Foto vd week

Foto van de week
  • Omega Haasje over?
  • Catherine Zo, en nu er als een haas va..

 Recente forumtopics

 Tagcloud

20-10-`14
08:56 uur
0 reacties
reageer
De projectgroep “Ben ik wel uitverkoren” presenteert op gezinsbeurs Wegwijs in Rotterdam deze week de vierde druk van de zogenoemde Bijbelstudiebrochure. Tijdens de beursweek zal de nieuwste versie aan beursbezoekers worden overhandigd. Een jongereneditie van de brochure werd eerder huis- aan- huis verspreid in diverse plaatsen in de Bijbelgordel. / lees verder
11-10-`14
14:59 uur
2 reacties
reageer
Hij moet nu al heel oud zijn. Vóór zijn verhuizing naar een ander deel van Nederland was hij al een tijd emerituspredikant. Af en toe preekte hij bij ons in de kerk. Eén keer herinner ik me nog heel goed. Hij vroeg zich af waarom er toch zo weinig over de vriendelijkheid werd gepreekt. De gewone vriendelijkheid in de dagelijkse omgang met de medemens was in zijn ogen immers een belangrijke christelijke deugd, een kernwaarde. Bravo, dacht ik in mijn bankje, driemaal bravo voor deze man! / lees verder
20-10-`14
14:55 uur
1 reacties
reageer
Belijdenis. Ik, 20-jarige, worstel met het volgende. In april heb ik in een mooie en bijzondere dienst openbare geloofsbelijdenis gedaan. Het was een bemoedigende dienst. Het heeft me diep geraakt. Ik heb op dat moment echt oprecht “ja” gezegd. Ja, tegen God en de gemeente. Ja, ik geloof in onze liefhebbende grote God en Vader. Ja, ik aanvaard mijn roeping in de gemeente, ik beloof mijn Heiland te volgen in leven en sterven en ja, ik beloof trouw te zijn aan de gemeente en te... / lees verder
11-10-`14
14:45 uur
0 reacties
reageer
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is deze week een campagne gestart om gebruikte usb-sticks in te zamelen voor Noord-Korea. De sticks worden ingezet om het Evangelie te verspreiden in dit gesloten en antichristelijke land. / lees verder
16-10-`14
13:09 uur
0 reacties
reageer
Behalve dat we in de media de krijgsverrichtingen van de Alliantie tegen ISIS dagelijks kunnen volgen, lezen we ook elke dag beschouwingen over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Hoe is het ontstaan? Wat is de bron? Waarom hebben zo weinig mensen het zien aankomen? Niet slecht om daar over na te denken en wij hebben er de gelegenheid voor. Aan het front missen ze die luxe, daar moeten ze zien te overleven. / lees verder
20-10-`14
14:12 uur
1 reacties
reageer
Als ik op seksueel gebied wordt ‘aangevallen’ kan ik daar vaak geen weerstand aan bieden. Is het dan geoorloofd om ‘iets teveel’ alcohol te drinken, waardoor mijn gedachten afgeleid worden. / lees verder
08-10-`14
12:16 uur
0 reacties
reageer
Twee evangelische christenen uit Enschede hebben een filmpje gemaakt met daarin een 'boodschap voor de wereld'. Met het filmpje willen ze Arabische christenen bemoedigen.
| VIDEO | / lees verder
08-10-`14
12:20 uur
12 reacties
reageer
We zien het, maar doorgronden ’t niet... Ik schreef er al eens eerder over. Ergens in ons land bevindt zich een middelgrote Ger. Gem. waar de Heilige Geest met grote kracht werkt. Velen -jongeren en ouderen- komen er tot geloof en bekering. Het is een gemeente die actief is op het gebied van evangelisatie, maar naast het Woord ook de daad niet vergeet. In het dorp en wijde omgeving is men alle dorpelingen -kerkelijk en onkerkelijk- zoveel mogelijk tot een hand en voet. / lees verder
20-10-`14
12:48 uur
0 reacties
reageer
Vindt de opname van de gemeente vóór of na de grote verdrukking plaats? / lees verder
07-10-`14
10:46 uur
2 reacties
reageer
Op 2 oktober sprak Els van Dijk bij Jij daar! in Doorn over het thema 'Ik en Ik'. De directeur van de Evangelische Hogeschool: "Een ziel zonder hoger doel, is als een schip zonder roer. Ik zie zoveel christenen die maar wat doen. God wil veel vreugde en genoegen aan je beleven. God kijkt vol verwachting naar ons."  | VIDEO | / lees verder
04-10-`14
09:31 uur
0 reacties
reageer
Voor de predikanten: Wij hebben van God de opdracht niet zozeer om over zondekennis te preken, maar vooral om bij onze gemeenteleden (van de preekstoel en op bezoek) de zonden aan te wijzen. Of zou de opdracht van God aan Ezechiël niet meer gelden (hoofdstuk 16 vers 2): “Mensenkind, maak aan Jeruzalem haar gruwelen bekend.” / lees verder
20-10-`14
10:39 uur
1 reacties
reageer
Als iemand in onze kerk zegt dat hij stemmen hoort, wordt er door anderen al heel snel beweerd dat hij dan te maken heeft met een demon. Ik studeer echter in een ziekenhuis waar men beweert dat het je eigen hersenen zijn die tegen je praten. Soms kunnen ze dat zelfs laten zien met een fMRI en je ervoor behandelen met medicijnen waardoor die stemmen weggaan. Deze medische observaties lijken mij sterk te suggereren dat het inderdaad hun eigen hersenen zijn en er helemaal geen sprake is van... / lees verder
 
Volg ons
Facebook
Google+
Youtube
Twitter
RSS-feed Vragenrubriek
Mail Refoweb


Like ons op Facebook - het beste van Refoweb in je tijdlijn

Powered By EXEIdeas