Mijn moeder zei na de begrafenis van een kind (niet ons eigen kind) toen ik zei hoe moeilijk ik het had gevonden, dat de...
20 reacties
26-01-2018
Jezus zegt vaak: “Voorwaar, voorwaar (Ik zeg u).” Wat bedoelt Hij hiermee?
geen reacties
26-01-2018
In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk (ons?) gebiedt de sabbath (rustdag) te houden, namelij...
geen reacties
26-01-2018
Als ik als belijdend lid van de GKv overstap naar de Gereformeerde Gemeenten, moet ik dan opnieuw belijdenis doen? Of be...
geen reacties
26-01-2018
Mijn man en ik hebben twee dochters van vijftien en achttien jaar oud. Mijn man is altijd erg negatief m.b.t het uiterli...
7 reacties
26-01-2018
Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbelle...
6 reacties
25-01-2018
Deze weken wordt er nogal eens gepreekt over de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Zijn ouders hadden ...
geen reacties
25-01-2018
Ik ben gewend om niet op zondag te kopen, met als reden dat anderen dan voor je werken. Hoe zit dat met een onbemand tan...
geen reacties
25-01-2018
Ik heb net een enorme serie vragen doorgekeken over het hebben van een relatie, iets wat mij (19-jarige meid) geweldig m...
geen reacties
25-01-2018

IVF

Is IVF (In-vitrofertilisatie) verantwoord? Wat als je echt niet zwanger kunt worden, is dit dan een middel waarvan je ge...
geen reacties
25-01-2018
Wat is de betekenis van Mattheus 7:12?
geen reacties
25-01-2018
Met belangstelling heb ik, jongeman van 34, de vragen en beantwoording over de wil van God gevolgd. Ik moet zeggen dat d...
geen reacties
24-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis