat enig racisme zou rechtvaardigen, maar ik betwijfel of je je ooit verdiept hebt in wie al die mensen zijn die racisme ervaren en met wie je samenleeft in de maatschappij.
(Trouwens, je gebruikt een verkeerd meervoud van het plurale pecunia, dat ook nogal vreemd tegen drempels klotst)

Laat ik verder negeren dat je je persoonlijke afkeer van Arie Boomsma voer is voor deze smakeloze tirade. Het ontgaat me uiteraard niet dat je mea culpa als grote krokodillentranen bedoeld zijn. Dat ik dit ook als racisme aanmerk ligt in het feit dat je duidelijk niet wil luisteren naar mensen van kleur ondervinden aan racisme. Je ontkent hiermee hun dagelijkse pijn, hun angsten, hun geschiedenis en hun menselijkheid.

De frase met de “negerkoningen” is weer een nieuw dieptepunt. Dat je zelf geen deel uitmaakte van de koloniale expansiedrift in het verleden, is vanzelfsprekend. Maar blijkbaar heb je er ook geen moeite mee. Wat extra uitmoorden van zwarte mensen had voor jou helemaal geen probleem geweest.
Oh ja, het ontgaat me niet dat je het gewoon nog over negers en blanken hebt. Waarom moeite doen om eens na te denken over de consequenties van je taalgebruik?

Maar serieus, hoe haal je het in je hoofd om te eindigen met “bruine drollen”?? Ik geloof niet dat dit niet met opzet was. Dit is denigratie van zo’n niveau, dat je je diep en diep en diep moet schamen! En oprecht schamen!

En een laatste vraag, waar haal jij je christen-zijn vandaan? Of is dit hoe het gesteld is binnen de gereformeerde gezindte?
JohnDurden
05-07-2020 / 22:48
Hey @CavePieter, fijn dat je onder eigen naam de 'laffe anonieme schrijver' van dit stuk wil afserveren. Groetjes aan je broer Nick; ben grote fan.

Smaken verschillen en wat de een humoristische satire noemt is voor de ander niet grappig. Misschien zelfs pijnlijk. Maar iets racistisch verklaren is echt next level. Dat veronderstelt een intentie die niet alleen kwalijk is, maar zelfs strafbaar in Nederland.

Ik neem dan ook aan dat je met je glasheldere, goed onderbouwde analyse onmiddellijk naar de politie stapt om aangifte te doen? Racisme mag je toch niet laten bestaan?

Of ben jij - en met jou flink wat anderen hier - daar zelfs iets te laf voor en roept je liever wat boze dingen van de zijkant en laat je deze racist vrijuit gaan? Komop! Doe er es wat aan!

Anders stel ik voor je toon te matigen en meer inhoudelijke bijdragen te doen aan de ongemakkelijke discussie die dit stuk adresseert.
CavePieter
06-07-2020 / 00:00
@JohnDurden Ik reageer hier idd onder de gebruikersnaam waarmee ik hier geregistreerd ben. Dat is wat anders dan op regelmatige basis op een website stukken te publiceren. De rest doet het wel onder eigen naam. Hij mag het anoniem doen, prima uiteraard, maar ik heb zou me niet verbazen dat een alias hem helpt nog meer te provoceren.

Ik blijf achter mijn conclusie staan dat de column van Kruipolie racistisch is. Als dat volgens jou strafbaar is en je aangifte wil doen, wil ik best mijn volledige naam geven!

Als ik reageer op een stuk die op zo’n kwetsende toon geschreven is, ga ik heus niet mijn toon matigen. En wat miste je aan inhoud verder, want blijkbaar moet ik meer inhoudelijk reageren van je?
CavePieter
06-07-2020 / 00:32
En trouwens, ik ben ook niet vrij van racisme, helaas. Een begin om je eigen racisme aan te pakken is erkennen dat het in jezelf en in onze maatschappij zit, in het witte systeem. Vaak zul je het dan ook hebben over institutioneel racisme, wat niet persé intentioneel racisme is. Deze column is zeer duidelijk bewust kwetsend bedoeld en daarmee ook intentioneel racistisch.

Lees ook deze columns

Onlangs was ik in een klein stadje, samen met een vrouw om te evangeliseren. Nadat we een hoofdstuk uit de Bijbel hadden...
10 reacties
11-06-2020
Vannacht is in een ziekenhuis in Ede een meisje geboren. Het geweld waarmee dat gepaard moest gaan lijkt de zuigeling to...
geen reacties
22-04-2020
Op een dag deelde ik in de stad folders uit. Er kwam een moeder naar me toe die zei: ‘U doet goed werk meneer’. Ik vroeg...
geen reacties
25-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering