Een gebed zonder end

SMS / 60 reacties

10-06-2014, 08:24

Ik heb wat met ze. Het volk dat zondags twee- of zelfs driemaal ter kerke gaan. Fatsoenlijk gekleed. De GBS-Bijbel in de hand. Ik heb wat met die Woordbediening waarin het ontzag voor een heilig God doorklinkt. Waarin de ellendestaat en verlorendheid de dienst uitmaakt. Ik ben ermee grootgebracht.

 

De mens die als een schuldig en verdoemelijk schepsel uit zichzelf nooit verder zal komen dan het slijk waarin hij zich met genoegen wentelt. Totdat God, met barmhartigheid bewogen, levendwekkende genade in dode zondaarsharten blaast. Bij een uitverkoren enkeling. Vanzelfsprekend...
 
Ja, daar heb ik wat mee. Met deze ‘bevindelijken’, zoals ze religieus-cultureel gedertimeerd worden. Ik heb wat met ze omdat dit volk gerijpt en bewerkt is voor de zaligheid. De grond is diep beploegd en geëgd. Gereed voor gebruik. Het enige dat nog mist is het evangeliezaad; Christus’ welmenend aanbod van genade... Niet voor een weinigje, maar voor allen.
 
Pas nog gehoord gehoord in een lang en leeg gebed. Een opsomming van alle ellende in wereld en kerk. Een gebed zonder vraag om bekering of genade. Een gebed zonder Jezus. En een gebed zonder end. Of er nog maar een “woordje” voor de hoorders bij mocht wezen... Dat blijft er dus over van het Boek waar het liefdesbloed van de Heere Jezus uit stroomt: “slechts een woordje”. Dat is dus boetedag...
 
Een predikant zei het eens zo: “Deze mensen staan stijf van de wet. Je hoeft de deur van het evangelie maar open te zetten en ze tuimelen zo naar binnen.” En daarom heb ik hoop voor dit volk. Deze “kleine luyden.” Ze zijn soms zo dorstig, dat één druppel liefdesbloed van Christus al genoeg is om hun harten te laten overvloeien van vreugde. Omdat ze daarmee zicht krijgen op de eeuwige zaligheid. De praktijk is dat die druppel vaak wel gehaald moet worden op plaatsen waar ze van hun eigen dominee en kerkenraad niet mogen komen. Waar censuur dreigt, maar Jezus trekt.
 
Er is hoop voor al deze dorstigen (Jes. 55:1). En blijdschap voor hen die durven te drinken van het Levenswater (Jes. 55:12). Gelukkig trekt de Heilige Geest Zich niets aan van kerkmuren, kerkenraden en dominees.

SMS op 10-06-2014, 08:24
60 reacties
lies
10-06-2014 / 09:39
Echt heel christelijk, dit soort stukjes, waarin "de bevindelijken" belachelijk worden gemaakt. Ik vraag me werkelijk af wat het doel is van dit soort stukjes.
MvR
10-06-2014 / 09:44
Om bij het laatste van SMS aan te sluiten: de Heere trekt Zich gelukkig niets aan van SMS' gedachte dat daar geen woord over Jezus meer klinkt. Gelukkig werkt Hij ook daar waar SMS het bijkans onmogelijk acht. Gelukkig heeft Hij daar geen buitenkerkelijke bewegingen voor nodig (al bedoel ik niet te zeggen, dat Hij die nooit gebruiken wil). Jezus trekt ook daar waar geen censuur dreigt.

Ten slotte, misschien een beetje ad-hominem, maar toch: SMS is in die zaken wel 'grootgebracht', maar was hij er maar eens klein onder geworden...
Ayla
10-06-2014 / 09:44
Belachelijk hoe denigrerend er over andere christenen gesproken wordt!
Hoeveel van dit soort stukjes moeten we nog lezen? Het houdt maar niet op,
net een gebed zonder end...
Klavart
10-06-2014 / 10:02
Gewoon negeren deze column(s)!
Hier wordt je niet wijzer van.
Hoe meer (negatieve) reacties, hoe mooier ze het vinden...
tja
10-06-2014 / 13:19
Misschien niet zo leuk om te lezen voor sommige mensen, maar ik proef ook een stukje bewogenheid.
Want Jezus wordt idd niet veel gepreekt in de kerken waar het hier over gaat.
Ik ken de schrijver van dit stukje ook niet, net als de vorige reageerders waarschijnlijk. Dus ga er eens een keertje niet meteen vanuit dat dit negatief is bedoeld. Maar wees ook bewogen met mensen die elke zondag de wet horen, precies weten hoe het moet, maar nooit tot een levend geloof in Jezus komen.
lies
10-06-2014 / 14:34
Ik proef geen bewogenheid, alleen afkeer van "de bevindelijken". Ik zelf zit in een bevindelijke kerk, waar niet alleen wet, maar ook evangelie rijkelijk wordt gepreekt! En heus niet een beetje evangelie en heen heleboel wet... Nee, het evangelie wordt rijk verkondigd! Elke zondag hoor ik het weer: "zoek dan de Heere, en leef! De deur staat nog open! Morgen kan het te laat zijn. Bekeert u!"

En dan lees ik hier.... "Het enige dat nog mist is het evangeliezaad; Christus’ welmenend aanbod van genade..." ???

"Bij een uitverkoren enkeling." Jammer, jammer. Want, hoewel we in de uitverkiezing geloven, mogen we hier niet mee rekenen! Nee, we moeten de troon der genade bestormen! Hoorde ik gisteren in een andere bevindelijke kerk.

"De praktijk is dat die druppel vaak wel gehaald moet worden op plaatsen waar ze van hun eigen dominee en kerkenraad niet mogen komen." En wat bedoel je hiermee? Ook voor mij niet herkenbaar?
Bambi
10-06-2014 / 16:22
Wat een drama's weer, de mens wordt in zijn ego aangetast en deze verdrukking is al niet te dragen, poeh, poeh.

Het is fijn dat er volgens velen in de bevindelijke kerken het evangelie zo rijkelijk gepredikt wordt, maar toch wel jammer dat je bekeerd zijn dan weer afgewogen wordt aan je hoeveelheid ellende-kennis en je bereidbaarheid om je aan de door mensen ingestelde regels te houden.
Want de vreugde mag toch pas komen, nadat je diep door je ellende bent heengegaan en niet door de Liefde van Christus?

Als je ziet hoe de Heere Jezus Zelf het evangelie bracht:
Hij liet mensen de Almacht, de Liefde, de Barmhartigheid, de Bewogenheid, de Wijsheid en de Rechtvaardigheid van God zien.
Hij hamerde niet op de duisternis waar ze in zaten, maar bracht hun het Licht WAARDOOR ze beseften dat ze in duisternis zaten.
Jan1991
10-06-2014 / 16:41
Beste SMS,
Geloof je, je eigen columns zelf nog?
Vind je niet dat je een ongelofelijke karikatuur schetst?
Wat denk je met zo'n column te bereiken?
Wat me of valt: Je vertelt vaak 'wat het niet is', in plaats van 'wat het wel is'. De pot verwijt de ketel misschien...
lies
10-06-2014 / 17:40
maar toch wel jammer dat je bekeerd zijn dan weer afgewogen wordt aan je hoeveelheid ellende-kennis en je bereidbaarheid om je aan de door mensen ingestelde regels te houden.
Want de vreugde mag toch pas komen, nadat je diep door je ellende bent heengegaan en niet door de Liefde van Christus?

Waar baseer je dit op? Het is gewoon niet waar!
Ellende e.d. is geen grond/voorwaarde voor de bekering en zo wordt het ook niet gepreekt! Het is de weg waarlangs, de manier waarop, maar het is GEEN VOORWAARDE!

en nogmaals: wat is het doel van deze column?? Wat denk je ermee te bereiken?
Bambi
10-06-2014 / 18:10
Nou @Lies, ik heb het zondag toch weer gehoord in de Ger.Gem.:

"Ben jij al ontdekt aan je zonde?"
"Heb jij al gesmeekt voor die Troon van Genade?"

Want het is toch echt: ellende, verlossing en dankbaarheid.
En pas bij die dankbaarheid mag je zeggen dat je bekeerd/wedergeboren bent.

En niet: Ik bouw een relatie op met God door alles aan Hem te vertellen en te vragen.
Ik besef dat ik Zijn leiding nodig heb, omdat ik vanuit mezelf en mijn eigen wil en emoties steeds fouten maak.
En God helpt me door alles heen en laat me Zijn liefde voelen en zien en geeft me met Zijn liefde inzichten in de dingen die ik fout gedaan heb, of fout wil doen.
Dat wordt niet erkend als een bekering, want dat is te weinig ellende voelen, dat is vast een misleiding van het listige hart of van de duvel.
En God die mij persoonlijk inzicht en antwoorden geeft, ook in de tijd dat ik niet in de Bijbel lees?
Dat is helemaal van de boze, want dat hebben de meeste dominees niet eens.
Daar praat God alleen maar tegen door ze tijdens het Bijbellezen bij een tekst te bepalen.
evantorisch
10-06-2014 / 18:29
Ik lees hier dat er elke zondag gepreekt wordt: "zoek dan de Heere, en leef! De deur staat nog open! Morgen kan het te laat zijn. Bekeert u!"

Wat doen al die mensen in vredesnaam elke zondag in de kerk dat die oproep steeds weer moet klinken?
Maken ze geen keuze, of ligt het misschien toch aan de manier waarop het evangelie gebracht wordt?

Verder nogal een aantal geprikkelde reacties, waarom?
Wie de schoen past ... zo niet, maak je niet druk want dan gaat het niet over jullie.
Maar kennelijk is er toch een doelgroep die de schoen wél past.
CrA
10-06-2014 / 19:21
“Deze mensen staan stijf van de wet. Je hoeft de deur van het evangelie maar open te zetten en tuimelen zo naar binnen”. Vreemd dat dit dan niet gebeurt. Ook al zou de Naam van Jezus niet 1 keer vallen tijdens de preek, waarom vallen ze dan niet naar binnen tijdens het lezen van hun GBS-bijbel?
Bambi
10-06-2014 / 19:48
Dat is niet zo moeilijk, @CrA.
Als je je hele jeugd hoort dat je bekering begint met ellende-kennis, dan zit je hart potdicht bij het lezen van de Bijbel.
Ik dacht vroeger ook dat God alleen maar hield van die mensen die aan het Avondmaal gingen.
Want dat waren Zijn uitverkoren kinderen.
En de rest waren zondaren die gestraft werden en naar de hel gingen.
Daar was alleen aan te ontkomen, als God je uitverkoren had en de zonde aan je hart ging ontdekken.
Daar kon je zelf niets voor doen.
En al die teksten in de Bijbel over hoe lief God ons had, golden alleen voor de Avondmaalgangers.
Niet voor de simpele gelovige.
CrA
10-06-2014 / 21:19
Waar heb ik dat meer gelezen? Ik kan niet komen, want ik moet voor mijn vee zorgen. Ik kan niet komen, want ik heb een vrouw getrouwd. Ik kan niet komen,want de prediking belemmerd mij. Die is de schuld dat mijn hart gesloten is, want ik hoor dat het alleen voor avondmaalgangers is. Maar de Bijbel, het Woord van God Zelf is toch duidelijk en zegt dat je mag komen zonder geld, zonder prijs? Waarom geloof je dat dan niet? Zit het probleem in de prediking? Jezus zegt wat anders: je wilt tot Mij niet komen, opdat je leven hebt in Mijn Naam. Het probleem zit in het onwillige hart van de mens. Ze kunnen de prediking niet als excuus aanvoeren. Ze hebben van kindsbeen af de Schrift geweten. Ik vraag me dan ook af of ze wel zo dorstig zijn. Of denken anderen dat van hen? Ze kunnen het blijkbaar lang uithouden in hun dorst.
Bambi
10-06-2014 / 21:45
@CrA:
Ik geloof het nu wel, maar daar was een lange weg voor nodig.
De eerste stap was toendertijd de Ger.Gem. de rug toekeren.
Daarna God de rug toekeren, tot ik op een punt kwam dat ik alleen God nog maar had.
Toen is God mij Zelf gaan leren dat ik een relatie met Hem op moest bouwen, dat het daar om draait en dat de Heere Jezus juist aan het kruis gehangen heeft, om die relatie mogelijk te maken.
Toen ben ik pas gaan beseffen dat God iedereen roept en daarna pas gaat uitverkiezen.
En niet voor de grondlegging der wereld, want dat stuk gaat over de Heere Jezus.
God heeft de Heere Jezus liefgehad voor de grondlegging der wereld en de gelovigen worden in de Heere Jezus uitverkoren.
Dat heb ik begrepen door Zijn gebed aan Zijn Vader in Johannes 17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

En dan kun je een gedeelte uit de Bijbel nemen en daarmee in de hand met je eigen verstand een oordeel vellen over de hersenspoeling van mensen, maar de Heere Jezus begrijpt het beter dan jij.
Dat kun je lezen in Mattheüs 23:13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Ik luister nu weer een tijd naar de kerkdiensten van de Ger.Gem., maar kom steeds weer tegen dat er op het zondebesef wordt gehamerd, i.p.v. op de liefde van Christus en een relatie met God.
Ook zie ik steeds meer dat er regels die God niet gegeven heeft, maar mensen met hun eigen verstand bij de Bijbel verzonnen hebben, als maatstaf wordt genomen, om te zien of mensen wel bekeerd zijn.
En als je dan bedenkt dat de 1e gemeente bij elkaar kwam om het Avondmaal te vieren en niet maar een klein groepje, terwijl de rest toe mag kijken.
En dat op zondag na het werk..........
Omega
10-06-2014 / 22:04
Als het allemaal begint met ellendekennis, dan moet dat toch ergens in de Bijbel staan, zou je zeggen.
Bambi
10-06-2014 / 22:25
Het begint niet met ellendekennis, maar met liefde:

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

En daarna een relatie met God, waarin Hij je laat zien wat fout was en is in je leven, maar ook welke regels er onzin waren.

God wil dat we in volkomen afhankelijkheid van Hem leven, als een kind met zijn Vader, vol vertrouwen en overgave.
En als ik dan zie dat mensen die dominee zijn of aan het Avondmaal gaan, de Stem van God alleen horen doordat ze bij een Bijbeltekst bepaald worden.
En de rest van hun leven met eigen verstand invullen of met het verstand van oudvaders/kerkvaders/dominees, dan maakt mij dat verdrietig.
Want waarom vragen zij God niet om uitleg en raad, waarom halen ze die raad bij mensen?
Denk je niet dat dat God geen verdriet doet?
Ze willen niet horen wat Hij Zelf op dat moment tegen ze zegt.
Ze vullen alles in met hun verstand en bedenken daar zelf de Bijbelteksten bij die volgens hun het antwoord is.
Zo deden de Schriftgeleerden en Farizeeërs ook en daar was de Heere Jezus juist boos om.
Kijk maar in de Bijbel waar ze Hem aanspreken over het feit dat de discipelen aren aten op de sabbat in Lukas 6.
marlies123
10-06-2014 / 23:08
Wil je 1 voorbeeld Omega uit de Bijbel? Wat vind je dan van de stad nineve die zich bekeerden op de prediking van jona?
Jona 3:4 tot 10 En de lieden van Nineve geloofden aan God en zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe.
En dit woord geraakte tot den koning van nineve en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich en bedekte zich met een zak en zat neder in de as.
En hij liet uitroepen, en men sprak te nineve uit bevel des konings en zijner groten zeggende: laat mens noch beest, rund noch schaap iewat smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.
maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterkelijk tot God roepen, en zij zullen zich bekeren een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld dat in hun handen is
Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, van de hittigheid zijns toorns dat wij niet vergingen.
En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg en het berouwde God over het kwaad hun te zullen doen, en hij deed het niet.

Vind je dit geen elendekennis dan? in zak en as zitten betekende in Israel wel dat je diepe rouw had!
Marieke1984
10-06-2014 / 23:19
Aan je ellende wordt je zeker ontdekt als God je opzoekt met Zijn liefde, zodat je ziet dat je Christus nodig hebt om je te verlossen van je ellende, dat maakt dankbaar steeds opnieuw.

Openbaring 3
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Bambi
10-06-2014 / 23:52
De gemeente van Laodicea waar dit in Openbaringen 3 aan geschreven wordt, is al een gemeente van bekeerde mensen die weer wakker geschud moest worden.

De mensen in Ninevé waren net zo erg als de mensen in Sodom en Gomorra, het was een barbaars volk, dat ook verschillende afgoden had.
Ze hebben ook weinig geleerd van hun ellendekennis, lees maar in Nahum 3.


En zo kan het ook, zondekennis door de liefde van de Heere Jezus, zonder diepe ellende:

Lukas 19

1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho.
2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk;
3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.
4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan.
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
7 En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.
8 En Zacheüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Lees ook deze columns

Raadseltje: Het is een flinke verzameling oranje mannen en het laat geen vrouwen toe. De Staatkundige Gereformeerde Part...
geen reacties
06-06-2014
‘Bestaat God? Anco (7) vraagt universiteit het antwoord.’ Ik las deze aankondiging zaterdag in dagblad Trouw en mijn aa...
6 reacties
05-06-2014
Terecht wordt de draak gestoken met de ‘Barneveldse’ verontwaardiging over het woord ‘donders’. Heidense streken! En mis...
17 reacties
02-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering