Polycarpus van Smyrna

Ds. E. Gouda / geen reacties

04-12-2015, 08:11

Vraag

Is Polycarpus van Smyrna dezelfde als de engel van Smyrna uit Openbaring 2?

Antwoord

Beste vragensteller, Polycarpus is een leerling van de apostel Johannes geweest, de schrijver van de Openbaring. Op het moment dat de apostel Johannes de Openbaring optekent is Polycarpus ongeveer 25 jaar oud. Hij is jong, maar sommige uitleggers achten het toch mogelijk dat met de “engel van Smyrna” Polycarpus bedoeld is. In 156 n.Chr., ruim een halve eeuw (!) na de Openbaring van Johannes, wordt de bisschop van Smyrna, Polycarpus voor de keus gesteld: “zweren bij de goden des keizers en Christus vloeken.” Polycarpus echter antwoordt: “Zes en tachtig jaren heb ik mijn Heere Christus gediend, en Hij heeft mij nimmer eenig kwaad gedaan; hoe zou ik mijn Koning kunnen vloeken, die mij behouden heeft?” (zie “Historie der martelaren”, pp. 27-28). Ondanks alle dreigingen houdt Polycarpus door genade vol en gaat het Woord van de apostel in vervulling: “Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. (...) Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden” (Op. 2:9,10 en 11b).

Hartelijke groet,
Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

martelaarOpenbaring
geen reacties

Terug in de tijd

Ik sta van harte achter het initiatief om de Statenvertaling te herzien. Omdat ik geen grondtalen beheers, kan ik het pr...
1 reactie
03-12-2010
Wat betekent: een Ismael wordt nooit een Izak?
geen reacties
03-12-2018
Wie kan hier mij een antwoord op geven? Ik hoorde van een zoon die wil meegaan met een karakterweekend van De 4e Musketi...
5 reacties
03-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering