Artikelen met tag

belijdenis

Mag je als je zelf nog geen belijdenis hebt gedaan, en je geloof nog heel klein is, iemand Gods zegen toewensen als die ...
geen reacties
03-04-2004
Ik lees verschillende antwoorden op vragen over belijdenis-doen. Maar daarin komt steeds naar voren dat je het geloof in...
geen reacties
06-02-2004
Op belijdeniscatechisatie hadden wij het over de vragen die gesteld worden bij de belijdenis. De derde vraag die bij ons...
geen reacties
06-02-2004
Ik ben opgevoed in de gereformeerde gezindte. Ik ben dan ook als kind gedoopt. Toch heb ik me een jaar geleden 'over' la...
geen reacties
06-12-2003
Wanneer mag je belijdenis doen in de Chr. Ger. Kerk?
geen reacties
15-11-2003
Ik heb de volgende vraag: Ik heb belijdenis gedaan in de NHK. Is het in de PKN mogelijk dat ik aan belijdenisgeschriften...
geen reacties
02-10-2003
Ik ben dooplid van de Ger. Gem. Hoe kun je nu belijdenis des geloofs doen wanneer je niet bekeerd bent? Dan belooft je i...
geen reacties
24-08-2003
Wanneer weet je nu zeker dat je belijdenis kunt doen? Ik denk er de laatste tijd veel over na, maar als ik dan de belijd...
geen reacties
23-08-2003
In de Ger. Gem. worden bij het belijdenis doen de vier vragen van Voetius gebruikt. Kunt u mij vertellen in welk boek va...
geen reacties
27-06-2003
Ergens in de Bijbel staat: het is beter niet te beloven en wel te doen dan te beloven en niet te doen. Helaas weet ik ni...
geen reacties
09-06-2003
Kan/mag je in de Gereformeerde Gemeente belijdenis doen als je thuis de mogelijkheid hebt om van de televisie alleen Ned...
geen reacties
09-06-2003
In mijn kerkgenootschap (Ger. Gem.) wordt, ook door dominees, verschillend gedacht over de vraag: moet je bij het belijd...
geen reacties
24-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering