Artikelen met tag

kinderdoop

De eerste vraag van het formulier van de kinderdoop luidt als volgt: “Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontv...
geen reacties
19-01-2018
Aan ds. D.W. Tuinier. Dominee, wat is verbondsoptimisme? Ik sprak vandaag met iemand die zei: het enige wat je hoeft te ...
geen reacties
12-12-2017
Aan iemand van HHK. Kun je als pleegouder het kind dat je in huis hebt en onder voogdij staat laten dopen? Dit lijkt ons...
geen reacties
06-11-2017
Waarom bidt een dominee na een doopdienst: “Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en o...
geen reacties
19-10-2017
Aan ds. Van Vlastuin. Dominee, pas kwamen de woorden in mijn hoofd: “gedoopt” zijn in de Naam van de Heere Jezus” (en de...
geen reacties
18-09-2017
Mag je als Ger. Gemmer je baby laten dopen als dat een medische baby (IVF, UIU etc.) is? En mag je een doop van zo’n kin...
geen reacties
28-08-2017
Waar komt de kinderdoop vandaan?
geen reacties
10-08-2017
Pas hoorde ik van een echtpaar, die een kindje adopteerden, het volgende probleem. Nu ze het kindje hebben ontvangen, wi...
1 reactie
20-03-2017
Mag ik als gedoopte zeggen: “Heere, doe zoals U beloofd hebt”? Mijn vraag is eigenlijk: is God de Vader van alle gedoopt...
geen reacties
12-01-2017
Door mijn huwelijk ben ik in een behoudende PKN-gemeente terecht gekomen, hetgeen ik als een voorrecht beschouw. Nee, ...
geen reacties
30-12-2016
Aan ds. D. W. Tuinier. Binnen de Gereformeerde Gemeenten is het in sommige plaatsen niet toegestaan dat de kinderen bij ...
8 reacties
23-11-2016
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Klopt het dat Wilhelmus à Brakel in zijn Redelijke Godsdienst zegt dat j...
geen reacties
11-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering