Yoga, het werkt!

Sosthenes, de broeder / 6 reacties

18-08-2016, 10:59

Ik zag een documentaire op Discovery over Yoga. Wereldwijd miljoenen en miljoenen  beoefenaars. Ze lieten een cursus zien die al jaren gegeven werd in een gevangenis. Veel gevangenen deden er aan mee, sommigen al jaren. En het resultaat van dit van alles? Het werkt! Wat ook diverse gevangen getuigden tijdens een interview. De onrust in hun gemoed verdween en maakte plaats voor innerlijke rust en dat werkte door op allerlei gebieden van het menselijk welzijn. Het vergde wel de nodige discipline, maar de training en inzet was vanwege het resultaat dat meer dan waart. Het werkt! Zeker weten. Dat was de boodschap van de documentaire. Het was gewoon begerenswaardig om te zien hoe deze mensen met al hun spanningen en onrust, de rust vonden waar ze zo naar op zoek waren. Het werkt!

Het maakte me ook verdrietig. Ik mag al jaren door genade de HEERE dienen en ben ook actief hierin naar de wereld om me heen en naar de mensen die vanaf hun geboorte in de kerk leven. Lees het volgende nu niet als een negatieve stelling van mij, het is eerder de pijn in m’n hart die mij het volgende doet zeggen:  er zijn er zovelen die al jaren zoeken naar de innerlijke rust, maar die het niet vinden. Christus … voor hen ‘werkt’ het niet! Ook al zijn ze zo op zoek, ze krijgen niet waar ze zo naar op zoek zijn: de rust die Christus belooft. Voor hen werkt het niet: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mat. 11:28).

De beoefenaars van Yoga (of andere namen van innerlijke ‘rustbrengers’) luisteren naar hun ‘trainers’ en volgen hun instructies. En ze boeken resultaat; het werkt. Dus de instructies zijn de juiste, anders vallen de trainers door de mand en luistert niemand meer naar ze. Zou hier een les voor ons in zitten?

De les: er wordt geïnstrueerd, men luistert en gelooft wat gezegd wordt door de ‘cursusleider’. En men gaat beoefenen zoals wordt verteld en... het werkt. Jezus zegt: “Die mijn Woord hoort en doet die...” Maar bij zovelen werkt het niet! Luisteren wij wel, maar doen we het niet? Of hebben we niet de juiste ‘cursusleiders’?

Ik ben zelf bepaald geen leek op het gebied van ‘ontspanningstherapie’. Toen ik jaren geleden door een zware burn-out bij de christelijke hulpverlening terecht kwam, met een geweldige chaos en negatieve onrust in mijn hoofd (niet stil te zetten), werd mij voorgesteld in het behandelingsplan een ‘ontspanningstherapie’ te gaan volgen. Daar had ik moeite mee want: wat is dat? Ik had geen zin in allerlei poespas buiten de HEERE en Zijn Woord om. Ik heb mijn ‘Cursusleider’ (God) gevraagd om wijsheid, wat te doen? En vanuit Zijn woord kreeg ik de tekst uit Spreuken 32 vers 32: “De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.”

Het Woord laat ons dus zien dat je kan heersen over je geest. En de Heilige Geest deed me geloven dat ik het mocht gaan doen. Ik wilde heel graag ‘heersen’ over mijn geest, echter niet zonder Christus. “Kom maar op met de cursus”, werd mijn antwoord, “leer mij maar hoe het werkt.” En na training en oefening kwam ik er ook achter... het werkt!

Er kwam rust in mijn hoofd en ik mocht gaan leren deze techniek te gaan toepassen in mijn leven. En, hoe wonderlijk, door deze innerlijke rust in mijn hoofd, mocht ik ook beter (en makkelijker) Gods stem gaan leren verstaan. Deze cursus leerde mij ook al het andere (eigen ik en het aardse begeerlijkheden) beter weg te bannen uit mijn denken. Al gaat het nooit helemaal weg, maar toch...

Let op! We hebben het hier niet over de rust de rust die Jezus Christus geeft. Het is de aardse rust die het in je hoofd doet rustig zijn. Vrede en rust in God is zo anders, zoveel meer.

Mijn tweede punt: ik kreeg dus een cursusleider vanuit de hulpverlening, maar die is altijd ondergeschikt aan God. Wat hij/zij zegt is dat in overeenstemming met Gods Woord? Dat is voor mij de norm. Alles toetsen aan het Woord, hoe goed bedoeld het allemaal ook mag zijn. Zijn woord is een lamp voor mijn voet. Dat Hij daarvoor menigmaal ‘cursusleiders’ gebruikt is heel goed. Echter, “onderzoekt Mijn Woord”, zegt Jezus, want is hetgeen ik (of hij) zegt naar Zijn wil?

En daar gaat het volgens mij zo mis bij al die kerkmensen die ik al zo menigmaal heb gesproken. Wat hun ‘cursusleider’ zegt, geloven en volgen ze. Maar het werkt niet! Klopt! Omdat hetgeen verteld wordt niet (geheel?) in overeenstemming met HET ‘Cursusboek’, de Bijbel. En net als bij Yoga, verkeerde instructies navolgen hebben geen nut en werken niet. Met alle gevolgen van dien. En dat is de reden dat het in christelijk Nederland bij zovelen niet werkt. Men ‘gelooft’ en volgt verkeerde instructies op.

Wat nu te doen dan? Soms moet je gewoon de cursusleider ‘even passeren’ om vervolgens zelf het ‘Cursusboek’ te gaan lezen. En dat hoef je niet alleen te doen, de Heilige Geest is toch uitgestort over alle vlees? Zou Hij niet jouw Cursusleider willen wezen? Dan, ga nu eens trainen om elk uur van de dag in de invloedsfeer van de Heiland te zijn. Hoe? Dwing/train je geest om aan Hem te denken. Betrek Hem overal bij. Ban het aardse gedoe eens uit je gedachten. Spreek de hele dag met Hem wiens Naam is Jezus. Zorg dat je altijd een Bijbel bij je hebt. Lees telkens weer een regel of een stukje, waar je ook bent. Beoefen je geloof de hele dag (al zal dat heus wel een een uurtje of twee/drie niet lukken; pak het dan gewoon weer op). Vraag om gehoorzaamheid om te gaan doen wat je leest. Geloof ook wat je leest en denk er over na. Spreek met elkaar met Psalmen en gezangen. Zing de hele dag in je binnenste en als het kan, gewoon hardop. Dank Hem gedurig om Zijn Liefde. En zo kan ik nog wel een uur doorgaan. De boodschap is: train jezelf. Ook Paulus trainde zichzelf als een kampvechter en de Filippenzen krijgen te horen “werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven”

Zwaar? Moeilijk? Niet realistisch om dit te doen? De Yogabeoefenaars doen het wel en het werkt. Zou de God van de Hemel en de aarde er zo eentje ‘leeg laten staan’? Als je dat gelooft, dan zou ik er ook maar niet aan beginnen. Ik wil je graag dit Woord mee geven ter afsluiting: “Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken” (Hebr. 11).

Is het dan zo dat je door werkheiligheid je een sterk en onafhankelijk geloof krijgt? Je verdient het dus op deze manier? Het is juist het tegenovergestelde. Door zo te gaan leven ga je juist door de HEERE onderwezen worden in al de heilsfeiten en in alle theologie. Het kan niet anders als dat het gaat worden: het is enkel genade. Door U en U alleen. Maar wat ga je het toevallen en je erin verheugen. Deze meditatievorm met z’n gevolgen wens ik jullie allemaal toe.

Sosthenes, de broeder op 18-08-2016, 10:59
6 reacties
Arjan
30-08-2016 / 13:21
“De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.” Spreuken 16 vers 32. De geest die hier genoemd word, is vanuit de grondtaal een geest van voornemen, passies, bewegingen, eigen wil. Wanneer je dit wordt onderzoekt zie je dat het ook voorkomt in 2 Kon. 19. Hier staat het in positieve zin, in Spreuken in negatieve zin. De Geest kan dus positief zijn en negatief. Het gaat hier niet, zoals de schrijver van dit artikel suggereert om de menselijke geest die depressief kan zijn of druk of onrustig. Het gaat hier om iets veel diepers, het gaat om de uitlaatklep van onze ziel, onze gerichtheid. De toestand van ons geest kan in aard ook nooit beide zijn, zie (lees Ezechiel 11). Wel in beleving. De oude mens en de nieuwe mens. Zolang de schrijver van deze bijdrage niet in staat is de geesten van elkaar te onderscheiden lijkt het me beter nog wat vaker en beter naar de cursusleider te luisteren.
Lucius7
06-09-2016 / 10:05
Ik vind het een wat onrustig artikel. Je schrijft over gevangenen die rustig worden van Yoga, en dat je zelf tot rust kwam d.m.v ontspanningsoefeningen aangeraden door een hulpverlener.

Maar vervolgens kom je met een heel systeem om rust te vinden d.m.v allerlei trucjes, jezelf dwingen aan God te denken, en trucjes die je met het Woord van God moet doen. Waarom heb je dit zelf niet meteen gedaan als dit zo goed werkt?

Het lijkt alsof je uit het ene glas drinkt en het lekker vind maar ons toch wil duidelijk maken dat het drankje in het andere glas toch veel beter is.

Ik worstel zelf ook met dit onderwerp. Vanuit mijn psychische problematiek heb ik veel meer gehad aan mijn therapeut dan aan de Bijbel. Als ik nooit naar een psycholoog was gegaan en geen therapie had gevolgd maar alleen maar heel hard elke dag aan God zou gaan denken en elke dag uit de Bijbel zou lezen, zou ik denk ik nooit van mijn problematiek afkomen.

Het is wrang om te bemerken dat dingen aangereikt vanuit de psychologie mij meer hebben geholpen dan Bijbelteksten. De tekst waarin Jezus zegt dat we maar gewoon naar Hem toe moeten komen en rust zullen vinden vind ik dan ook behoorlijk onbegrijpelijk.

Misschien moeten we maar gewoon eraan toegeven. Ik bedoel, voor een ontstoken teen ga je ook naar een arts, i.p.v dat je de Bijbel doorbladert voor wat nu te doen. Zo is het met psychische ziekte en ongemakt denk ik niet anders. Een psycholoog is een dokter op psychisch gebied. En allemaal hebben we wel een keer wat op dat psychische gebied. De een wat sterker dan de ander, maar veel mensen hebben op een bepaald moment in hun leven last van angst/ slapeloosheid / burn-out klachten. De wereld staat niet stil. De geneeskunde en de psychologie zijn allemaal voortgekomen uit de wereld.

Ja het haalt de magie wel wat de Bijbel, alsof het het Boek is met een antwoord op alles. Dat is blijkbaar niet zo. En ja zo blijf ik inderdaad moeite houden met teksten waarin een bepaalde stelligheid valt te lezen. Komt tot mij.. vind rust. Dank en geef je zorgen aan Mij.. ervaar vrede.. Nou, er zijn veel mensen die daar dus moeite mee hebben, jij als schrijver lijkt daar ook moeite mee te hebben.

In 1 ding heb je wel gelijk, als er eenmaal meer rust is verkegen, is het makkelijker om Gods stem te verstaan. En gaan misschien bijbelteksten wel tot leven komen, maar daar begon het dus niet.. Het is niet anders.. We moeten het ermee doen dat de Bijbel soms wat aan glans verliest.
Sammie2016
03-10-2016 / 08:47
Toch is ivm yoga een waarschuwing op zijn plaats.
Want het is niet alleen een lichamelijke oefening of training van het lichaam, de geest van iemand is er wel degelijk mee gemoeid.
Men stelt zich open voor het bovenmenselijke, wie zegt dat boze geesten of demonen daar geen gebruik van zullen maken en iemand gaan beheersen.

Bij yoga is, in strijd met Gods instructies, het stoppen van het spontane denkproces betrokken (lees Rom. 12:1, 2).
Yoga kan iemand aan de gevaren van spiritisme en occultisme blootstellen.

Beware!
andrew
28-12-2016 / 19:34
Om je te leren ontspannen of wat leniger te worden lijkt me met yoga niets mis.

Maar dat schrijver zegt dat je je geest zelf kunt beheersen? Dan zou iemand met een depressie of psychose dat zelf weg kunnen denken? Geloof dat maar niet, dan zijn mensen gewoon ziek en moeten ze naar een arts toe.
pauluddel
02-01-2017 / 19:48
Het lijkt alsof er niks mis mee is, maar als je op internet kijkt waar yoga vandaan komt dan moet je je daar verre van houden.

Yoga komt voort uit de Hindoeïstische traditie. Yoga is - aldus Daljit Kaur op haar website Yoga - Practical Guide for Beginners - onafscheidelijk verbonden met het Hindoeïsme. De beoefening van yoga is gericht op de eenwording van de geest met het Goddelijke. In de eeuwenoude heilige boeken van het Hindoeïsme, waaronder de Veda's, de Mahabaratha en de Bhagavad Gita, wordt de beoefening van yoga al beschreven. Het ultieme doel van yoga in de Hindoeïstische traditie is zich vrij te maken van de kringloop van reïncarnatie.

En natuurlijk werkt yoga, we zien dat de tovenaars van de faro ook wonderen verrichten: het veranderen van water in bloed, het toveren van kikkers. Ze waren alleen niet in staat in het "wegtoveren" van kikkers.

De duivel kan ook een zekere rust geven, alleen is dit een valse rust en zullen er meestal bepaalde angsten voor terug komen, toetst alles!
Sammie2016
21-01-2017 / 08:25
Dank je Paul voor de krachtige bewijsvoering. Je heb hele steekhoudende gevallen genoemd.

De duivel is idd een meester misleider en probeert mensen levend te vangen o.a. d.m.v. spiritisme het occulte etc.
Dat was al beschreven in het boek openbaring: Openb 12:9 ..
Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Sa̱tan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt..

Jezus noemde hem "de heerser van de wereld". satan's verdorven geest zit in alle dingen om ons heen.
We moeten zeer op onze hoede zijn, hij heeft het vooral gemunt op volgelingen van de heer Jezus, aanbidders van de ware God.

Lees ook deze columns

De lucht is betrokken en het begint soms alles doordringend hard te regenen gepaard gaand met urenlang onweer op een wij...
geen reacties
15-08-2016
Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen! Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog ve...
1 reactie
09-08-2016
‘Zeg, mag ik je iets vragen?’ ‘Ja natuurlijk’, antwoordt zijn medereiziger. ‘Klopt het dat jij gelovig bent?’
7 reacties
01-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering