Hoe ziet God mensen? Wie zijn wij voor Hem? Zijn onbekeerde mensen ook waardevol...

Ds. A.J. van den Herik / geen reacties

20-07-2007, 00:00

Vraag

Hoe ziet God mensen? Wie zijn wij voor Hem? Zijn onbekeerde mensen ook waardevol in Gods ogen en kunt u dat vanuit de Bijbel aantonen? Ik kom er zelf niet uit.

 

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag! Hoe ziet God mensen? Ik denk dat we moeten onderscheiden tussen mensen als schepselen en als zondaars. Wij mensen zijn dit allebei: we zijn zowel schepsel als zondaar. We zijn gemaakt naar het beeld van God. Dit betekent dat we op God lijken. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de volgende punten: we kunnen nadenken, we kunnen dingen bedenken, we zijn verantwoordelijk voor de schepping (heerschappij, zie Genesis 1:26), enzovoort. De diepste kern van het beeld van God is echter het kennen van God (kennis), leven zoals Hij dat wil (gerechtigheid) en heiligheid (de volkomen toewijding aan God, 2 Cor. 4:4)). Bij Adam en Eva waren verstand, wil en gevoel helemaal op God afgestemd.

Dit laatste stukje van het beeld van God is door de zondeval verwoest. De prachtige mens die we eerst waren, zijn we niet meer. Het eerste stukje van het beeld van God is er nog wel: we kunnen nog steeds nadenken, en nog steeds is de heerschappij over het geschapene ons toevertrouwd. Omdat de mens nog steeds Gods schepsel is, en omdat hij nog een stukje van het beeld van God vertoont, is hij waardevol en belangrijk. Illustratief in dit verband is Genesis 9:6: “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt.” Je mag een ander -wie dan ook!- niet doden (namelijk als privépersoon), omdat ook deze een medeschepsel is en omdat ook de ander naar het beeld van God gemaakt is.

De mens is nog steeds van grote waarde. Lees bijvoorbeeld ook Psalm 8. Psalm 8 is daarom ook zo mooi omdat hij enerzijds de grootheid en anderzijds de kleinheid van de mens benadrukt. “En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds” (Psalm 8:5-7).

De mens is groot en belangrijk. En toch... hij is maar een klein mensje. Uit het stof verrezen (Adam komt van het Hebreeuwse woordje “adama”, dat aarde betekent). En daarbij: de mens is niet alleen klein, maar ook zondig. In Psalm 8 komt dat niet zo naar voren, maar in andere psalmen en Bijbelgedeelten des te meer. Denk aan Psalm 51:7. Als zondaar is de mens helemaal niet waardevol. En toch... heeft God de wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, “opdat ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3: 16). Mensen die doelmisser zijn en tegen God in opstand kwamen, zoekt God op. Hij wil hun Zijn liefde betonen. Ze hebben geen waarde in zichzelf -want ze zijn zondaren- maar ze zijn voor God wel waardevol! Zijn we waardevol, omdat ze “bekeerd” zijn? Nee, Gods liefde gaat aan hun bekering vooraf, en is er zelfs de grond van! Wanneer ben je pas zoals God je bedoelde? Als je Gods liefde door genade mag beantwoorden en als de Geest je herschept naar het evenbeeld van Christus.

Samenvattend: ben je als mens waardevol? Als schepsel zeker. Als zondaar ben je God niet aangenaam. Zo heeft hij je niet bedoeld. En toch in Zijn liefde zoekt Gods verloren mensen. Niet om ze te laten zoals ze zijn, maar om ze te vernieuwen naar Zijn beeld! Dat is wat God het liefste wil (Johannes 3:17).

Ik hoop zo je vraag voldoende te hebben beantwoord en wens je Gods zegen toe!

Ds. A. J. van den Herik

Ds. A.J. van den Herik

Ds. A.J. van den Herik

 • Geboortedatum:
  20-01-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Regelmatig praat ik met moslims om bepaalde dingen vanuit ons christelijk gezichtspunt uit te leggen. Zo heb ik aan de h...
2 reacties
20-07-2013
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik ben een meisje van 18 jaar. Eén ding weet ik zeker en dat is dat ik onbeke...
3 reacties
20-07-2020
Sinds negen weken heb ik verkering met een meisje van mijn eigen kerkgenootschap. We hebben elkaar gesproken op een bije...
1 reactie
20-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering