"Refowereld hard en intolerant"

Kruipolie / 42 reacties

01-11-2012, 09:05

"De refowereld is zo hard als een bikkel en zo intolerant als het maar kan." Het is geen nieuwe boodschap, maar ditmaal komt die uit een hoek waar je dat niet zo snel van verwacht. Het is de 'herstelde' predikant prof. dr. W.  J. op 't Hof die deze uitspraak onlangs deed in een landelijke krant. Volgens hem is een ieder die zich thuis voelt bij de aloude bijbelse waarheid -en dat is per definitie een waarheid zonder leggings, oorbellen, make up en verzekeringen, inclusief een SGP zonder vrouwen- inmiddels een refoparia geworden.

"Men heeft liever hoogopgeleide en zogenaamd capabele mensen als ambtsdrager, dan mannen die kunnen vertellen hoe de Heere hun als vijanden te sterk is geworden", aldus de dominee. In het artikel noemt hij enkele voorbeelden van discriminatie in eigen kring. De verschoppelingen die wensen vast te houden aan een conservatie kleding- en gedragstraditie, hebben het zwaar te verduren van de doorsnee refo, concludeert Op 't Hof.
 
De klagende predikant is professor/doctor. Hooggeleerd dus, met erg veel theologische kennis. Bij deze bijzondere en slimme mensen komt het wel eens voor -niet altijd natuurlijk- dat ze het zicht op het hier en nu en het contact met de dagelijkse werkelijkheid soms wat kwijtraken. Heeft de Gekrookte Riet-dominee dan ook geen gelijk? Zeker wel. De eenvoud in onze achterban is vaak zeer ver te zoeken en voor elkaars principes is weinig begrip. Een echte refo is nu eenmaal per definitie kritisch op anderen en niet op zichzelf...
 
En toch tast de Urker dominee in zekere zin mis, ondanks zijn pleidooi voor een "vereniging van mensen die elkaar vinden voor de genadetroon, die wensen te blijven 'in het spoor' (waar kennen we dat blad ook al weer van?) dat Gods Woord wijst." Als ds. Op 't Hof afdaalt naar de wereld van deze jongeren met leggings, oorbellen en make up -en daar ook enige tijd vertoeft-  zou hij iets opmerkelijks ontdekken. Namelijk, dat het werk van de Heilige Geest niet aan tijd, plaats, traditie en buitenkant gebonden is. Dat er zich onder deze jonge-mensen-met-legging-en-oorbellen ook kinderen van God bevinden. Die de Heere Jezus van harte liefhebben, maar die vermoedelijk niet welkom zijn in de refovereniging waar ds. Op 't Hof voor pleit. Want zonder de juiste bekeringsweg en natuurlijk passende kleding, horen ze er namelijk daar ook niet bij.
 
Deze jongeren zijn de echte paria's. Je bent namelijk pas een verschoppeling als je Jezus hebt aangenomen door het geloof (Joh. 1:12, Joh. 15:20). Vervolging in eigen kring om de naam van Jezus, dat is het werkelijke probleem in ons reformatorisch bolwerkje. Genoeg voorbeelden daarvan in de vragenrubriek op deze jongerensite. En daarom geen pleidooi voor lange, donkere rokken en prachtige eeuwenoude principes. Geen nieuwe vrome clubjes ook, maar radicale en waarachtige bekering. "Heere Jezus, ik kan en wil niet meer zonder U leven. Vergeef mijn zonden. Neem mij door genade aan en werk in mij met Uw Heilige Geest." Dat eerst!

Kruipolie op 01-11-2012, 09:05
42 reacties
possien
01-11-2012 / 10:01
Het is soms al even slikken als je kijkt waarin refo's en evangelischen verschillen (wat blijkbaar kan en wat niet kan), maar dit slaat wel alles. Als zelfs in deze zuil nog zulke discussies worden gevoerd heb ik weinig hoop voor het institutioneel christendom. Het is helaas wel het toonbeeld van wat (helaas) nog steeds mogelijk is op het 'eiland' Urk en andere refo-enclaves. Zou men een stap in de 'wereld' zetten, komt men er snel genoeg achter dat je je met dit soort principes echt niet onderscheid of daarin de liefde van Jezus verspreid. Het is alles ijdelheid.
Pcrtje
01-11-2012 / 10:06
Bam! Amen!
schaapje
01-11-2012 / 11:31
Zie hoe tolerant het geklaag is: Volgens hem is een ieder die zich thuis voelt bij de aloude bijbelse waarheid......
Wordt hier niet gesuggereerd dat anders denkende niet in de waarheid staan?

Ik ken deze berichten, van dat aloude volk van God, het enige ware volk van God, die het zich niet willen toe eigenen, dat de Here Jezus gestorven is voor hun zonden, ze gaan, zoals ze zeggen liever eerlijk de hel in dan met een leugen in de hemel......hoe verzin je zoiets?

Moge de Here God hun de ogen openen, dat de Heilige Geest allang in hart bezig is.
dkw
01-11-2012 / 12:01
Het heeft geen enkele zin om in tradities en gewoonten te blijven hangen.
Dit hebben ook onze oudvaders en reformatoren bepleit, zelfs bij de statenvertaling dat deze mee moest gaan met de taalgewoonten.
Zelfs met de lange haardracht voor mannen, pruiken, er werd aan meegedaan, waarom star blijven hangen in tradities die nergens toe leiden? Alleen maar afkeer?
Als iemand dat wil prima, maar leg het niet op aan anderen en geef het zeker niet als kenmerk van het enige ware.
sydneylover
01-11-2012 / 12:56
Ik vind de reactie van dr. Op 't Hof verbijsterend. Hoe kan iemand die intelligent genoeg is om hoogleraar te worden zó separerend zijn? Of wil hij dat we allemaal als Amish gaan leven of zo?

Ik denk namelijk dat er sociologisch veel meer over te zeggen is. Lang is eenvoud de norm geweest voor een teer leven met God. Mijn broer had onlangs het 'genoegen'een preek van wijlen ds. van der Bijl te mogen horen die zich afvroeg waar de tijd gebleven was dat de mensen nog hun pet afnamen uit eerbied voor een kind van God dat langsliep..

Eenvoud als norm is op zich niets mis mee, integendeel, maar het is heel vaak verworden tot een wettisch geheel van geschreven en ongeschreven regels, als automatische voorwaarde voor het 'echte'. Ik denk dat de laatste pakweg 10 jaar een beweging is ontstaan die daar inderdaad wat afstand van neemt, en daardoor soms wellicht wat ferm afstand neemt van de als ouderwets ervaren eenvoud.

@Kruipolie heeft het in zijn column schitterend en netjes verwoord. Kijk even wat verder in de leefwereld van 'refomodernen' en je zult merken dat er wel degelijk de herkenning is waar dr. Op 't Hof kennelijk naar hunkert.

Conclusie: het verhaal van dr. Op 't Hof was dus zwak. Ook risicovol want het is een indirect pleidooi voor een nieuwe dieprechtse afscheiding op den duur.
zeeland
01-11-2012 / 15:02
HOE INTOLERANT ZIJN WIJ EIGENLIJK??!!

Misschien kunnen we 2 clubjes oprichten:
1 met (lange) rokken, geen oorbellen en zonder make up
1 met legging, make up en oorbellen

De column van @kruipolie bevestigd het verhaal van de ds, alleen dan gezien van de andere kant....
Ik vind dat @kruipolie en de dominee beiden gelijk hebben, maar vinden we niet stiekem dat die dominee een beetje doorslaat?? Want zoals je in de krant ook kunt lezen, is die dominee ook niet verzekerd en wat heeft hij ouderwetse ideeën... Zo denken we toch?
In de bijbel staat: Gij geheel anders. Dit kun je op verschillende manieren opvatten en de dominee wil dit op de oude traditie van 'refo zijn' doorzetten. Anderen denken daar anders over en doen 'hier' niet zo moeilijk over.
Laten we elkaar in waarde houden en respect hebben voor elkaars principes. Wat voor de een een randzaak is, is voor de ander een hoofdzaak. Laten we daarom ook mild zijn in het oordelen, want iemand kan tot eer van God een lange rok dragen of geen make up en dan is het geen randzaak meer...!!!

Nog een laatste opmerking: ik vind het trouwens belachelijk dat een groot gedeelte van de refojeugd tegenwoordig bijna hoerig gekleed gaan. De duivel is slim en laat de mode lekker korte rokjes voorschrijven, maar dit slaat gewoon alles. Vanuit mijn opvoeding en traditie ben ik ook gewend dat meisjes in een rok lopen, maar AUB laat de refojeugd of weer een fatsoenlijke rok dragen of anders een broek, want ik hoorde laatst een groep het hebben over refosletjes, ja je weet wel die griffo's in die korte rokjes.......
Gij geheel anders???
daf
01-11-2012 / 15:22
@zeeland
"Gij geheel anders", staat er waarschijnlijk niet in jouw bijbel. 'Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd', zegt de statenvertaling bijvoorbeeld. (Efeze 4: 20)
Het slaat terug op o.a. de zedeloosheid en onreinheid.

Voorts, zeer eensch met de column.
rotterdam1
01-11-2012 / 23:48
Ongelooflijk wat zetten we ons zelf weer te kijk.
Protestanten die elkaar te vuur en te wapen bestrijden.
Ziet hoe lief ze elkander hebben.
Daar zal de wereld jaloers op worden.
possien
02-11-2012 / 00:56
"Gij geheel anders" is de meest misbruikte tekst van de Bijbel. Te vaak wordt dit puur op uiterlijke zaken beoordeeld. Een niet-christen gaat naar de kroeg, christenen dus niet. Een niet-christen gaat naar een festival, een christen dus niet. Totale onzin en niet bijbels te verantwoorden. Heb ooit eens iemand de vraag gesteld waarin hij eigenlijk verschilt van een niet-christen. "Nouja, een niet-christen slaapt op zondag uit, ik ga dan naar de kerk!" Dat was het beste wat hij kon noemen.. Waar is de bergrede waar Jezus zo scherp uitlegde waar het om draait? Een niet-christen veroordeelt, wat doen de christenen? In dit geval is Op 't Hof niet veel anders als die 'wereld' in ieder geval..
Spatie
02-11-2012 / 08:02
Ook ik heb het "genoegen" in een zeer reformatorisch deel van Nederland te wonen. Gelukkig bracht ik mijn jeugd door in een redelijk grote stad in het westen.
Wat mij opvalt is het refoterrorisme in plaatsen waar zij een heel groot deel van de bevolking uit maken. Wil je niet buiten de boot vallen, moet je leven volgens de wetten van hen. Deze wetten verschillen per plaats/streek en gaan natuurlijk over kleding, leefwijze, hoe schoon je huis is enz.
Mijn advies: Wees jezelf!
Omega
02-11-2012 / 09:38
Eigenlijk is dit wel een mooie uitspraak van ds. Op 't Hof: "Een vereniging van personen van alle leeftijden en van alle sociale standen die elkaar vinden voor de genadetroon, die wensen te blijven gaan in het spoor dat Gods Woord wijst, ook al worden zij in de refowereld niet meer begrepen en zelfs uitgeworpen." Het gaat echter mis met de praktische invulling, zoals Op 't Hof dat voorstaat. Wat hij andere refo's verwijt, past hij zelf namelijk ook toe. Je hoort pas bij zijn club als je de principes deelt die hij de refogemeenschap oplegt. Kruipolie noemt er een paar. Lange rokken, geen make-up, geen legging, geen oorbellen, enz. Het nieuwe juk, waar Paulus in zijn brieven zo tegen waarschuwt, hanteert de dominee naar hartelust. En gezien de traditie waar hij uit komt kan ik me dat ook nog voorstellen ook. Zoals het vroeger was, zo was het goed en zo moet het maar weer worden. Maar tijdens dat 'vroeger' is het echter vreselijk misgegaan. Daar is de levendmaking losgekoppeld van de heiliging. Met als gevolg dat veel kerkgangers voor het oog vroom leven, maar geen levende relatie hebben met Christus. Daar waar de liefde gemist wordt, rest niets anders dan koud uiterlijk vertoon dat anderen de maat neemt.

Met alle respect, maar m.i. is de generatie van ds. Op 't Hof (gelukkig zijn er ook uitzonderingen!) een verloren generatie. Letterlijk en figuurlijk. Zonder te verblikken of verblozen geven ze toe onbekeerd te zijn. En ijskoud volgt dan: "Mocht het de Heere nog maar eens behagen om een mens te bekeren." En zo krijgt God de schuld. Ondertussen wordt ieder initiatief voor evangelisatie onder de eigen jongeren met alle macht bestreden en verhinderd. Dat diezelfde jongeren zich ieder weekend vol laten lopen in de kroeg of zuipkeet is geen probleem. Dat is geen kanselboodschap waard. Zie hier reformatorisch Nederland anno 2012. Dit is de trend, hoewel er (nogmaals) gelukkig ook uitzonderingen zijn.
sydneylover
02-11-2012 / 10:29
@Omega

Als ik je laatste alinea lees dan is dat eigenlijk om koud van te worden. En ik denk dat je nog helemaal gelijk hebt ook...

Als het gaat over mensen die op zo'n manier verloren dreigen te gaan dan is het gelukkig zo dat de Heere daar zelf het laatste woord over heeft, ook al zien mensen die zich telkens weer achter de uitverkiezing verschuilen dat wellicht zelf niet eens. Maar Hij heeft, om het zo eens te zeggen, wel een harde dobber aan dergelijke mensen ;-)...
cbtsm
02-11-2012 / 13:30
Als ik het goed leest bedoelt ds Op 't Hof dat er een verschuiving plaatsvindt in het kleedgedrag van "refo's"

Dit kan een feitelijk terechte constatering zijn. Ook Refo's zijn onderhevig aan mode, net als alle andere mensen trouwens. Met zojuist hervormingsdag achter de rug: Luther, Calvijn en Zwingli waren ook geheel anders gekleed dan de dominee's van tegenwoordig.
Toch is 'het bezorgd zijn om kleding' geen nieuw verschijnsel, lees Mattheus 6 ver 25 er maar opna.
maar lees dan ook verder alstublieft;
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
'
Er zijn dus belangrijkere zaken die onze aandacht vragen.
Amicus
02-11-2012 / 13:50
@Zeeland
Waar staat dat eigenlijk in de Bijbel: 'Gij geheel anders'?
Ik heb dat nergens kunnen vinden.
schaapje
02-11-2012 / 14:28
Ef.4:20
rotterdam1
02-11-2012 / 14:38
in de NBG vertaling ;

Ef. 4 ; 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
Sabine
03-11-2012 / 19:53
Ik ben het grotendeels wel eens met de column. De dominee vraagt een bepaalde ruimdenkendheid, die niet terug te vinden is in zijn eigen wereldbeeld.
Maar nog iets anders; waarom wordt er weer zoveel over de meisjes gezegd? Oorbellen, korte rokken, leggings....
Kledingregels voor jongens, daar gaat het nou nooit over. Shirts met vreemde teksten, korte broeken, sportschoenen....
Tenslotte zullen de argumenten tegen bv. leggings en oorbellen zijn dat ze wereldgelijkvormig zijn. Welke jongen herken je tegenwoordig nog als refo op straat?
Ik heb er niets tegen, maar ik vind het vreemd dat dominees daar nu nooit tegen ageren.
Eva kan altijd maar weer de schuld krijgen, maar of de Adams van deze wereld hun eigen hart onderzoeken?
matthew
04-11-2012 / 09:27
@sabine.
Ik snap dat hele gedoe over die kleding sowieso niet. Ooit een jongen met een legging gezien

en hoe lopen ze er in schotland bij met die schotse rokjes?

En in het oerwoud?

Laat maar gewoon in je levenswandel zien dat je christen bent
Daar hebben we het al druk genoeg mee
schaapje
04-11-2012 / 09:57
Je aanpassen qua kledingvoorschriften is natuurlijk makkelijker dan het aanpassen van je gedrag en denken, wat de HG wil doen.

Maar als je kleding té uitdagend is vraag ik me af of je wel in je denken bent veranderd, want daarin kan men niet te vrij zijn.
possien
05-11-2012 / 10:37
@jsbach
"Overigens is er een jongere generatie, die lijkt af te willen breken met al deze tradities en regeltjes".

"Lijkt" is inderdaad het goede woord. Meeste kinders doen alles onder de vleugels van hun ouders vandaan, maar terug in het daglicht nemen ze toch het 5e gebod weer serieus om daarin volledig de traditie van de ouders over te nemen/ te respecteren. Daarom ook belangrijk eens met dat gedachtegoed van die ouders af te rekenen. De enige manier hoe het nu lijkt uit te sterven is het lineaire verband met de kerkverlating. Dat zouden we toch niet moeten willen. Als het geloof eens niet als een dwangbuis wordt gepredikt, komt er misschien eindelijk ook eens ruimte voor de onderlinge liefde. Nu is dat iets van respect en eerbied, wat in de praktijk neerkomt op veroordeling en tucht.

Lees ook deze columns

De Protestantse Kerk gaat niet over een nachtje ijs met haar missionaire werk. Onlangs verscheen de 'ludieke uitnodigin...
4 reacties
29-10-2012
We hebben er weer een boeiend speeltje bij in reformatorisch Nederland: de Denktank Gereformeerde Gezindte. Een zeer ger...
10 reacties
20-10-2012
Gisteren berichtte De Volkskrant opnieuw over de vorig jaar overleden populaire Britse icoon Jimmy Savile. De immens pop...
4 reacties
16-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering