Negatief gekeken naar gezangen

Ds. W. van der Wind / geen reacties

28-07-2007, 00:00

Vraag

Waarom wordt er vaak zo negatief gekeken naar gezangen als: Scheepke onder Jezus hoede, Abba Vader, etc., terwijl iedereen gewoon psalmen zingt zoals: ps. 89, 146:1. Als je tegen deze gezangen bent, kun je deze psalmen toch ook niet zingen?

Antwoord

Beste vragenstel(st)er,
 
Het is jammer dat u het zo ervaart dat er negatief tegen bepaald gezangen wordt aangekeken. Ik ben volledig met u eens dat in veel gezangen er een zeer rijk gedachtegoed wordt verwoord. We zingen daarin heel open en direct over het verzoenende werk van Jezus Christus, wat toch de kern van het evangelie is. Veel van deze liederen zijn ook mij dierbaar vanwege de rijke geloofsinhoud.
 
Als argument om alleen Psalmen in de eredienst te gebruiken wordt vaak aangegeven, dat deze zijn gemaakt naar aanleiding van Gods geopenbaarde Woord in de Bijbel. Hoe zouden we Hem beter kunnen loven en dienen dan met de woorden die Hij zelf heeft gegeven?
 
We moeten echter ook eerlijk zeggen, dat daar wel een bewerking aan vooraf is gegaan. Het zou dan ook wenselijk zijn om bijbelteksten te zingen die niet vooraf bewerkt zijn. Dan blijf je zo dicht mogelijk bij het bijbels getuigenis. Aangezien dit echter muzikaal en op grote schaal vrijwel onuitvoerbaar is, wordt toch vaak gekozen voor de berijmde Psalmen, eventueel aangevuld met enkele bijbelliederen. Wel is een barrière, dat Christus en Zijn werk vaak meer indirect in de Psalmen wordt bezongen dan direct, wat meer moeite kost om de tekst dichtbij te brengen. Vooral voor "nieuwelingen" in het geloof kan dit een belemmering zijn.
 
Ook is duidelijk merkbaar, dat de "slijtage" van andere liederen hoger is dan van de Psalmen. Dit kan veroorzaakt worden door de vaak zeer eenvoudige melodie en dito woorden, waardoor ook de gevoelswaarde snel vervlakt.
 
Ik besef dat ik misschien uw bezwaren niet geheel heb weggenomen, maar ik hoop ietsje meer inzicht gegeven te hebben in de voorkeur die velen in onze kring hebben voor de Psalmen ten opzichte van de Gezangen of andere Christelijke liederen. Daarin heb ik getracht mijn eigen overtuiging zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten.

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

 • Geboortedatum:
  28-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Siddeburen, Steendam-Tjuchem
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gezangenliederen
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik hebben al langere tijd verkering. Voor onze verkeringstijd kenden we elkaar al een tijd en gingen we...
9 reacties
28-07-2015
Wat was nu de echte oorzaak van de scheuring van het rijk in 926 v. Chr. van Israël behalve de zonde van Salomo?
geen reacties
28-07-2005
Ik heb nu alweer bijna drie jaar verkering. We houden ontzettend veel van elkaar. Maar nu heb ik nog één hele grote vraa...
7 reacties
28-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering