Mars voor het leven in de binnenkamer

RefoMator / 23 reacties

07-12-2017, 13:43

Een aantal jaren terug nam ik na een bezoek aan de Mars voor het Leven al eens kennis van de onzoute kritiek die er is op de jaarlijkse protesttocht tegen abortus. Een man op leeftijd uit de provincie zei nooit van zijn lang-zal-ze-levensdagen meer deel te nemen nadat een evangelische spreker het in een toespraak had over ‘Johannes die een salto van vreugde maakte in de buik van moeder Elizabeth’. Vreselijke heiligschennis natuurlijk. Ik deed het af als een incidentele klaagzang.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

In 2013 volgde de werkgroep Geen Abortus als orthodoxe tegenhanger van Schreeuw. Een nieuwe stichting voor christenen tegen het afbreken van een zwangerschap, want waarom samen iets doen als het ook apart kan. Gelukkig zag men snel het licht en volgde er een fusie met Bert Dorenbos & co.

Dat deze 2 zaken niet op zich staan, liet dominee de Wit gisteren in een opiniestuk van het Reførmatørisch Dageblåt weten. De predikant uit Borssele houdt a.s. zaterdag een eigen Mars in de binnenkamer als tegenactie.

Ds. de Wit moest waarschijnlijk even fiks nadenken om een inleidend bezwaartje ("Demonstreren met de gemeente wordt in de Bijbel niet genoemd") uit de mouw te schudden maar razendsnel komt de aap er vervolgens uit: er worden evangelische liederen ten gehore gebracht en voor je er erg in hebt worden ‘onze jonge mensen in stilte weggezogen bij de leer die naar de godzaligheid is’. Wat ook erg is: er werden zwoele psalmen gezongen en het lukt ds. de Wit maar niet om de hem bekende kinderen van God tussen deze mensenmassa te visualiseren. Nou vraag ik je!

"Zwoele Psalm"

Zijdelings wordt nog even de onzalige vergelijking gemaakt tussen abortus, het ontheiligen van Gods dag en de overtreding van het zevende gebod. Nét zo vreselijk en beslist geen bagatalisatie, aldus de voorganger van de Ger. Gem.

Beste dominee, laat ik eerst melden dat het niet mijn gewoonte is om een predikant en public lijdend voorwerp van een column te maken. U zoekt echter zelf de publiciteit en dus maak ik graag een uitzondering.

Beste dominee, zou u 1 keer per jaar uw bezwarenfutiliteiten aan de kant willen schuiven en éénmaal het oog willen richten op het doel van deze Mars? Wat denkt u dat er uitgaat van een massale bijeenkomst van mensen die op een waardige (stille!) manier laten weten er moeite mee te hebben dat in Olanda jaarlijks 30.000 kinderen het levenslicht niet zien?

Ik ben er overigens van overtuigd dat Ome Bertje (hij is inderdaad een onnavolgbare mallerd af en toe ;-)) u vast wel 10 minuten wil geven voor een meditatie over de leer die naar de godzaligheid is. Met als toetje een niet-zwoele Psalmzangsolo uiteraard.

RefoMator op 07-12-2017, 13:43
23 reacties
abcd
07-12-2017 / 16:14
Dit commentaar zegt ook wel weer zinnige dingen.
Maar die dominee heeft ook recht op zijn mening. Moet wel een beetje uitkijken dat hij niet te sektarisch wordt.
En wij moeten niet uit het oog verliezen dat een Mars voor het Leven in Den Haag niet zoveel zin heeft als wij het niet ook doen in onze binnenkamer.
evantorisch
07-12-2017 / 16:56
Psalm 137 lijkt me wel een toepasselijk niet-zwoel-Psalmzang-toetje :-(
Johangroen
07-12-2017 / 17:58
Verschrikkelijke wat deze ds roept en dat terwijl er zoveel ongeboren levens worden vermoord, deze ds lukte het al een ouderling te schorsen k vd Zwaag omdat deze een boek schreef vol waarheden, waar gaat het heen met dit kerkverband????

Ik weet dat het vele honderden van deze gemeente mee zullen gaan en die zullen gezegend zijn dat ze dit doen, laat de maatschappij maar zien hoe vreselijk deze massa moord is.

Wat deze ds roept riekt naar wat Kersten in de oorlog deed.
mieke75
08-12-2017 / 15:59
Dominee de Wit keurt de Mars voor het Leven af, en kiest voor het gebed in de binnenkamer, daar is niets mis mee maar...Wat als Amram en Jochebed uit stil protest Mozes niet in het biezen mandje gedaan hadden, maar met hem in de binnenkamer gebleven waren?
Wat als Sadrach, Mesach en Abed -Nego die naar een feest van een afgod gingen (!!!) in de binnenkamer gebleven waren? Ze zijn wel gegaan en hebben uit 'protest' niet geknield voor het beeld van Nebukadnezar en de HEERE deed grote dingen!
Mozes, Aaron en Hur 'baden' zichtbaar op de berg, maar het volk streed!

Dat de dominee zich niet kan voorstellen dat kinderen Gods die hij gekend heeft mee zouden lopen met de Mars, dat kan.De oude Israëlieten die zich de oude tempel nog herinnerden, weenden bij de nieuwe toen die klaar was, zij konden zich ook niet voorstellen dat er op zo'n moment, waarin je terug dacht aan de rijkdom van weleer,vreugde was van de jongere generatie die blij was weer een tempel te hebben, zodat ze even hard juichten als dat de ouden weenden.En toch zou in deze tempel de Heere Jezus komen , waardoor deze tempel nòg heerlijker zou zijn dan de oude tempel.
Ik weet ook niet of de kinderen Gods die de dominee gekend heeft bijv. zouden huppelen voor de Ark zoals David deed....
De dominee denkt dat zijn gemeenteleden door 3 uur mee te lopen met de Mars voor het Leven, afgetrokken worden van 'de leer die naar de godzaligheid' is, hoe moeten zijn gemeenteleden dan staande blijven in een 40 urige werkweek, het hele jaar door?
Het zingen 'met zwoele stem' en de evangelische liedjes zijn zuiver gevoelsmatige argumenten en hebben niks met de boodschap van de Mars te maken, alsof het wel goed zou zijn als er uit de berijming van Datheen gezongen werd door een kinderkoor.
Omega
08-12-2017 / 18:42
Velen, met name binnen de Ger. Gem., schamen zich diep voor de uitspraken van deze dominee.
Johangroen
08-12-2017 / 19:22
Hoe weet jij dat omega? Krijg je nu door hoe krom men in onze gemeente denkt en doet?
handelingen2_21
08-12-2017 / 20:12
@Omega
klopt, De Wit vertolkt hier zeker niet de algeme stem. Zelfs de Saambinder was positief over MvhL. De Saambinder!

En bij ons werd er vanaf de kansel aangekondigd dat er een bus zou vertrekken vanaf de kerk.
Lekkerbek
08-12-2017 / 22:58
Wat een nare manier om deze predikant die dit oprecht zo voelt zó neer te zetten!
Ik heb deze ds een paar keer horen preken, ik was diep onder de indruk van zijn liefde tot de mensen, maar bovenal zijn liefde tot God. Hij is zo met de zielen die hem zijn toevertrouwd begaan, hij wil niet dat er iemand verloren gaat!

Ik heb zelf in een beweging gezeten die Jongeren voor het leven heette. Ik was er zeer actief en gedreven in. Wat heeft mij ten diepste geleid? Het was geen liefde tot de Heere, ik was gewoon een verbeten strijdster geworden. Is dat erg zult u denken? Ja ik denk het wel. Er rust geen zegen op als we het niet ter ere van God doen. Dat is tenslotte met alles: doet het al ter ere Gods. Dan kun je je nog zo voor een doel inzetten, maar rust er zegen op?
Als er door 1 man in de Bijbel gebeden werd om regen en er kwam regen......daar werd geen meetng georganiseerd, het werd een bidvertrek en de Heere zegende het. Onderschat dit dus niet!
Ik zeg niet dat er geen bijeenkomsten mogen zijn, ik zeg alleen dat de Heere op het gebed grote wonderen doet.
Laat ds de Wit zijn mening hebben, ds de Wit kennende heeft eerst zijn knieën gebogen voor hij dit stuk schreef, Reformator mag ik vragen of je óók eerst je knieën gebogen hebt voor je dit schreef?
Ik kan een pittig stuk best waarderen. Maar ik vind dat je hierin te ver bent gegaan. Mijn moeder zei altijd: Wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan! Daar krijg je de Heere niet in mee!
Mag je dan niet jouw mening hebben? Natuurlijk wel, iedereen heeft ergens een mening over. Maar om ten koste van een ander punten te scoren bij de lezers vind ik gewoon kwalijk, en zeker ten koste van iemand die alleen maar het behoud van zielen op het oog hebt. Al ben je het er niet mee eens, maar als deze man het zo voelt en zo meent dan kun je hem toch niet door t slijk halen? Iemand die biddend zijn weg gaat voor t behoud van de medemens kun je beter waarderen: het gebed van een rechtvaardige vermag veel.
Sorry voor mijn tegenreactie maar het raakt me tot op het bot!
Omega
09-12-2017 / 11:24
@Johangroen Als je je eigen hart (uit bevinding en/of vanuit het Woord) kent, dan weet je dat er niets goeds in een mens schuilt. Dus ook niet in jou, mij of ds. De Wit. Dat heeft niets met een kerkverband te maken. Als je enige kennis van christelijk Nederland zou hebben (evangelisch of reformatorisch), dan had je kunnen weten dat het overal dezelfde ellende is.

Dat neemt niet weg dat de uitlatingen van ds. De Wit over deze zaak ronduit onverstandig zijn en ik denk ook niet terecht. Dus @Lekkerbek, dat zegt niets over de stand of staat van ds. De Wit. Ook kinderen van God kunnen ernstig zondigen. Dat weten we vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de praktijk. De vele kerkscheuringen zijn soms uit de beste intenties voortgekomen, maar ik heb niet de indruk dat Gods Woord ons hiertoe oproept.

En als blijkt uit diezelfde Bijbel dat Elia Gods almacht demonstreerde op de Karmel en Paulus getuigde van God op de Areopagus, dan dienen met name predikant met gezag en kennis van het Woord terughoudend te zijn door het tegenovergestelde te stimuleren.

Ik denk overigens wel dat het effect van de woorden van ds. De Wit omgekeerd evenredig is aan wat hij beoogde.
Lekkerbek
09-12-2017 / 12:37
Omega je mag deze mening hebben en het is ook prima verwoord, daar kan iedereen wat mee. Ik vind het alleen erg dat de humor van Reformator ten koste van ds de Wit is, daar heb ik moeite mee. Ben je het er niet mee eens hoe het gezegd is doe dat dan op jouw manier en niet op de manier van Reformator. Dwars is niet geschikt om persoonlijk te worden.
Bloemkool
09-12-2017 / 13:07
Dierbare Lekkerbek, dat doet Reformator toch ook helemaal niet? Hoewel de toon van zijn column inderdaad wat vinnig en cynisch is (wat kenmerkend is voor deze rubriek), richt de kritiek zich tegen de opvattingen van ds. De Wit en niet tegen hem als persoon.
Juist in de RD-column wordt het persoonlijk gemaakt door te suggereren dat kinderen van God zich daar niet thuis voelen.
Omega
09-12-2017 / 13:48
@Lekkerbek Ik ben het eigenlijk wel met @Bloemkool eens. De -nog relatief milde- toonzetting is kenmerkend voor deze rubriek en de bijbehorende columnachtige stijl. Ik vermoed ook dat ds. De Wit het zelf niet zo zwart ziet. Immers, ook binnen de Ger. Gem. is de tijd voorbij dat een predikant een pauselijke status genoot.
Johangroen
09-12-2017 / 20:26
Omega dat die tijd voorbij is is niet waar, voor een paar ja maar het gross is nog zeer vergeven boven het kerkvolk, ik heb er al velen gemaild naar aanleiding van hun preek en netjes om uitleg gevraagd maar nee of ik kreeg geen antwoord of men mailde direct mijn kerkenraad met de vraag waar ik het lef vandaan haalde. Ik vind en dat blijkt uit al je antwoorden dat je de gergem erg hoog hebt zitten terwijl ook dit een verband is die uitgetreden is uit de enige Christus kerk( de hervormde ) met alle gebreken en het steeds verder wegdrijven van de waarheid.

Gelukkig zijn er ook ds positief zoals Sonneveld en dat siert hem, maar de wit staat niet alleen in zijn uitspraak, meerdere zo bv Verschure en Jmd de heer enz.

En omega jij hoeft niet in te zitten over mijn kennis, het gaat ten spotte alleen om de ware kennis van en uit Christus, ik hoop dat je die mag kennen dan zou je begrijpen wat er allemaal mis is in dit en ander kerkverband.
Omega
09-12-2017 / 20:50
@Johangroen Zoals ik schreef: Dit soort zaken hebben niets met een kerkverband te maken, maar komen overal voor. Overigens heb je, om dat te constateren, geen enkele vorm van geloof nodig. Ogen en oren zijn al voldoende.
Lekkerbek
09-12-2017 / 21:58
Ook ik heb een keer een mail gestuurd naar een dominee waar ik een heel naar antwoord op kreeg. Ik vond dit echt heel erg naar. Maar dat zegt niets over een kerkverband, het zegt iets over de mens.
Over de dominees die johangroen beschrijft heb ik juist wel hele goede herinneringen, laten we niet persoonlijk worden, ik geloof echt dat dit niet goed is. We moeten allemaal verantwoording afleggen over onze woorden en werken, zowel de predikanten als wij. Wat zij zeggen komt voor hun rekening, wat wij zeggen voor de onze.
Ook ik heb de gergem hoog ook al zijn we uitgetreden zoals jij t zegt. Ik ben hierin groot gebracht en heb geen reden om weg te gaan. Nog steeds kijk ik iedere week uit naar de zondag! En nu is t morgen al zover.
Kom ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden Uwe poorten in. Goede zondag!
Lecram
10-12-2017 / 01:19
@abcd en lekkerbek: een mening hebben is prima. Je mening aan anderen opdringen niet. Daar gaat het bij deze ds. om.
marijke
10-12-2017 / 14:19
Beste mensen,

Ik heb last van het artikel van Ds. De Wit, nog meer van het artikel en de toon van Reformator, ook van Refoweb, die dit wil plaatsen.

En ik ervaar deze actie als aanjager van een proces waarin christenen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Kijk maar maar de reacties en discusses erover.

Volgens mij mogen wij ons zo niet gedragen. Laten we hiermee stoppen en ons bezig houden met dingen die er toe doen! Loop je Mars of bid er thuis voor. En ga daarna weer aan je werk ;)
Arjan
11-12-2017 / 10:55
Ds. de Wit beantwoord in zijn verhaal de vraag of een dominee het aan mee moet doen. Want die vraag is hem blijkbaar gesteld. Nu staat het hem uiteraard vrij zijn eigen afweging te maken en het siert hem dat hij zijn worsteling met ons deelt. Stopt het verhaal hier? Nee, de dominee kan het niet laten om nog even duidelijk te laten merken dat er vrij weinig deugt aan deze mars. De dominee mag er niet heen, want dat staat niet in zijn taakomschrijving. Elkaar in de kerkelijke bladen de maat nemen met theologische haarkloverij blijkbaar wel. Elkaar daar in Zeeland te tent uitvechten blijkbaar ook. Wanneer deze dominee zich wil beperken tot de basistaken vanuit het formulier dan verzoek ik hem om dit soort artikelen ook niet meer te plaatsen. Zonde van de tijd lijkt me. Het argument van de evangelische liederen stuit met nog het meest tegen de borst. Want "daar hebben onze vaderen niet voor gestreden." En dat is blijkbaar opeens de maat der dingen? Dus niet wat God in zijn Woord zegt? Vreemd.
Arjan
11-12-2017 / 15:16
@Lekkerbek.
Je schrijft: "Mijn moeder zei altijd: Wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan! Daar krijg je de Heere niet in mee! "
En weet je moeder dan ook wie dat volk is? Dat is ds. de Wit? en niet de bezoekers van deze mars die een evangelisch lied zingen? Wat een nonsens. Telkens wanneer er kritiek komt op een dominee wordt jou argument gebruikt. Terwijl deze dominee's onderling elkaar de tent uit vechten (Kruiningen).
Cornelis1
12-12-2017 / 00:14
Iedereen mag zijn mening geven; dat staat vast. Goed naar elkaar luisteren is echter geboden.
Wat mij raakt is dat ds. De Wit (Hij heeft zelf een artikel gegeven dus mogen we daar ook op reageren) het heeft over 'Gods kinderen'. Wat zijn dat voor mensen? Zijn zij heilig? Nemen ze altijd of vaker juiste beslissingen? Zijn zij onze grote voorbeelden?
Niets van dat alles! Een mens met een nieuw hart moet het ook maar van genade hebben. Niets verdiend.
Ja, en als je er vanuit gaat dat er in de gemeente maar een handjevol kinderen van God zijn, dan ben je best beklagenswaardig als je onder zo'n prediking zit.
Erg als je als predikant blijkbaar kan en mag bepalen wie er wel en niet bij horen.
Helaas een wel zeer bekrompen gedachte als je er vanuit gaat dat al Gods kinderen in alle situaties hetzelfde zouden doen.
Het zou ds. De Wit sieren zijn excuses te maken voor zijn grievende woorden; een predikant onwaardig!
En..... alsjeblief...... zorg ervoor dat een predikant niet torenhoog wordt verheven boven de rest. Dat is vragen om extreme uitingen als deze. Heel mooi zou zijn als de kerkenraad van ds. De Wit hem stevig op de vingers zou tikken. Dat heeft hij nodig!

Lees ook deze columns

Een vrouw die in grote zielennood verkeerde, liep een kerk binnen en maakte de juist begonnen dienst mee. Ze kende daar ...
1 reactie
07-12-2017
Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen... Vroeger ja, toen was alles beter. En vooral eenvoudig. ...
3 reacties
30-11-2017
Woensdag 4 oktober waren de kinderen van groep 5 van de Eben Haëzerschool op bezoek in de kerk in het kader van 500 jaar...
geen reacties
16-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering