Artikelen met tag

kinderdoop

Hoe kan een pasgeboren kind zonder wedergeboorte deelhebben aan een verbond met God?
geen reacties
06-04-2018
Aan ds. Vergunst, n.a.v. 'Merk en veldteken van Christus'. U refereert aan de NGB (althans, de vragensteller) en noemt G...
geen reacties
20-02-2018
Aan een Ger. Gem.-dominee. In de NGB, art. 34 wordt de doop een “merk- en veldteken van Christus genoemd.” Wat wordt daa...
geen reacties
16-02-2018
Worden wij nu door de doop ingelijfd in Christus of pas als we voor het eerst mogen geloven? Dan blijft het dus altijd o...
geen reacties
27-01-2018
De eerste vraag van het formulier van de kinderdoop luidt als volgt: “Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontv...
geen reacties
19-01-2018
Aan ds. D.W. Tuinier. Dominee, wat is verbondsoptimisme? Ik sprak vandaag met iemand die zei: het enige wat je hoeft te ...
geen reacties
12-12-2017
Aan iemand van HHK. Kun je als pleegouder het kind dat je in huis hebt en onder voogdij staat laten dopen? Dit lijkt ons...
geen reacties
06-11-2017
Waarom bidt een dominee na een doopdienst: “Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en o...
geen reacties
19-10-2017
Aan ds. Van Vlastuin. Dominee, pas kwamen de woorden in mijn hoofd: “gedoopt” zijn in de Naam van de Heere Jezus” (en de...
geen reacties
18-09-2017
Mag je als Ger. Gemmer je baby laten dopen als dat een medische baby (IVF, UIU etc.) is? En mag je een doop van zo’n kin...
geen reacties
28-08-2017
Waar komt de kinderdoop vandaan?
geen reacties
10-08-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering