(...) Hoe kan het dat een preek in de Oud Ger. Gem. het Woord van God is en een ...

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

07-08-2007, 00:00

Vraag

In alle kerken wordt het Woord van God gehoord. Achter de stem van de dominee klinkt de stem van God. Dat wat de dominee spreekt, zijn niet zíjn woorden maar de Woorden van God. Toch is er een heel groot verschil in prediking. De ene dominee zegt dit, de ander zegt over precies hetzelfde onderwerp iets anders. Toch geloven alle gemeenteleden dat dat wat de dominee spreekt, het woord van God is. Hoe zit dit in elkaar? Laat een dominee niet zijn persoonlijke mening in de preek doorklinken? Hoe kan het dat een preek in de Oud Ger. Gem. het Woord van God is en een preek in de Chr. Ger. Kerk ook? Ik hoop dat iemand dit uit kan leggen. Alvast bedankt!

Antwoord

Ik denk dat je aan de ene kant vast moet houden dat de gemeente het Woord van God hoort als ze het Woord uitgelegd krijgt. In 1 Thessalonicensen 2:13 staat: “Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.” De Thessalonicensen hebben het Woord der prediking als Gods Woord aangenomen.

Aan de andere kant denk ik dat er toch wel het gevaar is van een eigen inbreng, wat grote verschillen kan veroorzaken tussen de ene en de andere preek. Nu hoeft dat niet altijd verkeerd te zijn. De persoonlijke omstandigheden van de prediker én de aard van de gemeente kunnen van invloed zijn op de prediking. Je houd als predikant nu eenmaal geen tijdloos verhaal. Je spreekt tijdbetrokken. En er zit ook altijd  iets van jezelf in. En dat is geen probleem, als het maar geen afbreuk doet aan wat er in de tekst staat.

Toch kan het wel de spuigaten uitlopen. Dan overheerst de gemeentetheologie. Of dan wordt er een bekeringsgeschiedenis ingelezen in een Bijbelse geschiedenis, die een verkeerd beeld geeft van wat er staat. Op die wijze kunnen er niet alleen verschillen zijn tussen de ene preek en de andere, maar kan het ook zijn, dat de preken een tegengestelde boodschap bevatten. En ja, dan wordt het moeilijk. Wat dat te doen? Hetzelfde als de mensen in Berea. Zij onderzochten de Schriften of deze dingen alzo waren (Hand.17:11).

Ds. W. G. Hulsman
Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vriendin. Zij wil bij haar kerk blijven, maar ik voel me daar absoluut niet thuis. Ik heb erover gepraat, maa...
geen reacties
07-08-2002
Meer dan eens voel ik mij eenzaam en neerslachtig. Tijdens de jaarwisseling heb ik dit in sterkere mate ervaren. Inmidde...
geen reacties
07-08-2002
Ik wil graag reageren op het antwoord van meneer Van Dooijeweert. Mij valt het op dat vooral mensen uit de Ger. Gem. neg...
geen reacties
07-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering