Wat bedoelt Jezus met Matth. 23:2-3: “De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom...
1 reactie
17-02-2018
Mijn man en ik praten niet meer. O ja wel over koetjes en kalfjes, maar geen echt gesprek. Ik probeer het wel, praten ov...
2 reacties
17-02-2018
Aan een Ger. Gem.-dominee. In de NGB, art. 34 wordt de doop een “merk- en veldteken van Christus genoemd.” Wat wordt daa...
geen reacties
16-02-2018
Misschien een beetje een gekke vraag, maar ik voel me erg onzeker. Ik ben een jongedame van 24 jaar. Nou gebruik ik al e...
5 reacties
16-02-2018
De dominee van mijn moeder heeft een beroep aangenomen naar een andere gemeente. Hij vertelde in de gemeente dat de stem...
48 reacties
16-02-2018
Wat wordt bedoeld met “het teken van de Zoon des Mensen” (Matt. 24:30)?
1 reactie
15-02-2018
Waar kan ik een verklaring opvragen dat ik in Nederland geen lid ben geweest van een kerkgenootschap? Ik heb dat nodig v...
3 reacties
15-02-2018
Kan iemand mij uitleggen hoe biofytonentherapie werkt en natuurlijk of we dit als christen kunnen gebruiken?
geen reacties
14-02-2018
Wat is de precieze betekenis van de woorden “Jezus Christus en Die(n) gekruisigd”? Waar wijst “en Die(n)” op?
geen reacties
14-02-2018
Ik heb mijn bedenkingen, mijn twijfels, over zonde belijden en vergeving. Ik wil mijn vraag opdelen in twee stukken om h...
1 reactie
13-02-2018
Is het scheppingsverhaal een metafoor voor het geestelijk ontwaken van de mens Adam, zodat hij niet de eerste mens is ge...
2 reacties
13-02-2018
Onze scriba en ouderling is begrafenisondernemer. Nu wil het geval dat hij ook crematies verzorgt en dat wordt gepublice...
1 reactie
13-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis