Een ‘overleden’ gemeente

Refoweb / 12 reacties

22-02-2019, 09:00

“Overleden: de gemeente.” Dit was de aanhef van een rouwbrief die door een Engelse predikant aan al zijn gemeenteleden werd toegezonden. Hij heeft met en om zijn gemeente jarenlang geworsteld, in de nette wijk die hem in zijn stad was toebedeeld. Hij heeft gepreekt met al de warmte van zijn hart om de gemeente tot de vreugde en de zegen van een echte gemeente van Christus te lokken. Hij heeft gepleit en getuigd op huisbezoek en op de gemeenteavonden. Hij heeft gebeden, met taaie volharding, of zij elkaar toch eens mochten leren vinden als broeders en zusters in een levende gemeenschap met de ene Heere. Het heeft alles niet mogen baten.


Ds. Fox ploegde op de rotsen van een traditioneel, ongeïnteresseerd christendom, dat als enige prestatie een half gevuld kerkje opbracht, een kille verzameling luisteraars, wier voornaamste beweging bestond in een stijf knikje naar deze en gene, maar vooral niet naar die of die.

Op een morgen, nadat hij weer eens zijn trouwe gebeden voor de gemeente had beëindigd, kwam er plotseling een idee. Ds. Fox nam een vulpen en schreef deze rouwbrief op: “Heden overleed, na een kalm en geduldig gedragen lijden, de gemeente. De rouwdienst zal plaats hebben op zaterdagmiddag a.s. in de kerk, waar gelegenheid is de overledene nog eenmaal te zien.”

Vooral deze toevoeging deed het kerkje volstromen. Men vroeg zich af, wat de dominee voorhad. Men was niet gewend dat hij gekke dingen deed. Er moest iets ernstigs achter steken. Werd de kerk afgebroken? Werd de gemeente opgeheven? Onder de kansel stond inderdaad een kist.

Ds. Fox besteeg de kansel en hield een korte toespraak. Hij herdacht in sobere woorden de overledene. Zij was aan een toenemende lusteloosheid en zwaarmoedigheid overleden. Dat zij geen pijn voelde had tragisch genoeg haar einde verhaast. Zo was zij zacht en kalm en in zichzelf gekeerd, als zij sinds jaren was, overleden. Het enige, wat ons overblijft, is haar ziel in de oneindige barmhartigheid van God aanbevelen, aldus besloot ds. Fox zijn toespraak, waarna hij nog aankondigde dat er nu gelegenheid was langs de kist te defileren voor een laatste groet.

Schuw en bevreemd bleef de gemeente aanvankelijk zitten. Maar ds. Fox, die ernstig terzijde van de kist was komen staan, wenkte de kerkenraad om de rij te openen. De broeders traden aan en wierpen één voor één een laatste blik in de kist, waar volgens de dominee, de dode gemeente in lag. Weinige gezichten bleven onbewogen na de blik. Sommigen verbleekten plotseling, anderen schenen verschrokken, of wierpen een vragende of verontwaardigde blik op ds. Fox, die nog altijd zwijgend, maar een grote liefde voor de gemeente op zijn gelaat, terzijde stond.

Langzaam volgde de gemeente het voorbeeld van de kerkenraad. In een diepere beklemming dan op welke begrafenis dan ook, schoven de gemeenteleden de rij zwijgend uit. Daarna zette iedereen zich weer neer in de bank, de hand voor de ogen. Een vrouw begon gedempt te snikken... in de kist lag een grote spiegel. Wie zichzelf over de dode gemeente boog, zag zichzelf in de ogen.

’s Avonds stonden ze op de stoep bij ds. Fox, een ouderling en zeven gemeenteleden, onder wie twee vrouwen en twee jongeren. De ouderling, die het woord zou doen, had het er niet gemakkelijk mee. Hij zei: “Dominee, we hebben het allemaal begrepen. Maar we willen niet meer dood zijn, we willen een levende gemeente van onze Heere zijn. Wilt u ons helpen om dat te worden? En eh... buiten staat de rest van de gemeente. Zij hebben ons gestuurd.”

 

Ds. R. van de Kamp

Refoweb op 22-02-2019, 09:00
12 reacties
CrA
23-02-2019 / 16:28
...en toen barstte de dominee in tranen uit en zei: “Ik jullie helpen? Hoe kan ik nu naast jullie gaan zitten en met jullie meevoelen, daar ik wel ernstig naast de kist stond en jullie uitnodigde om te kijken, maar er zelf geen blik in wierp.”
Omega
24-02-2019 / 21:35
Je moet bovenaan beginnen te lezen @CrA
CrA
25-02-2019 / 17:00
Ik mis het: "wij hebben gezondigd" zoals dat bij de profeten was.
Omega
25-02-2019 / 17:24
Ik vermoed dat deze predikant bij het plaatsen van de spiegel er eerst zelf in heeft gekeken.
CrA
26-02-2019 / 09:07
Dan zou het wel helemaal een schijnvertoning zijn geweest als dat niet het geval zou zijn geweest@ Omega. Maar bij een openbare bijeenkomst van(be)rouw gaat het erom dat wat in de binnenkamer is gebeurd naar buiten komt. Het was daarom gepast geweest als de dominee de rij had geopend.
Omega
26-02-2019 / 18:48
Ik lees in het artikel dat deze predikant veel gebed en veel liefde voor zijn gemeente had. Ware liefde voor God en de naaste kan niet zonder zelfkennis (aldus Calvijn).
irenicus
26-02-2019 / 19:10
Liefde voor zijn gemeente? De boodschap van dit verhaal lijkt me deze: ondanks veel gebed (uit liefde e bezorgdheid, dat begrijp ik wel) is het jullie schuld: jullie zijn overleden . Dan zou het idd toch overtuigender zijn als de ds zelf als eerste in de kist kijkt. Nu is het éénzijdig een vrij hard oordeel over de gemeente, zonder de vraag: wat is mijn plek in dit verhaal?
Omega
26-02-2019 / 22:43
Je kunt het ook anders bekijken @irenicus De dominee heeft in ieder geval als eerste in die spiegel gekeken. Waarom zou hij dat nog een keer moeten doen toen de gemeente er bij was? Hij wist immers dat er een spiegel in lag, de gemeente niet. Een farizeeër zou met deze wetenschap voorop hebben gelopen: kijk mij eens een schulbewuste zondaar zijn...
hansa
27-02-2019 / 09:50
Moet een dominee altijd zichzelf insluiten als hij de gemeente waarschuwt?
Daar zijn inderdaad veel voorbeelden van te vinden in de Bijbel.
Maar hier gaat het over een dominee die het gevaar ziet van een ingedutte gemeente die het nodig heeft om wakker geschud te worden. Als de dominee zelf ook ingedut was, dan had hij dat niet onderkend en had hij ook geen behoefte gehad om de gemeente met een heilzame schrik wakker te schudden.
De profeet Nathan zegt niet tegen David: “Ja, ik weet het, al die zonden leven ook in mijn hart”. Maar hij zegt: “Gíj zijt die man!”
Het zou jammer zijn als de mooie strekking van het verhaal verloren gaat door haarkloverij.
CrA
27-02-2019 / 10:42
Dat de dominee liefde heeft voor zijn gemeente en er veel voor gebeden heeft, ongetwijfeld. Dat hij zelfkennis heeft dat hij geen draad beter is, dat neem ik graag aan. Dat is het punt niet. Maar hier gaat het over een openbare oproep tot (be)rouw die hij doet aan heel de gemeente. En van die gemeente maakt hijzelf een onderdeel uit. Hij is één met hen. Nu vraagt hij van de gemeente een daad te verrichten in het openbaar die hij zelf als het ware met zijn vingertoppen niet aanraakt.
@ hansa, dat Nathan de zonde van David niet eigende was, omdat dit een verborgen zonde was van David die hij dus in het verborgen, bestrafte. Hier gaat het om een openbare oproep tot bekering. De bestraffing van Nathan had geen openbaar karakter.
WillemB
02-03-2019 / 13:26
Heb je de bedoeling van ds. Fox begrepen, CrA ?
CrA
04-03-2019 / 10:42
De bedoeling is duidelijk, de uitkomst ook. En dat God overal boven staat en dwars door onze verkeerde wegen Zijn doel bereikt is ook duidelijk. Maar ons handelen moet in de eerste plaats niet gericht zijn op wat God allemaal welt niet kan, maar wat God van ons wil en vraagt.

Lees ook deze columns

Ik sprak een vrouw op straat aan en vroeg of ze een Bijbel had. ‘Nee meneer, ik ben boeddhist’. ‘Heeft u nog nooit de Bijbel gelezen?’ ‘Nee meneer, ik ben mijn hele leven al boeddhist’. ‘Heeft het u g...
1 reactie
11-02-2019
Een waterdrager in India had twee grote emmers. Elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Te...
2 reacties
24-01-2019
Van de huidige discussie over Zwarte Piet roetveegpiet zullen wij in de Refogordel niet warm of koud worden. Sinterklaas is namelijk de werkelijke boosdoener. Al decennia lang probeert een niet onaanz...
4 reacties
27-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering