Helderziend

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

28-07-2016, 08:09

Vraag

Is het mogelijk om wanneer je bent opgegroeid binnen de gereformeerde gezindte en je nooit met occulte zaken bezig gehouden hebt, om toch helderziend te zijn? Ik durf er niet aan toe te geven omdat ik er bang voor ben. Maar ik weet dat ik altijd zo ver mogelijk uit de buurt van dingen die occult zijn ben gebleven, dus daar kan het niet vandaan komen.

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je vraagt, wanneer je bent opgegroeid binnen de gereformeerde gezindte en je nooit bezig hebt gehouden met occulte zaken, of het dan mogelijk is dat je toch helderziend bent. Je durft aan helderziendheid niet toe te geven omdat je er bang voor bent, schrijf je. Tegelijk weet je dat je altijd ver uit de buurt van occulte dingen bent gebleven en dat het daar dus niet vandaan kan komen.

Nu, beste vriend(in), je mag er dankbaar voor zijn dat je, zoals ik uit je woorden opmaak, een trouwe bijbels opvoeding hebt gehad. En ik denk dat het goed is dat je niet aan helderziendheid durft toe te geven. Dat wil niet zeggen dat je er, zoals je schrijft, bang voor hoeft te zijn. Als je probeert dicht bij de Heere en Zijn Woord, de Bijbel, te leven, dan kunnen er allerlei verleidingen zijn, maar dan weet je je daar ook ver van te houden. Ik denk dat dat ook van helderziendheid geldt.

Aan de ene kant zijn er gereformeerde theologen die er op wijzen dat God gaven in de schepping heeft gelegd en dat (een zekere mate van) helderziendheid daar ook toe kan behoren. Aan de andere kant is er in de schepping niets meer volmaakt, omdat de zonde er tussen gekomen is. Op zichzelf goede scheppingsgaven kunnen in de handen van ons mensen verkeerd toegepast worden.

Als je schrijft dat je aan helderziendheid niet durft toe te geven, zou ik het daar maar op houden en het zéker niet gaan ontwikkelen of er uit een zekere nieuwsgierigheid mee gaan experimenteren. Komt de helderziendheid in bepaalde gevallen bij je boven, dan lijkt het me het meest veilig en in de lijn van de heilige Schrift om het stil vóór je te houden. Al gauw kom je op het terrein van de boze. Tenzij het, in een heel bijzondere situatie, de naaste kan dienen, als mensen bijvoorbeeld in een noodsituatie verkeren. Maar dan mag je wel, zoals bijvoorbeeld de profeten in het Oude Testament, dicht bij God en Zijn Woord leven en het gebed bidden dat Jezus ons leerde bidden: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”, zoals je dat van huis uit geleerd hebt.          

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

occultparanormaal
geen reacties

Terug in de tijd

Na onderzoek (oudvaders) ben ik er achter gekomen dat christelijke feestdagen onbijbels, afgodisch en heidens zijn en bo...
geen reacties
27-07-2003
Ik heb twee vragen over twee Bijbelgedeelten: 1. De eerste gaat over Daniel 10:20-27. Ik begrijp dat gedeelte niet. Z...
1 reactie
28-07-2017
Dominee Woelderink en dominee G. H. Kersten hebben elkaar op papier bestreden. Graag zou ik weten of hetgeen dominee Woe...
geen reacties
27-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering