Aanbevolen

Noortje / 1 reactie

15-01-2018, 10:04

Soms heb je van die verrassende dingen in je leven. Dingen die je een blijde lach ontlokken. Dingen die je ervaren kunt als van God gegeven.


Onlangs had ik dat zelf. Te midden van grote zorgen. Het leven kan werkelijk ervaren worden als 'moeite en verdriet'. Maar niet 'zonder meer'. Want dwars daardoorheen is daar God. Hij laat Zich zien en ervaren als de levende God. De God Die Zich in de Bijbel laat zien als de God Die zorgt, Die leidt, Die verkwikt, troost, ondersteunt, bemoedigt. In alle moeiten en verdriet en zorgen die ook in Zijn Woord verwoord zijn.

Wat indrukwekkend om te beseffen dat 'de God van toen' nu Dezelfde is! Hij is onveranderlijk! Hij is trouw! Hij laat nooit één van Zijn woorden vallen op de aarde. Waar wij in mensen teleurgesteld kunnen zijn, heftig teleurgesteld wellicht, is dat bij God totaal ánders. 

O ja, het kan wel zijn dat we de weg niet begrijpen die God met ons gaat. Het kan wel zijn dat wij in onze verwáchtingen teleurgesteld worden – maar nooit in God! Nóóit in God Zélf! Hij is en blijft eeuwig trouw! Dat is de constante! Dát is het fundament waarop wij ons veilig mogen verlaten. Hij verandert nóóit!

Nu was ik onlangs in mineur. Jawel, ik wéét dat God zorgt! Ik wéét dat Hij er ís. Ik wéét het! Maar ik zie het niet altijd. Het zo heel menselijke drong zich aan mij op: zien op de omstandigheden, die welhaast als de golven ervaren worden waarin Petrus wegzonk.

Om mij weer op God te richten had ik op YouTube wat psalmen en liederen opgezocht. Hoe goed is het om te zingen, de moeite te verwoorden, en als ik het zélf niet kán verwoorden, het door de liederen te láten doen, het vertrouwen op God weer voeding te geven. Zelfs in de nacht zingen, misschien aanvankelijk onder tranen, maar allenskens met uitzicht: immers daar ik Hém verwacht! Hem, de levende God, de God-van-nu, met Zijn schatten, Zijn zegeningen, vormgegeven vaak door zelfs praktische, alledaagse dingen, waarin werkelijk Gods hand te zien is. Want hoe vaak werkt Hij toch via mensen? Hoe vaak krijgt Zijn hulp toch concreet gestalte in hulp die ménsen bieden? Zó Zijn Woord in vervulling zien gaan: "Ik help u!". Het is groots! De grote Helper. Hij dóét het, want Hij is een Waarmaker van Zijn Woord. Hoe? Zo heel dikwijls heel verrassend. 'Laat mij opmerkzaam zijn, grote God!'

Zo was ik blij met de liederen die klonken via YouTube. In beeld zag ik de musici, de koren, de solisten. Een veelheid aan gedachten groeide. Liederen waarin gezongen werd over nood en troost, over lijden en leiding, over hulpeloosheid en hulp, over klacht en kracht.

Al kijkend naar de mensen die het vertolkten, zag ik plotseling in beeld iets verschijnen. In een klein kader verscheen tekst, kennelijk met de bedoeling om met een muisklik het te activeren. Drie woorden. Dríe woorden slechts, die mij een zo blijde lach ontlokten. Dríe woorden, die mij nadien méér bijbleven dan de gezongen liederen. Wat las ik in het zo plotseling verschenen éven zichtbare kader?

"Aanbevolen: Gods trouw"

Dát! Díe drie woorden.
Zo prachtig.
Zo – inderdaad – aanbevelenswaardig. Góds trouw!
Dáár 'amen' op te zeggen. Je dáár alleen op verlaten. Wát een uitnodiging!

Ook dit schaar ik onder Gods verrassende vorm van hulp. Had ik zelf de liederen opgezocht om mijn gedachten en zorgen te helpen vertolken – want hoe goed is het om bij God te schuilen – daar kwam op zo'n verrassende, ongedachte manier een heerlijke knipoog tevoorschijn.
Ja!
Dát!
Gods trouw. Góds trouw. Zo in tegenstelling met zoveel ontrouw van mensen, in welke vorm dan ook. Gods trouw. Eeuwig. Onwankelbaar. Uitnodigend. Veilig. Zodat zelfs in de grootste smarten onze harten in de HEERE gerust blijven!

Het beluisteren van de liederen mondde uit in het blij-makende overgeven aan deze oproep. Toen. En nu. En alle dagen blijft Zijn trouw. Blijft. Zijn. trouw...

Uw macht is groot, Uw trouw zal nóóit vergaan!
Al wat U ooit beloofd hebt zál bestaan!

Mag ik je uitnodigen om, misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer, ál je vertrouwen op Góds trouw te stellen?

Van harte aanbevolen!

Noortje op 15-01-2018, 10:04
1 reactie
huibertus
15-01-2018 / 11:19
Een glimlach van s'Heeren gena.

Lees ook deze columns

Een aantal jaren terug nam ik na een bezoek aan de Mars voor het Leven al eens kennis van de onzoute kritiek die er is op de jaarlijkse protesttocht tegen abortus. Een man op leeftijd uit de provincie...
23 reacties
07-12-2017
Een vrouw die in grote zielennood verkeerde, liep een kerk binnen en maakte de juist begonnen dienst mee. Ze kende daar niemand en was er dus geheel vreemd. Ze kende ook de predikant niet die er die m...
1 reactie
07-12-2017
Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen... Vroeger ja, toen was alles beter. En vooral eenvoudig. Twee kerken, drie kroegen, een slager en vier bakkers. En natuurlijk maar twee w...
3 reacties
30-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering