Van refozuil tot puinhoop

SMS / 18 reacties

27-02-2016, 11:09

Liever een nette broek dan een kort rokje. Toch even schrikken en slikken als dat in onze kringen hardop wordt uitgesproken. En dan ook nog eens door een predikant uit onverdachte hoek. In de laatste uitgave van het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk (18-2-2016) doet ds. P. de Vries dat in het artikel “De Refozuil onder vuur”, een recensie op het gelijknamige boek van dr. C. S. L. Janse.

De oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad is zoals bekend een fervent aanhanger en verdediger van de refozuil. Hoe hoger en dikker de muur, des te hechter de subcultuur. Ds. De Vries plaatst daarbij de nodige nuances. Niet alleen hangen er flink wat draadjes los in het ijzeren refogordijn, maar de binnenzijde is ook minder veilig dan de redacteur in ruste doet veronderstellen. Naast het feit dat al dat prikkeldraad een hinderlijke barriere vormt voor de belangrijkste taak van een christelijke gemeenschap: een missionaire houding richting anderen. Vindt de dominee.

Met als gevolg verstarring en bekrompenheid. “Dan denk ik aan wat ds. G. J. van Aalst (Ger. Gem.) onlangs opmerkte in De Saambinder. Hij stelde aan de orde dat er predikanten zijn die in hun preken de Naam Jezus niet tot nauwelijks op de lippen nemen. Terecht sprak hij daarover zijn verontrusting uit. ... Een godsdienst waarin de Heere Jezus Christus niet centraal staat, is per definitie wettisch, of het aantal regels nu gering of groot is.”

Ten diepste constateert de recensent dat de pogingen van Janse om de zuil nieuw leven in te blazen, volslagen zinloos zijn. Om tweeërlei redenen. Allereerst is de zuil al lang ingestort en resteren nog wat ruïnes. Ds. De Vries illustreert dat met enkele voorbeelden uit de praktijk: mediagebruik, muziekkeuze, overmatig gebruik van drank, materialisme en een inmiddels andere visie op huwelijk en seksualiteit. “Ik denk ook aan kleding. De laatste jaren heb ik een aantal malen een spreekbeurt verzorgd op een reformatorische middelbare school. Al die keren overviel mij een geweldig gevoel van vervreemding als ik zag hoe het overgrote deel van de meisjes er bij liep. Als de leiding van reformatorische scholen er niet aan wil om schooluniformen in te voeren, zou ik liever hebben de meisjes de keuze te laten tussen een nette broek of een rok tot op de knie en die regel ook echt te handhaven.” 

Ten tweede: waar Janse kiest voor het bewaren van en bouwen aan de gemütliche refodroom, ziet de dominee een geheel andere bijbelse lijn: “Alleen een pelgrim komt thuis.” Of zoals Hebr. 13 schrijft: Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.

SMS op 27-02-2016, 11:09
18 reacties
cees0102
27-02-2016 / 23:44
Het slikken en schrikken van de opmerking uit 'onverwachte' hoek ontgaat me. Waar schrikt de schrijver nu eigenlijk van? Beetje warrig vervolg waar allerlei onderwerpen voorbijkomen. Persoonlijk zou ik de uitspraak van ds. de Vries al veel eerder verwacht hebben. Wat zorgt ervoor dat juist uit deze 'hoek' niet meer van dergelijke geluiden komen? Is het soms dat 'onze' regels uit 'onze' subcultuur in combinatie met de seculiere cultuur, een uitwerking heeft waar we geen raad mee weten?

De leiding van 'onze' scholen moet het bekopen in de mening van genoemd predikant. Maar het valt mij op dat onze jongeren er tijdens hun schoolgaan er nagenoeg hetzelfde uitzien als in de kerk en in hun prive omgeving. Een gat in de markt voor 'onze' kledingzaken om naast schooluniformen ook kerkuniformen, vrije tijd uniformen, zwemuniformen, thuisuniformen en allerlei bijzondere gelegenheidsuniformen op grote schaal te exploiteren.
Arjan
29-02-2016 / 15:10
Uiteindelijk komen we er altijd weer op uit: de rokjes. Een discussie die inmiddels zo'n 50 jaar oud is. Broek of rok, kort of lang, strak of wijd. Steeds weer is het een discussie die gevoerd wordt vanuit het oogpunt van mannelijke opiniemakers binnen de refozuil. Dominee's, schoolbestuurders, jeugdwerkers etc. Nergens komen de vrouwen of meisjes zelf aan het woord. Want het gaat steeds over het "gij zult niet echtbreken" of "gij zult niet begeren". En dan vanuit het oog van de man. Ik erger me in toenemende mate aan deze achterhaalde discussie. In allerlei kerkelijke bladen nemen we elkaar continu de maat. De ene keer over een te korte rok, dan weer over een legging. De groep heeft er blijkbaar behoefte aan dat het beeld niet veranderd. Want de verpakking bepaalt de inhoud, denkt men. Kunnen we hier nu eindelijk eens mee ophouden en het over de inhoud gaan hebben? Wat betekent de refozuil voor u, voor jou? Is het een veilige omgeving waarin we aan weinig verleidingen worden blootgesteld? Of een omgeving waarin we lekker onszelf kunnen zijn? Of een omgeving waarin ze niet weerbaar hoeven te zijn? Iedereen heeft zijn of haar eigen antwoord op deze vraag denk ik. Ik vrees dat de refozuil met al haar subcultuurtjes en regeltjes voor 70% van de refo's gewoon een way of live is. Je leeft nu eenmaal zo, want anders krijg je gedoe met je ouders, met de school of met de dominee. En dat willen we niet.
christina
08-03-2016 / 00:25
In onze gemeente dragen alle vrouwen een rok tot op de knie minimaal en meestal erover. Lang haat dat opgestoken is.

Anders kan je niet in de heilige !! Zondagochtenddienst zijn.

Niemand heft tv of radio en dat geeft rust. De Here vult het leven meer dan voldoende en wil je niet eens meer muziek of tv of radio...

De weg is smal, ook mbt uiterlijk....
christina
08-03-2016 / 00:26
Lang haar ipv haat.

Excuses
hvdijk66
08-03-2016 / 10:50
@christina:
Ik ben blij om te horen dat je het goed hebt in je gemeente. Dat de wijze waarop je je kleedt en je je haar draagt meehelpt om je te focussen op God. Mooi dat je schrijft dat Hij je leven vult.

Ik vind het wel jammer dat je jouw kledingstijl en haardracht als voorwaarde stelt om aan de zondagse eredienst mee te mogen doen. In de gemeente waar ik deel van uitmaak gaat dit anders. Toch mag ik wekelijks samen met deze anders geklede vrouwen en meisjes Gods aangezicht zoeken. Zijn liefde en genade worden verkondigd. God verandert de levens van mensen, ook in deze gemeente.
Mona
08-03-2016 / 16:43
Bij het instorten van de Refozuil zullen allen die op het Fundament zijn gebouwd, overeind blijven.
Dat de zuil wegvalt, voelt oncomfortabel.
Maar wat zou dat? Het warme bed van de zuil doet velen slapen.
hvdijk66
08-03-2016 / 18:44
@mona
Mooi gesproken Mona. Wellicht ontstaat er dan ook meer de mogelijkheid om anderen (buiten de refozuil) te ontmoeten die ook op dat Fundament bouwen.
Duuk
09-03-2016 / 01:15
Zuilen zijn niet meer van deze tijd. Moderne media zorgen ervoor dat we tegenwoordig veel verder kunnen kijken dan onze neus lang is. Dan helpt het niet meer als we de mensen onze regels willen opleggen.

Als mijn ouders een regel hadden en ik vroeg waarom, dan kreeg ik vaak het antwoord: omdat ik het zeg. Of: omdat God het zo wil.
Daar hoef ik bij mijn kinderen niet meer mee aan te komen, die prikken er zo doorheen.

Via internet kan alles opgezocht worden. Daardoor krijgen we toegang tot allerlei informatie waar we vroeger angstvallig van af werden gehouden. We staan meer dan ooit voor de uitdaging om uit te kunnen leggen waar we voor staan. Een leven volgens de liefdesregels van God zijn uiteindelijk veel belangrijker dan spielerei met allerlei onzinnige regeltjes. Als we een hoop van die regeltjes kunnen schrappen, dan krijgen we meer adem om om te zien naar onze medemens.
Johan100
09-03-2016 / 14:11
mee eens mona, duuk en hvdijk.
vernieuwing hoeft niet erg te zijn en het zou groot zijn als er nog eens een opwekking mag plaatsvinden.
In ieders persoonlijk leven maar ook kerkelijk en landelijk.
Het gaat tenslotte om de Koning van hemel en aarde.

Daarnaast moeten we wel beducht zijn op mensen die van elders inklimmen, vossen die de wijngaard juist (nog meer) bederven. (en iets vals komen introduceren, een vals evangelie of een valse leer)

De bijbel waarschuwt ons tenslotte voor de grote afval en valse profeten en leringen.

Dus moeten we tegelijkertijd het gevaar van de andere kant in de gaten houden. We worden er toe opgeroepen in de bijbel.

Zal Hij nog geloof vinden op de aarde als Hij terugkomt? staat er ook niet voor niets.
L
12-03-2016 / 19:47
Ik vind dat de rokken/broeken discussie een onderwerp is wat je moet mijden.
Altijd vind deze discussie plaats, vooral tussen jeugd en ouders.
Altijd zeggen de ouders ''en toch is het zo dus je doet het niet'', zonder dat er daadwerkelijk naar het motief van de kind geluisterd word. Terwijl het kind juist bijbels onderzoek heeft gedaan en de ouders misschien alleen maar het woord van de dominee geloven.

Geloof is iets voor de geest wat zich naar buiten uit.
Iedereen zal over dit onderwerp anders denken en wanneer het niet goed voelt, omdat het voelt alsof je God verraadt, dan vind ik dat je het niet moet doen.
Maar als het alleen maar gaat omdat het ''gewoon niet mag'', dan vind ik dat een slecht gegronde reden en is het als je het mij vraagt tijd voor bijbelstudie.
De rijke jongeling hield zich ook aan alle wetten, maar kon zijn goederen niet verkopen, omdat hij zijn geest er op had gesteld.
Zijn buitenkant was zoals het hoort, maar als je hart niet naar boven wijst, dan loopt het zelfs met de allerlangste rok die je kan vinden slecht voor je af.

Er wordt teveel op al het uiterlijke en op alle regels word gelet en dat men er zo druk mee is dat men de ziel vergeet.
Wanneer uw ziel gered is, dan zal u zelf wel merken wat wel en niet goed is.
sydneylover
15-03-2016 / 14:26
Ds. de Vries heeft gewoon ongelooflijk gelijk met zijn opmerking over broek vs. rok.

Een van onze kinderen heeft ruim 2 jaar op het reformatorisch voortgezet onderwijs gezeten, met alle kledingregels die daarbij horen. Ik heb me regelmatig verbaasd over de ronduit sexy manier waarop jonge meiden er op die school bij liepen. Keurig rokje maar wat krap bemeten in de stof zeg maar.

Inmiddels zit ze op een andere school waarbij kledingregels nauwelijks een issue zijn. Dus lopen (meest) broeken en rokken kriskras door elkaar.

Wat mij betreft is deze overgang qua kleding-gedoe een regelrechte verademing geweest. Een broek is gewoon een vrouwenkledingstuk geworden in pakweg 50 jaar. Als we dat nu eens gewoon vaststellen dan is een heleboel discussie en gedoe ineens verdwenen..
hvdijk66
15-03-2016 / 15:22
@sydneylover
Ik hoop dat velen met jou dezelfde constatering doen en dat kledingdiscussies langzaam maar zeker van deze website verdwijnen. Overigens ken ik nog wel een paar thema's die ik graag zou zien gaan.

Ik zwerf al een tijdje op Refoweb rond en ben op zoek naar verbinding met mijn broers en zussen. Mijn verlangen is dat er een liefdevolle benadering mag zijn tussen mensen van verschillende kerken. Soms lijkt dat nog ver weg. Maar ik blijf vertrouwend hopen op meer eenheid. Dat is alleen mogelijk als Jezus Christus centraal stellen in ons geloof en in onze gesprekken. Gelukkig gebeurt dat ook op Refoweb. Wat is het geweldig om die bemoedigende reacties te lezen. We hebben het zo nodig om elkaar te steunen en goede nieuws te delen met wie dat nog niet kennen.
Johan100
15-03-2016 / 15:53
Hij zegt: ''zou ik liever hebben de meisjes de keuze te laten tussen een nette broek of een rok tot op de knie en die regel ook echt te handhaven.”
Een uit de nood geboren opmerking wellicht. Dat is dan inderdaad beter dan dat mensen niet weten waar ze kijken moeten. En het is tot oneer van God.
Zie foto boven dit stukje.
Maar ik haal er niet direct uit dat hij zegt dat alle vrouwen dan maar gelijk een broek aan moeten trekken en we zodoende op den duur geen onderscheid meer zien tussen man en vrouw. Dat is de andere kant dan weer. Maar je zou het bijna doen. Zoiets.

@christina: de weg is smal en we bevinden ons pas op die weg na waar geloof in de Heere Jezus/wedergeboorte en bekering. Zonder dat zijn we van elders ingeklommen en is het een last.
We kunnen niets verdienen met goede werken en onze godsdienst.
Maar dat wil niet zeggen dat we in de zonde moeten blijven liggen. We worden opgeroepen ons te bekeren en door de verkondiging en het lezen van het Woord worden mensen levend gemaakt.
hvdijk66
15-03-2016 / 23:46
De foto boven dit artikel toont de restanten van wat eens een imposant (grieks?) bouwwerk was. Een paar zuilen staan nog overeind maar zijn beschadigd. Verder alleen maar vormeloze steenformaties. Naar mijn idee een zeer goed gekozen foto bij de titel "van refozuil tot puinhoop"

Tot mijn verrassing wijst Johan op de kleding van meisjes op dezelfde foto. Eerlijk gezegd, deze dames waren mij nog niet eens echt opgevallen. Laat staan dat ik me heb geërgerd aan de wijze waarop ze gekleed zijn. Bij mij geen gevoelens dat dit niet door beugel kan. Ook geen prikkels als gevolg van de blote armen en benen. Ik zie slechts drie meiden die genieten van een vakantie en daar leuke plaatjes van schieten.

Tja, en dan vraag ik mij oprecht af: Hoe kan het dat we blijkbaar zo verschillend naar dezelfde situatie kijken? En dat dat zulke verschillende reacties tot gevolg heeft. En als ik daar dan nog even over nadenk: Kunnen die meiden daar wat aan doen? Of is dat iets van de omgeving?

@Johan100
Zie dit alsjeblieft niet als een persoonlijke aanval. Ik waardeer je bijdragen. Ik wil ook zeker geen nieuwe discussie uitlokken. Er zijn slechts wat gedachten die ik hier even van me afschrijf.
Johan100
16-03-2016 / 10:24
@hvdijk
Wat ik gewoon aangeef is dat de foto goed illustreert waar het over gaat in het artikel.
Samanthi
10-04-2016 / 12:23
`@christina
Wat is het verschil tussen tv radio en internet?
Ook bij het zwaarste filter kan je veel zien en horen en de rust die creëert zonder radio en tv is weg.

Rokken op de knie? als die persoon gaat zitten kijk je naar binnen, dus ja dat kan eigenlijk ook niet, laten we stoppen elkaar de maat te nemen, echt dat dient de Heere niet.
mieptruus
12-04-2016 / 21:40
Wat vreselijk wettisch allemaal.
Je kan er toch geen zaligheid mee verdienen. puur werken der wet.
Wie is er ooit gered door zich aan de wet te houden?????
Duuk
14-04-2016 / 10:21
@mieptruus: door werken kan je de zaligheid niet verdienen. Maar als er geen goede werken zijn ga je toch verloren, zonder de werken is je geloof dood.

Lees ook deze columns

“Ambtsdragers zijn vaak de grootste vijanden van Christus en Zijn volk.” Als een predikant dit in zijn preek zegt, wordt...
2 reacties
22-02-2016
Snelle Jelle Laurens Verduijn, de onchristelijke verkeersneuroot uit Ter Aar, kan z’n biezen wel pakken. Niet omdat de N...
6 reacties
08-02-2016
“Alles wat buiten onze normen en waarden valt, staan we niet toe.” Wie veronderstelt dat er nu een streng-gereformeerde ...
4 reacties
02-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering