Voorganger trouwdienst

Ds. J.L. Schreuders / 1 reactie

16-05-2024, 09:35

Vraag

Het bevestigen van het huwelijk op de knielbank moet uiteraard door de predikant geschieden. Maar aangezien het een bijzondere (ere)dienst is, mag de verkondiging op verzoek van het bruidspaar ook door iemand gedaan worden die geen predikant is? Bijvoorbeeld een bevriende proponent, of een bevriend gemeentelid die samen met de predikant de preek opstelt.


Antwoord

Beste vragensteller, 

Dat kan verschillen per kerkverband. In de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is er alleen ruimte voor de bevestiging door een predikant. De woordbediening behoort daar vanzelfsprekend  bij. Het moet ook de predikant zijn van de gemeente waar de huwelijksbevestiging plaatsvindt. Alleen in overleg met de kerkenraad kan daarvan af geweken worden indien daar redenen voor zijn. Zo was het ook al in de Nederlands Hervormde Kerk. 

Hartelijke groeten, 
Ds. J. L. Schreuders 

Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief
175 artikelen
Ds. J.L. Schreuders

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
MFvanBinnendijk777
21-05-2024 / 20:39
Geachte collega en meelezers,

De correcte spelling is "Nederlandse (met een 'stomme' e erachter!) Hervormde Kerk", waarbij met die 'e' juist wordt aangegeven dat de Hervormde Kerk in Nederland niet een bijzondere, van de Reformatie afgescheiden, kerkvorm is (dat krijg je zonder die 'e', ofwel "wij zijn op een Nederlandse manier hervormd", anders dus), maar de 'e' wijst juist op de Nederlandse 'afdeling' van de Kerk der Reformatie wereldwijd, met wie wij ons verbonden weten ("Wij zijn net als jullie hervormd, en komen uit Nederland").

Een veelgemaakte schrijf- en spelfout... (zoals ik mij herinner van het kerkbord in Sint Philipsland op Tholen).

Ds. M.F. van Binnendijk
(ook na 2004 nog altijd "hervormd" predikant, en bevestigd in de Nederlandse Hervormde Kerk)

Terug in de tijd

Voor mijn studie aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening loop ik stage. Mijn praktijkbegeleider zei dat je als maatschappelijk werker niet zonder tv kunt. Mijn vriend en ik hebben jui...
Geen reacties
14-05-2003
Er zijn al genoeg vragen gesteld over overdoop. Echter, er zijn kerkgenootschappen, waar je opnieuw (schuld)belijdenis moet afleggen, als je overkomt uit een andere kerkelijke denominatie. Lijkt dat n...
Geen reacties
14-05-2014
Aan dr. A Meijer. U schrijft in een antwoord op een vraag over de bmr-vaccinatie dat het wat betreft veiligheid niet uitmaakt of de vaccinatie met elf of veertien maanden gegeven wordt. Maakt het voor...
1 reactie
14-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering