/ Vragenformulier

Stel hier je vraag

/ Dossiers

Alle verschenen antwoorden over:


Naar overzicht dossiers...

 

24-10-`14
12:50 uur
0 reacties
reageer

Is er verschil in strafmaat? In Lukas 12 vers 47-48 zegt Jezus: “Die dienstknecht, die de wil van zijn heer geweten heeft en niet volgens zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Maar die hem niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal... / lees verder

24-10-`14
09:16 uur
2 reacties
reageer

Ik heb een paar vragen over het christelijk geloof. Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar zet nu mijn vraagtekens bij het christelijke geloof. Graag stel ik u een paar vragen m.b.t. evolutie. ?Als eerste: in welke volgorde is volgens u de aarde geschapen? Volgens Gen. 1 worden eerst de... / lees verder

24-10-`14
07:54 uur
9 reacties
reageer

Mijn ouders zijn van mening dat alleen mensen uit PKN (GB), HHK, GG, OGG en GGiN bekeerd kunnen zijn, omdat een ander kerkverband de juiste boodschap niet laat horen als je God echt kent. Ik heb het hier best moeilijk mee, omdat ik zelf in de veronderstelling ben/was dat God in alle kerken... / lees verder

23-10-`14
16:33 uur
0 reacties
reageer

Momenteel heb ik nogal moeite met het geloof. Ik twijfel er niet aan dat God bestaat en zal oordelen en ik geloof ook het evangelie van Jezus Christus. De geloofsbelijdenis roept geen weerstand op. Maar ik heb zo weinig verlangen om Hem te zoeken. Ja, ik ga naar de kerk, één... / lees verder

23-10-`14
14:28 uur
0 reacties
reageer

Misschien een lastige vraag. Maar als iemand je langere tijd heeft gemanipuleerd en aangerand, is het dan bijbels om die persoon aan te klagen bij de Nederlandse rechtbank? Volgens de Bijbel moeten we opkomen voor het recht. Maar ik vraag me af welke acties men in dit geval wel of niet zou... / lees verder

23-10-`14
12:07 uur
3 reacties
reageer

Ik ben al wat ouder, gedoopt en belijdenis gedaan. Na een diepe geestelijke crisis de kerk de rug toegekeerd. Toen heb ik me schuldig gemaakt aan een zondig leven. Dat ligt nu achter mij, maar de schuldgevoelens zijn zeer sterk! Ik zit al weer jaren in de kerk, maar soms denk ik: ze moesten... / lees verder

23-10-`14
09:29 uur
0 reacties
reageer
Graag zou ik een vraag willen stellen aan de GBS en aan het bestuur van de HSV. Wat is uw mening over de "Bijbel in Gewone Taal" (BGT), die pasgeleden is uitgekomen? / lees verder
23-10-`14
08:26 uur
0 reacties
reageer
Als een persoon met occulte zaken is bezig geweest en is belast met die occulte machten, hoe kunnen deze machten dan weer verdwijnen? / lees verder
22-10-`14
15:56 uur
3 reacties
reageer

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik ben al wat ouder. Daarom het volgende. Ik ken de diverse antwoorden op Refoweb over cremeren. Vaak wordt 1 Kor. 15 (zaad) aangehaald. Maar t.a.v. begraven, staat er in de Bijbel (NBG51) 2 Sam. 2:5 dat begraven ook een "liefdedienst" is. Terwijl Am.... / lees verder

22-10-`14
13:52 uur
3 reacties
reageer

Ik heb te maken met een psychisch ziekte, wat een zware stempel drukt op mijn leven. Ik ben vaker ongelukkig en depressief dan gelukkig. Ik worstel met het leven en heb al vaak op het punt gestaan om er eind aan te maken. Als het lijden ondragelijk wordt, mag ik daarvoor een... / lees verder

22-10-`14
11:29 uur
0 reacties
reageer

Via deze weg wil ik graag proberen een paar vragen te stellen aangaande het copyright op de Herziene Statenvertaling. De allereerste vraag is waartoe dit copyright dient. U zult misschien begrijpen dat het hele concept van een copyright te claimen op het Woord van God, ook al is het een... / lees verder

22-10-`14
09:17 uur
2 reacties
reageer

Aan iemand van de Ger. Gem. Is de wijze waarop je de eerste hoofdstukken van Genesis interpreteert een kernzaak van het geloof? Er is de laatste jaren veel over geschreven en er zijn ook heel wat opvattingen over. Ook vanuit orthodoxe hoek zijn er (steeds meer) mensen die niet alles... / lees verder

 

/ Zoeken...

Het archief van de vragenrubriek bevat ruim 13.000 antwoorden van onze deskundigen. Zoeken kan op panellid, rubriek, datum of trefwoord. Bekijk ook de Veel Gestelde Vragen hieronder.

Zoeken op panelleden

Zoeken op rubriek

Zoeken op datum

van: tot:

Zoeken op woord(en)


/ Panelleden op Twitter

Like ons op Facebook - het beste van Refoweb in je tijdlijn

Powered By EXEIdeas