Drie bezinningsavonden in één week. Met de hoop en verwachting dat er wonderen gebeuren. Wonderen van genade. Dat jonger...
13 reacties
06-10-2016
Het was tijdens de oorlog. Ik wilde een bezoek afleggen. Terwijl ik onderweg was, kwam er een luchtaanval. Ik rende naar...
1 reactie
17-10-2016
Ik weet niet meer hoe het moet. Ik probeer altijd zelf mijn zaligheid te verdienen, ik kan niet naar Christus gaan als e...
2 reacties
22-10-2016
We krijgen met enige regelmaat opmerkingen over de banners op Refoweb. De inkomsten van de advertenties zijn echter onmi...
14 reacties
24-09-2016
Ik herinner mij een voorval uit de tijd dat ik nog niet zo lang predikant was. Ik was zevenentwintig jaar oud en juist i...
1 reactie
10-10-2016
Ik heb de badkamervloer en voegen met stoomcleaner gedaan, de wc schoongemaakt en dan is het half twee. Hoe kan ik nu ee...
5 reacties
22-10-2016
Op 27 september start Stichting de Vluchtheuvel weer met een mannengroep (vanaf 18 jaar) seksverslaving in Amersfoort. D...
2 reacties
13-09-2016
Toen ik tijdens het Derde Rijk weer eens bij de Gestapo werd ontboden, moest ik wachten in een ruimte waar alleen maar a...
geen reacties
05-10-2016
Romeinen 13 roept ons op tot onderwerping aan de machten die over ons gesteld zijn. Tertullianus wijst er in de tweede e...
geen reacties
21-10-2016
Refoweb heeft dinsdag haar 15.000ste vraag en antwoord online gezet; een nieuwe mijlpaal in het ruim vijftienjarig besta...
geen reacties
30-08-2016
Als jeugdpredikant heb ik het mijn pupillen dikwijls als volgt duidelijk gemaakt: Als ik een paar schoenen wil laten rep...
5 reacties
29-09-2016
Aan ds. Harinck. In de Bijbel lees ik steeds dat ik moet geloven en dan zalig zal zijn. Ik moet geloven, vertrouwen dat ...
geen reacties
21-10-2016website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis