Eph'hooi en erfzonde

Ds. A. Huijgen / geen reacties

19-01-2010, 16:30

Vraag

De leer van de erfzonde wordt vaak uitgelegd aan de hand van Romeinen 5. Nu las ik hierover het onderstaande stuk op internet: "De waarheid echter is dat vrijwel alle Bijbelvertalingen 'the point' verduisteren van wat Paulus hier naar voren brengt. Het Griekse woord waar het om gaat (eph'hooi) wil letterlijk vertaald zeggen: 'op-welke' of 'waarop'. Wanneer men simpel zou vertalen wat er daadwerkelijk staat geschreven, in plaats van de vertaling te kleuren door traditionele inzichten, dan zou veel nevel omtrent dit theologisch item in een keer verdwijnen! Romeinen 5:12 beter vertaald, luidt: "Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, WAAROP allen zondigden..." De daad is de grond van het zondig gedrag van de mensheid. De dood is als een akker waarop de wrange vruchten van zonden worden voortgebracht. M.a.w., Paulus stelt in Romeinen 5:12 vast dat mensen zondigen omdat ze sterfelijk zijn. Het gebrek aan levenskracht (vitaliteit) maakt de mens tot doelmisser (zondaar). Sinds hem de toegang is ontzegd tot de Boom van het Leven, is hij gedoemd een zondaar te zijn..." Ik ben benieuwd hoe theologen die wel de erfzonde leren, dit uitleggen. Ik raak er zelf een beetje door in verwarring, want heb het altijd anders gehoord.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Er is al veel gediscussieerd over de vraag wat het eph'hooi precies betekent: “in wie” of “omdat”. Grammaticaal lijkt het correct om met “omdat” te vertalen. De vertaling “waarop” is duidelijk niet aan de orde, en wordt voor zo ver ik weet door geen gezaghebbende exegeet verdedigd.

Vervalt daarmee de hele klassieke leer van de erfzonde? Nee. In de eerste plaats omdat die leer niet op een enkele tekst vastzit. Maar, concreet over Rom. 5:12vv, ook als we vertalen met “omdat”, blijft staan dat Paulus het punt maakt dat alle mensen gezondigd hebben toen Adam zondigde.

Als je meer wilt lezen, zie de “Beknopte Gereformeerde Dogmatiek” van Van Genderen en Velema, blz. 374-377 over de uitleg van deze tekst. In het algemeen geldt dat informatie op het internet lang niet altijd voldoet aan adequate standaarden.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

erfzonde
geen reacties

Terug in de tijd

Even nog een reactie op het laatste antwoord van ds. Liefting. U geeft in uw beantwoording de volgende reactie: "Het ...
geen reacties
19-01-2007
In Exodus 4 staat het volgende: "En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem t...
geen reacties
19-01-2004
Wat betekent de volgende tekst: "Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen" (Jesaja 19:1)? Dit ...
1 reactie
19-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering