Gods speciale band met de Joden

Ds. A. Jonker / Geen reacties

22-05-2024, 16:27

Vraag

Wat ik me afvraag is het volgende: waarom is de Bijbel zo erg op Israël/de Joden gericht als God de Schepper is van alle mensen? En toen Jezus op aarde kwam, waarom was Hij alleen maar in Israël en niet in andere landen? De Schepper van alle volken zou toch in meer landen Zijn Woord willen verkondigen dan alleen in Israël?

En voordat Jezus kwam, hoe ging het toen met het verkondigen van Gods Woord aan andere volken? De mensen van andere volken zouden toch ook een kans moeten krijgen op verlossing uit het Oude Testament?


Antwoord

De richting van de Bijbel wordt bepaald door de God van de Bijbel. God de HEERE openbaart ons in Zijn Woord, de Bijbel, zo veel als Hij nodig vindt tot Zijn eer en tot zaligheid van zondaren die in Zijn Zoon Jezus Christus geloven. De waaromvraag richt zich dus ten diepste op God en Zijn Zoon. Dan moeten we beseffen dat God in de hemel is, hoog en verheven; en dat wij Zijn schepselen zijn, kleine mensen op aarde.

God heeft als Schepper heel de wereld op het oog, maar gaat vanaf Genesis 12 Zijn bijzondere weg met Abraham en met Zijn volk Israël. Zijn handelen met Israël laat zien dat Gods liefde een speciaal adres heeft, maar als Hij andere volken daardoor tijdelijk ‘voorbij gaat’ laat dit zien dat niemand Gods liefde verdiend heeft. Niemand kan of mag God verplichten tot ‘gelijke kansen voor alle volken/mensen’. Dit maakt ons dankbaar en verwonderd dat wij wel door Gods Woord mogen weten van Gods genade en liefde in Jezus Christus, terwijl anderen dat (nog) niet weten.

De HEERE God laat Zijn Zoon geboren worden uit een Joodse vrouw en Jezus deed Zijn verlossingswerk in Israël en voor Zijn eigen volk als eerste adres. Dat is Gods vrije keuze, waarin wij Hem alleen kunnen en mogen aanbidden en niet ter verantwoording roepen.

Na Pinksteren is het de opdracht van de Heere Jezus dat aan alle volken het evangelie verkondigd moet worden. Dit is een hoge roeping en grote verantwoordelijkheid voor de christenen, dus ook voor u/jou en mij. Tegelijk blijft Gods speciale band met de Joden, zoals blijkt uit Romeinen 9 tot en met 11. Lees het slot van Romeinen 11, daarin worden we meegenomen in de lofprijzing op de HEERE.

Tenslotte zal op de nieuwe aarde een volk Gods eeuwig Hem liefhebben en dienen. Dit is het volk Gods uit Joden en uit heidenen, allen die oprecht in Jezus Christus geloven. Dat stelt ons voor de vraag: Heb ik een persoonlijke geloofsrelatie met de Heere Jezus?

Ds. A. Jonker,
Putten

Lees meer artikelen over:

(Messiasbelijdende) Joden
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
116 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik had een erg manipulatieve vriendin -ik heb een geschiedenis vol manipulatieve mensen- waar ik eigenlijk al jaren liever geen contact meer mee wilde. Ik zag alleen geen mogelijkheid dit contact te v...
4 reacties
22-05-2018
Bij ons in de gemeente (hervormd) is er vanaf 1 mei gewoon gepreekt in de eigen kerk. Moet ik er nu vanuit gaan dat ik meegegaan ben met de PKN, hoewel de predikant en de kerkenraad er fel op tegen zi...
Geen reacties
22-05-2004
Ik zou heel graag willen dat een panellid dit filmpje helemaal bekijkt en dan antwoord geeft of dit zuiver en Bijbels is of niet? Of is dit een valse leraar in schaapskleren?
Geen reacties
22-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering