Christelijke jongerencommunity

zoeken
Ongekende spanning en een zweem van geheimzinnigheid hangt rond het jaarlijks toelatingsritueel voor de predikantenoplei...
1 reactie
21-05-2015
Kan een zeer reformatorische, bevindelijke, predikant je afhouden van Gods Koninkrijk? Kan een trouwe dienstknecht van d...
geen reacties
26-05-2015
Hoe leg ik op een eenvoudige manier aan mijn kinderen uit waarom Jezus moest sterven. Want, volgens onze dochter, lang v...
geen reacties
26-05-2015
Op 16 mei j.l. sprak ds. J. de Boer op de jongerenavond van Jij! daar in Kampen. Het onderwerp was 'God vergeeft geen ke...
geen reacties
18-05-2015
Zojuist de Staatkundigen aan de foon gehad. Jullie creaties zijn net buiten het podium gevallen. Wel moet ik jullie op h...
1 reactie
22-05-2015
Sinds zo'n zes maanden heb ik last van oorsuizen. Al snel bleek mijn gehoor meer dan goed te zijn; de oorzaak moet dan o...
geen reacties
26-05-2015
In 'Jijdaar! ontmoet ...' was 8 mei dr. H. van den Belt te gast. Hij ging in op het thema "Weet je het zeker?!"
geen reacties
11-05-2015
Vijftig maal was ik te gast bij Refoweb – dat was me wat! Voor de één was ik niet dwars genoeg. Een ander zei: Ja...
2 reacties
20-05-2015
Wanneer je op het zendingsveld woont en werkt, ben je daar om iets toe (te mogen) voegen. Je leeft sober, maar toch heb ...
3 reacties
22-05-2015
In 2015 hoopt er opnieuw een Team Refoweb geld voor een goed doel bijeen te fietsen. Ditmaal rijden we voor Dabar, het e...
geen reacties
15-04-2015
‘De hemel en God hebben, als ik het zo eens mag zeggen, een schalks karakter,’ aldus de hervormde predikant S.H.J. J...
geen reacties
11-05-2015
Door langdurige angstgevoelens en het gevoel mezelf niet meer te zijn, ben ik onlangs naar de dokter gestapt en kreeg de...
3 reacties
22-05-2015