Artikelen met tag

erfzonde

Is erfzonde nou zonde die we geërfd hebben van Adam en daarom ook hebben (bezitten), of moet je het zien dat je dezelfde zonde doet als Adam en daarom zondaar bent, al van de ontvangenis af? We worden...
Geen reacties
20-05-2022
In Romeinen 5:13 staat volgens mij dat in de tijd van Adam tot de wetgeving de mensen de zonden niet werd toegerekend. Wat betekent dat precies? Want ze zondigden wel! Het betekent ook niet dat ze a...
Geen reacties
13-04-2022
Ik heb een vraag aan evangelist van Dooijeweert. In een catechisatiemethode wordt de staat van de mens vergeleken met een pak zure melk. Ik heb er veel moeite mee. Hoe kan ik dit rijmen met de ...
72 reacties
30-10-2017
In artikel 15 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de zin: "Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan noch geheel uitgeroeid." Elke keer als ik dit lees, kom ik er niet uit wat ...
Geen reacties
23-01-2017
Momenteel studeer ik psychologie. Nu hoorde ik dat dat een van de meest zware studies voor je geloof is. Dat valt tot op heden best wel mee, maar er zijn wel andere dingen die mij aan het denken zette...
3 reacties
09-03-2015
Aan ds. Van den Belt.Wij lezen uw boekje “Een eeuwig verbond”. Nu hebben wij ook een boekje van dr. Van Willigen, over de sacramenten in de vroege chr. kerk en we lazen dat Augustinus leerde dat de do...
Geen reacties
02-02-2015
Aan ds. M. M. van Campen. In 'Vragen bij erfschuld' laat u in antwoord op een vraag weten niet te geloven in de erfschuld. Mijn vraag is dan waar de doodgeboren kinderen en geaborteerde kinderen van o...
4 reacties
15-11-2013
Aan ds. Van Campen. Ik heb met veel belangstelling uw preek over NGB p.15 gevolgd op 25-11-12. U vraagt zich af of de erfschuld wel bijbels is, tenminste, zo heb ik het gehoord. Nu heb ik n.a.v. eerde...
22 reacties
29-12-2012
Mag deze vraag naar ds. Simons? Er zijn al veel vragen over de erfzonde gesteld, maar in alle vragen mis ik iets waar ik nu juist erg mee zit. Er wordt altijd gesteld dat je ergens “amen” op moet zegg...
3 reacties
26-02-2010
De leer van de erfzonde wordt vaak uitgelegd aan de hand van Romeinen 5. Nu las ik hierover het onderstaande stuk op internet: "De waarheid echter is dat vrijwel alle Bijbelvertalingen 'the point' ver...
Geen reacties
19-01-2010
Ik ga mij steeds meer afvragen of wij wel geboren zijn met erfzonde en een verdorven wil, ook al heb ik dit heel mijn leven in de kerk gehoord (Ger. Gem.). Ik kom steeds meer tot de overtuiging dat wi...
21 reacties
07-12-2009
Ik heb een vraag over erfsmet en erfschuld. De verdorvenheid van de mens is te wijten aan het feit dat wij in Adam gezondigd hebben; vandaar de erfsmet. Ik hoor ook vaak dat de erfschuld overgedragen ...
Geen reacties
22-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering