De verkering van Job

Buitenman / 27 reacties

17-07-2014, 13:32

Het staat als op mijn netvlies gebrand. Een avond met laag zonlicht, een jongen en een meisje op een fietspad. Ze praten wat, schuchter, vriendelijk. Ik, voorbijganger, kende die jongen goed. Een paar dagen later hoorde ik het: Job had verkering. Ik had wel zoiets gedacht. Je kon zien dat het goed was tussen die twee. Ik was amper zestien, wat jonger dan Job, maar voelde iets aan van dat grote geheim.

 

Toen volgde na enige tijd dat andere bericht: de leider van het open jeugdwerk van de kerk, waar we enkele avonden per week samenkwamen, had Job gezegd zijn verkering uit te maken. Het meisje was niet van de Gereformeerde Gemeenten. Onbegrijpelijk. Als die man had gezien wat ik gezien had, zou hij dat dan ook gezegd hebben?
 
Helaas deed Job, wiens ouders waren overleden, wat hem gezegd was. Geruime tijd later hoorde ik de leider van het jeugdwerk genoeglijk babbelen met een predikant. Ja, het ging er hen vooral om dat de jeugd verkering zou krijgen in eigen kerkelijke kring. O, dacht ik, is dat de bedoeling? Fijne dubbele agenda!

Job moet getreurd hebben om zijn verloren liefde, dat kan niet anders. Later trouwde hij een ander -een niet-kerkelijk iemand- en het werd een vechthuwelijk. Een spoor van ellende: een scheiding, aarzelend elkaar weer opzoeken, opnieuw haar moeilijke karakter, domheid. Heel, heel erg. ?
Wanneer ik dat hoor -van tijd tot tijd- van Jobs familie, bloedt mijn hart. De tegenstelling met wat ik die avond zag, kan ik niet van me afzetten. Hoe had men dat gedurfd, een eenvoudige jongen zijn verkering laten uitmaken? Een afschuwelijke, onverantwoorde beslissing, om niet te zeggen: een groot kwaad! Wij woonden in een tamelijk orthodox-protestantse streek. De kans dat dat meisje onkerkelijk was, was gering. En zelfs dan? Wat een makkelijke ‘oplossing’ over de hoofden van twee heel jonge mensen heen!
 
Ik weet trouwens niet of alleen die man van het open jeugdwerk de verkering verbood - misschien speelden anderen tevens een rol. In elk geval: die jeugdleider zelf zou later toetreden tot een ander kerkverband; de predikant met wie ik hem toen hoorde praten, was vóórdien al eens van kerkelijke kleur veranderd.
 
Ja, er zullen best gevallen zijn geweest waarin een vergelijkbare beslissing achteraf ‘goed’ genoemd kan worden. Maar dat was het voor Job niet, integendeel. En voor hoeveel anderen?
 
Mens, denk toch na.
Heere, ontferm U.

 
 
Buitenman op 17-07-2014, 13:32
27 reacties
elisdewaard
17-07-2014 / 17:45
Triest verhaal om te lezen. Ik vind het echter ook weer jammer dat er wéér een kerkverband met naam en toenaam genoemd moet worden; alsof dit in andere kerken niet zou gebeuren...
rotterdam
17-07-2014 / 20:05
Nee hoor elisdewaard er zijn ook kerken waar dit niet zal gebeuren. Gelukkig wel, anders zag het er slecht uit voor de wereld.

Dit is uitsluitend het gevolg van lieden die menen het alleenrecht op "de waarheid" te hebben.
De apostel Paulus heeft het toch duidelijk gezegd "het meeste van dit alles is de liefde".
Dovemansoren ?
erishoop
17-07-2014 / 23:12
reactie op het geen geschreven staat van elis de waard

Triest verhaal om te lezen.

dat is het zeker maar het is wel de ware realiteit ...
en het is nog steeds nodig dat ouders bij dit soort verhalen bepaald worden zodat ze veel voorkomen voor dat ze moeten genezen

dr staat wel iets in de bijbel over het trouwen met een ongelovige , maar er staat niets in de bijbel over het trouwen met een anders kerkende

Ik vind het echter ook weer jammer dat er wéér een kerkverband met naam en toenaam genoemd moet worden; alsof dit in andere kerken niet zou gebeuren...

het is ook de verkeerd dat er 1 kerknaam genoemd wordt... men kan ook gewoon mensen ergens bij bepalen zonder kerk verbandjes te noemen..

ik denk aan het geen jaren geleden eens geschreven is over de veroordeling van het Goddelijk ambt van de vader van een a.s schoonzoon. hier was ook al wat ophef over maar het moest ook geschieden tot vermaning:
tegen ouders die net zo denken als de ouders van die jonge vrouw,

en tot opwekking :
oordeelt niet het geen gij niet kent en gehoord heeft want gij wordt geoordeeld over het geen gij spreekt uit een eigen verzinsel

betreffende deze bovenstaande BUITENMAN

dit uit de duim gezogen voorbeeld wat misschien ten dele gebaseerd is op het geen ooit ergens geschiedt is, is verder behoorlijk krom de kerkenraad bepaald en vervolgens wordt er vermeld de ouders zijn overleden

de kerkenraad heeft het recht niet om de taak ( i p v ouders) over de kinderen te regeren

(zij dienen hen te onderwijzen in het geloof en niet op voorhand te veroordelen)

die taak is weggelegd voor pleeg of peet ouders of familie leden bijvoorbeeld grootouders
Omega
18-07-2014 / 09:27
@erishoop Je reactie is nogal warrig. Wat bedoel je nu precies? Klopt het verhaal volgens jou niet of vind je dat een kerkenraad zich niet met een verkering mag bemoeien?
QuadCoreInside
18-07-2014 / 14:44
Al 40 jaar lang? Er wordt hier dus een heel erg oude koe uit de sloot gehaald. Ik zie niet wat voor nut het heeft om dit nu nog boven water te halen.
Omega
18-07-2014 / 15:10
@QuadCoreInside Lees jij nooit verhalen die ouder zijn dan 40 jaar? Een volk die zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd die opnieuw mee te maken...
Bambi
18-07-2014 / 19:14
@QuadCoreInside: Misschien toch Prediker 1 maar eens lezen.

En de vragenrubriek van Refoweb.
Want zulke dingen gebeuren nog steeds.
erishoop
19-07-2014 / 00:10
OMEGA

uitleg

1

ik zeg niet dat het verhaal 100% niet klopt,
maar ik zeg ook niet dat het wel 100% wel klopt

"dit uit de duim gezogen voorbeeld wat misschien ten dele gebaseerd is op het geen ooit ergens geschiedt is"

dit moet je lezen als:
BUITENMAN zoekt een thema om te gebruiken voor zijn colum en pakt wat gehoorde voorbeeldjes en meegemaakte voorbeeldjes en knutselt een nieuw voorbeeldje in elkaar

BUITEN MAN is een columnist oftewel een verslaggever

het algemeen eigenschap van een columnist of verslaggever is:

aandacht vragen voor een onderwerp wat men aan de orde brengt na onderzoek, dat onderzoek kan diverse zijn, maar dat onderzoek berust op waarheid en bijzaak.
oftewel het is altijd wat aan gescherpt of aangepast om goed de nadruk te uiten op bepaalde feiten enz .

hoe vaak maakt de media geen blunder, dat komt om dat men niet 100% overtuigd is van het echte verhaal, vervolgens past men 1 regel of gedeelte iets aan en veranderd of verdraaid de hele boel

2

de kerkenraad heeft niets te bemoeien met de liefde's relatie van een jongere of oudere persoon

dat is een taak van ouders en als deze er niet meer zijn dan gaat dat over naar peet of pleegouders, of andere familiebetrekkingen

de kerkenraad heeft de taak GEESTELIJK onderwijs te geven en te vermanen tegen het duivelse geweld,
maar als iemand een relatie aan gaat van buiten de eigen kerk of buiten de kerk in het algemeen zegt dat niet:

dat het duivelse geweld extra zichtbaar of merkbaar is,
dat is op basis van een vooroordeel vellen
- hij heeft een tatoeage dus hij is slecht enz enz

Ik weet van zaken dat een nieuweling van buiten het eigen kerkje meer van het GEESTELIJKE onderwijs had genoten dan de meeste van de kerkenraad van de betreffende gemeente, en ik weet dat dat een zegen is voor de gemeente i p v een vloek

de kerkenraad dient te EVANGELISEREN aan alle creaturen , dus ook aan hen die van een andere gemeente komen door een relatie of verhuizing.
de kerkenraad dient niet direct aan te komen met hun eigen gemaakte 35 of 68 stellingen, wetjes , regels enz enz..
want als ze daar mee voor de dag komen gaan ze rechtstreeks tegen de EVANGELISATIE opdracht in.
CrA
19-07-2014 / 09:51
Is de jeugdwerker verantwoordelijk voor de misère van Job? Is het niet zijn eigen keuze om te huwen met een niet-kerkelijke?
rotterdam
19-07-2014 / 13:57
@CrA "Het meisje was niet van de Gereformeerde Gemeenten."
O nu begrijp ik het, als je niet van de G.G. bent dan ben je "niet kerkelijk".
CrA ga u schamen.
CrA
19-07-2014 / 14:56
@ rotterdam, "als je niet van de G.G. bent dan ben je "niet kerkelijk", dat zijn uw woorden. Daar ga ik mij niet voor schamen.
Bambi
19-07-2014 / 20:10
Allebei beter lezen CrA en rotterdam.

Van het 1e meisje staat alleen dat ze niet van de G.G. was en dáár heeft de jeugdleider zich mee bemoeid.

Het meisje waar hij uiteindelijk mee getrouwd is, was een ander meisje en die was niet kerkelijk.
Buitenman
19-07-2014 / 22:27
Ik protesteer met kracht tegen de aantijgingen van degene die zich noemt 'erishoop'. Er is geen enkele sprake van verzinsels. Ik heb dit allemaal werkelijk meegemaakt zoals in de column beschreven. Er is ook helemaal niets aangescherpt. Was het maar waar!! Vanmiddag nog sprak ik de broer van Job, die weer verslag deed over de treurige toestand van zijn broer, met name gerelateerd aan diens (ex-)echtgenote.
Overigens ben ik geen verslaggever van mijn vak. En columnisten heb je in soorten. In columns kúnnen inderdaad geconstrueerde verhalen gebruikt worden, maar even goed werkelijk gebeurde verhalen - dat is zelfs gebruikelijker. Columns hebben immers vaak een persoonlijk karakter.
Het feit dat ik in een vorige reactie gemeld heb dat heel dit verhaal waar gebeurd is, maar dat er nu dus iemand is die dit gewoon niet wenst te geloven, vind ik ontstellend. Het spijt me dat het misschien een voor sommigen minder geloofwaardig lijkend verhaal kan zijn. Maar het is gewoon zo gebeurd en de werkelijkheid is soms zelfs meer bizar dan wat men zou willen of kunnen verzinnen. Wie al een aantal decennia heeft meegedraaid op deze planeet, zal dat mogelijk herkennen.
erishoop
20-07-2014 / 12:23
BUITENMAN.


u schrijft:

Het spijt me dat het misschien een voor sommigen minder geloofwaardig lijkend verhaal kan zijn


daar zit het punt. u komt niet geloofwaardig over................
waarom moeten er namen van kerk verbandjes genoemd worden enz enz,
u kunt voorbeelden uiten zonder te veel op bepaalde zaken de nadruk te leggen die er niets mee te maken hebben..
het gaat om het voorbeeld in de beleving en niet om in de beleving bewust of onbewust te wijzen op een kerkverbandje of een woonplaats enz.

blijf daar anoniem in dan zul je al een stuk geloofwaardiger overkomen......

als u een x aantal decennia 's meedraaid op deze planeet, vindt ik het een compliment waard aan u dat u zelf al u spijt betuigd.
veel wijsheid toegewenst in het schijven van de volgende column....
Bambi
20-07-2014 / 15:22
@Buitenman:
Laat je niet gek maken en ontmoedigen.
Je columns zijn zeer herkenbaar.
En duidelijk geschreven vanuit een diepe betrokkenheid en naastenliefde, vanuit je geloof.
En het doet je duidelijk veel verdriet dat anderen onrecht aangedaan wordt/werd, onder het mom van geloof.

Als mensen dat niet zien, zegt dat meer over die personen, dan over jou.
Blijf gewoon op deze manier doorgaan met je columns, blijf de stem voor al diegenen die door medegelovigen onrechtvaardig en onchristelijk behandeld worden/werden.
Met in je achterhoofd de gedachte, dat God ook onrechtvaardigheid vanuit het wetticisme haat.
inChristus
21-07-2014 / 12:26
@Buitenman: dank voor je verhaal!

en zeer herkenbaar, niet alleen in de G.G. maar in heel veel gereformeerde kerken.
en ook hier geldt weer: kerk bekeer u!! Zie openbaringen en de brieven aan de 7 gemeenten. 5 moeten zich bekeren!

het is gelukkig tegenwoordig al wat minder, maar nog niet zo lang geleden werd je als jeugdige toch wel onder druk gezet als je verkering kreeg met 1 van een andere kerk.

Vaak wordt dan de tekst aangehaald dat je geen ongelijk span mag vormen. Maar het is meestal helemaal geen ongelijk span. Kerklid zijn zegt niets over waar je hart ligt. Het gaat erom dat je lid bent van het lichaam van Christus en daarvoor moet je wederom geboren worden, door je leven in Zijn handen te leggen, Genade aanpakken. En ja, dat betekend dat je o.a. de wet achter je moet laten, want als jij daar nog iets mee wil en Jezus wilt volgen pleeg je echtbreuk. Wat!?!?!? Ja, dat is pas echtbreuk!! Zie romeinen 6.

Genade en Vrede en Liefde zij u allen.
inChristus
21-07-2014 / 12:28
* oeps *
dat moet natuurlijk romeinen 7 zijn, de eerste verzen.
MvR
23-07-2014 / 10:00
Zomaar drie opmerkingen:

- Buitenman schrijft: 'als die man gezien had wat ik gezien heb, wat zou hij dan gezegd hebben?' Dat weet je natuurlijk niet, maar laat het duidelijk zijn: romantiek alleen is geen goede basis voor het huwelijk.

- Weet Buitenman exact wat de jeugdleider gezegd heeft? Heeft hij als het ware bevolen om de verkering uit te maken, of heeft hij bijvoorbeeld een goed gesprek met Job gehad, en hem een raad gegeven, omdat het verschil te groot was o.i.d. Dat kan best heel wijs zijn. Want, was de reden alleen maar, omdat ze niet van de GerGem was? Of zou dit probleem helemaal niet gespeeld hebben als ze bijvoorbeeld behoudend CGK was, of wat dan ook? Mijn punt is: je kunt wel allerlei verhalen op het internet zetten (gelukkig zonder naam en toenaam van de betrokkenen, maar wel van een kerkverband), maar zonder hoor en wederhoor is dat laster.

- CrA heeft natuurlijk wel een belangrijk punt, ook al heeft rotterdam hem niet begrepen. Het tweede meisje met wie Job verkering kreeg was onkerkelijk. Is dat de schuld van de jeugdleider? Nee, dat is Jobs eigen verantwoordelijkheid geweest. Nee, ik zeg niet dat de manier waarop anderen met je omgaan niets uitmaakt. Het kan best zijn dat er bij Job een bepaald vertrouwen beschadigd is ofzo. Maar laten we niet, zoals hier gebeurt, de schuld massief op een ander schuiven. Dat is niet eerlijk (zie mijn vorige punt) en niet stichtend (want zo worden we nooit gewaarschuwd voor onszelf, maar alleen voor 'die (zware) ander').
Buitenman
23-07-2014 / 10:46
Er is geen sprake van 'massief'' de schuld op een ander schuiven. De teneur van het verhaal is: Wees voorzichtig wat je doet, de gevolgen van je daden kun je niet overzien. Het kan wel eens heel anders, soms dus totaal verkeerd uitpakken. De jeugdleider was trouwens zo 'zwaar' niet, ook niet in de plaatselijke context. Wel wat beterweterig - graag leiding gevend, zoals sommige mensen dat kunnen hebben. De teneur is dus mede: neem niet zomaar een beslissing, en zeker niet voor een ander - want daar kwam het in het geval van deze niet zo stabiele jonge jongen beslist op neer.
rotterdam
23-07-2014 / 12:21
@MvR ; O.K. u heeft gelijk, dit is een schoolvoorbeeld hoe wij met elkander moeten omgaan.

"Geruime tijd later hoorde ik de leider van het jeugdwerk genoeglijk babbelen met een predikant. Ja, het ging er hen vooral om dat de jeugd verkering zou krijgen in eigen kerkelijke kring".

Fantastisch, de dominee zal wel blij zijn met zo'n jeugdwerkleider.

Lees ook deze columns

‘Ik loop mezelf elke dag tot een staat van welbevinden, weg van elke ziekte: ik ben al lopend tot mijn beste gedachten ...
geen reacties
15-07-2014
Stop nou eens met dat geoordeel! Die oproep deed EO-presentator Herman Wegter deze week tijdens de afsluitende bijeenkom...
geen reacties
09-07-2014
"Het probleem is dat in de gereformeerde traditie de uitleg van de catechismus in de loop der tijd -vooral onder invloed...
1 reactie
08-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering