Vragen van panellid

Ds. W.G. Hulsman

Geachte dominee Hulsman. Hoe kunnen dominees zeggen dat wij vanuit onszelf moeten zoeken en zelfs vanuit onszelf moeten vinden? Dominees verwijzen dan nogal eens naar Zacheüs dat hij “Jezus zocht te z...
Geen reacties
04-04-2006
Ik heb de laatste tijd steeds het gevoel dat God ver van me is. Dan ben ik bang voor de duivel en raak in paniek. Ik heb een ziekte waardoor ik vaak moe ben. Ik voel me dan vaak heel waardeloos en ver...
Geen reacties
17-03-2006
Ik ga dit jaar belijdenis doen, omdat ik op een jongerenavond was en ik voelde: van nu af aan moet ik mijn geloof voor God en de mensen belijden. Maar ik bezoek ook op zaterdagavond een refocafé, want...
Geen reacties
01-03-2006
Onze mening is dat er in de prediking te weinig wordt stilgestaan bij de tweedeling: het Oude- en het Nieuwe Testament (Verbond). Uiteraard wordt het geestelijk wel doorgetrokken, echter een geschiede...
Geen reacties
08-02-2006
Ik weet dat ik vol met zonde ben en dat alleen Christus met zijn bloed mij kan wassen en reinigen daarvan. Ik heb Hem nodig als borg. Maar ik voel mijn ellende niet. Hoe kan ik dat veranderen?
Geen reacties
23-01-2006
Wat is de reden dat we in onze reformatorische kringen tegen kerstverlichting zijn?
Geen reacties
27-12-2005
De sinterklaastijd zit er weer aan te komen. Vele mensen doen hieraan mee. Maar is dit bijbels gezien wel verantwoord? Als ik me verdiep in de geschiedenis komt me dit alles nogal rooms-katholiek over...
Geen reacties
30-11-2005
Ik heb net het evangelie van Thomas en Maria gelezen. Wat zijn dit voor boeken? Zijn het bijbelse boeken? Je herkent wel teksten van uit de bijbel in die boeken, maar als ze door Petrus en Maria gesch...
Geen reacties
14-11-2005
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 5 en 3 jaar. We staan nu al een tijdje open voor een nieuwe zwangerschap. Aan de ene kant zie ik daar erg naar uit, aan de andere kant -als ik kijk naar hoe de...
Geen reacties
03-10-2005
Afgelopen jaar ben ik met mijn vragen, problemen naar de Heere gegaan. Hij heeft mij erdoor geholpen. Toch bemerk ik dat ik de laatste tijd geen zin in bidden e.d. heb. Dit vind ik erg verdrietig. In ...
Geen reacties
28-08-2005
In het NRC las ik dat de nieuwe paus zich erg aangetrokken voelt tot de leer van Augustinus. Ik weet verder niet concreet een aspect te noemen. Toch vraag ik mij af hoe het kan dat Augustinus in onze ...
Geen reacties
14-05-2005
Pas zei een dominee bij ons in de kerk dat je bekering ook bij God bekend moet zijn, dat het van twee kanten is. Iemand anders zei dat God zijn volk een tekst geeft. Moet dat persé? Ik heb geen tekst!...
Geen reacties
14-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering