Veranderen van kerkverband

Ds. M. Pronk / 2 reacties

07-07-2014, 14:56

Vraag

Een vraag over veranderen van kerkverband. Wij zijn getrouwd en hebben belijdenis gedaan in de GGIN. Man kwam uit toen nog Hervormde kerk en vrouw uit GGIN. Lange tijd voelden we daar ons ook echt op onze plek. Nu de kinderen groter worden en meer vragen stellen, merken wij dat we in heel veel dingen eigenlijk anders zijn gaan denken. In de tijd dat we belijdenis hebben gedaan, hebben we dat gedaan omdat dat van ons werd gevraagd, en uit gewoonte. We komen regelmatig in de HHK en merken dat we in veel dingen (prediking) ons daar thuis voelen. We merken ook dat we als gezin heel anders uit de kerk komen dan uit onze eigen gemeente. Dat komt doordat de preek vaak beter te begrijpen is. Die eenvoud missen we in onze eigen gemeente. Maar wat voor ons wel zwaar weegt is dat wij belijdenis hebben gedaan in de GGIN. Mag je om deze redenen van kerkverband veranderen?

Antwoord

U wilt van kerkverband veranderen. Mogen wij dat doen? Mogen wij het kerkverband, waar binnen wij belijdenis hebben afgelegd, verlaten om ons aan te sluiten bij een ander kerkverband? Aldus de vraag die u zichzelf stelt. U noemt de betreffende kerkverbanden bij naam. Concreet gaat het om kerkverbanden van gereformeerd signatuur die zich beide gebonden weten aan Schrift en belijdenis. Bij de eventuele verwisseling van kerkverband blijft u dus binnen het belijden zoals dat verwoord is in de drie formulieren van enigheid.

Indertijd hebt u beiden binnen één van deze kerkverbanden openbare belijdenis des geloofs afgelegd. Het doen van openbare geloofsbelijdenis dateert uit de tijd van de Reformatie. Het kreeg een noodzakelijke plaats tussen doop en avondmaal. Sindsdien is het gebruikelijk in de gereformeerde kerken. De jonge mensen van de gemeente worden onderwezen in de leer van onze kerken en na onderzoek door de kerkenraad toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Belijdenis van het geloof. Dit geloof heeft twee zijden of aspecten. Dát ik geloof en wát ik geloof. De daad van het geloof en de inhoud van het geloof. Beide aspecten behoren bijeen. We kunnen ze onderscheiden, maar mogen ze niet scheiden. Het eerste is subjectief en zeer persoonlijk. Het tweede is meer objectief en betreft de geloofsinhoud.

Dat eerste aspect is uiteraard van zeer eminent belang. Er valt veel over te zeggen. Maar dat aspect laat ik nu rusten. Wat het tweede aspect betreft geloven wij wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard. De hoofdinhoud van de christelijke leer is verwoord in onze gereformeerde belijdenisgeschriften. Deze onderschrijven we. Daarin bent ook u onderwezen. Deze christelijke leer naar gereformeerd belijden wordt in de beide door u genoemde kerkverbanden beleden en gehandhaafd. Dit is het probleem dus niet.

Waar ligt de zere plek? Wel, het blijkt in de kerkelijke praktijk dat de belijdenis op bepaalde onderdelen verschillend geïnterpreteerd wordt. Dat geeft verwarring en verwijdering. Het behoeft geen lang betoog om aan te geven dat er meerdere kerkverbanden zijn. U noemt er twee; dit getal is aan te vullen. Niet alleen is dit historisch zo gegroeid, maar tussen die kerkverbanden is er verschil van mening over bepaalde onderdelen van de leer. Zoals bijvoorbeeld de verhouding tussen verbond en verkiezing, de visie op de gemeente, de reikwijdte van de beloften, de toe-eigening van het heil,  de heilsorde. Het blijkt dat er toch andere accenten gelegd worden. Dat verschilt soms nogal wat. Ook kunnen we wijzen op de levensstijl.

U hebt belijdenis des geloofs afgelegd binnen een gemeente van een bepaald kerkverband. Dat geeft een verbintenis en schept uiteraard verplichtingen ten aanzien van die gemeente en dat kerkverband. Hier speelt een stukje trouw mee. U bent uiteraard onderwezen in de leer van dat kerkverband. In het gesprek met de predikant en de kerkenraad zult u er op gewezen zijn toch vooral bij déze leer te blijven. Ook bij de specifieke leer van de onderdelen waarin dat kerkgenootschap zich onderscheidt.

U schrijft dat u dit kerkverband wilt verlaten in verband met het ouder worden van de kinderen die vragen gaan stellen, u daardoor gemerkt hebt dat u wat anders bent gaan denken en u de prediking elders eenvoudiger vindt. Wat moet ik daarvan zeggen? Blijkbaar wegen deze zaken u dermate zwaar dat u van kerkverband wilt veranderen.

Ongetwijfeld is dat uw persoonlijke keuze. Het komt voor uw verantwoording. Ik neem aan dat u over deze belangrijke kwestie samen gesproken hebt en wellicht ook met uw kinderen. Ongetwijfeld zal deze kwestie voor u een zaak van gebed zijn. Wanneer de door u genoemde zaken ernstig bij u leven, behoeft u de wisseling niet na te laten alleen gelet op uw openbare belijdenis. Ik hoop van harte dat de beslissing die u neemt vrede geeft in het hart.

Blijft de vraag voor u, uw kinderen, ja voor ons allen of we een levend lidmaat zijn van de heilige algemene Christelijke kerk (zie HC, zondag 21, vraag en antwoord 54).
 
Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
2 reacties
EdW
07-07-2014 / 17:44
"Blijft de vraag voor u, uw kinderen, ja voor ons allen of we een levend lidmaat zijn van de heilige algemene Christelijke kerk (zie HC, zondag 21, vraag en antwoord 54)."
Hier sluit ik me volledig bij aan. Veel belangrijker dan de vraag in welke kerk u wel of geen belijdenis hebt gedaan, is de vraag welke kerk u dichter bij God brengt.
juni
09-07-2014 / 13:06
soms prettig dat refoweb antwoorden vriendelijker zijn, dan buiten refoweb voor de vragenstellers.

en aan de hand van het antw. gaan we onze zin doen.

en alle standaard uitdrukkingen ,die geleerd zijn,worden in ons voordeel toegepast,met de standaard uitdrukking
heeft zo moeten zijn


eind=gods zegen vragen voor onze wil

Terug in de tijd

Ik heb het erg zwaar... Ik wil zo graag, maar ik hoor stemmen. Stemmen die me steeds meer en meer beginnen over te nemen...
6 reacties
08-07-2015
Hoe ga je er mee om als je niet gewenst bent door je ouders? Na een heftige jeugd is het contact met beide ouders heel m...
2 reacties
08-07-2016
Ik ben pas teruggevallen in een bepaalde oude zonde waar ik vroeger veel mee heb geworsteld. Nadat de duivel mij weer ha...
geen reacties
08-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering