Ik sta achter de Bijbel en de drie formulieren van enigheid. Ben ik dan een refo...

Ds. M.A. Kempeneers / geen reacties

10-07-2007, 00:00

Vraag

Ik sta achter de Bijbel en de drie formulieren van enigheid. Ben ik dan een refo? Niet dat ik graag in een hokje wil worden geplaatst, integendeel, maar je bent toch niet alleen een refo als je een rok draagt en zondags ook nog een hoedje (als meisje)?!!

Antwoord

Het woord “refo” komt van “reformatorisch”. Dat heeft allereerst een theologische lading. Het is een Latijns woord dat “her-vormd” betekent. Re = her, forma = vorm. Dat heeft niets met een kerkverband te maken, maar dat zegt iets over de geestelijke staat. Wie echt hervormd cq gereformeerd is, die is bekeerd. Zijn hart en leven zijn her-vormd. Een nieuwe levensvorm en een nieuw hart. Die gelooft onvoorwaardelijk het Woord van God, van kaft tot kaft. Die weet zich door de drie formulieren van enigheid onderwezen in de uitleg van dat Woord. Hij belijdt met hart en mond de totale verdorvenheid van de mens. Hij beseft dat er niemand is die naar God zoekt. En hij beschouwt het als een groot wonder dat God van eeuwigheid Zich een volk heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. Zonder verkiezing zou er niemand zalig worden. Maar zonder verkiezing zou er ook geen Bijbel zijn. En geen Heere Jezus Christus. En nu zegt de Heere dat wie in Hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. En aan die belofte klemt een refo zich vast. Door het waarachtige zaligmakende geloof. Door dat geloof leeft hij temidden van de beproevingen en verleidingen. Dat is een strijd op leven en dood. Maar door het geloof is zijn wandel in de hemelen en ziet hij uit naar de wederkomst van de Zaligmaker. Dat is een refo.

Maar in onze tijd is dit begrip helaas helemaal uitgesleten. Het woord “refo” heeft nu veel meer een culturele lading gekregen. Een refo kun je herkennen aan... en vul dan maar in. Net zoals je chinezen kunt herkennen en afrikanen. Veel “refo´s” geloven niet echt in de Bijbel. Ja, met een historisch geloof. Maar dat is hetzelfde als ongeloof. Want het Woord doet geen kracht. Ze leven werelds. Of in ieder geval aards. Veel “refo´s” maken zich druk over allerlei theologische onderwerpen, maar ze kennen de inhoud ervan niet. En daarom zijn er vaak hete hoofden en koude harten.

Onze refocultuur is vooral onder invloed van de moderne media aan het verdwijnen. Helaas, want er zat veel goeds in. Maar het kon zo niet doorgaan. Want er was zoveel zelfgenoegzaamheid. Velen dachten heimelijk dat ze vanwege hun lidmaatschap van de Oud-Christelijke-Gereformeerde-Hersteld-Hervormde-Gemeente binnen of buiten verband wel iets dichter bij de hemel waren dan de hoeren in Amsterdam. Maar dat is een grote vergissing. Door onze eigengerechtigheid staan we er verder van af dan menig mens.

Wat een klaagverhaal hè? Maar het is de werkelijkheid. Niet de hele gelukkig. Want er zijn ook andere dingen te zeggen. De refocultuur heeft iets goeds. De eigen scholen, tehuizen, verenigingen, etc. kunnen voor veel kwaad bewaren. De echte refo maakt er dankbaar gebruik van. Want de Heere heeft meermalen Zijn zegen eraan verbonden. Maar het is geen hemel op aarde. Het is ook niet hetzelfde als het Koninkrijk van God op aarde. En toch heeft het er alles mee te maken. Net zoals Israël het volk van God was en is. Er staat in Romeinen 9:6 geschreven: “...die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.”

Zo kan het ook vrij vertaald gezegd worden: die zijn niet allen refo die refo heten. Er zijn schijnrefo´s, naamrefo´s, bijna-refo´s enz. Maar er zijn ook ware refo´s. En ik bid dat jij er zo een mag zijn. De Heere roept je er toe op. Om een echte refo te worden. Zoek het bij Hem en verwacht het van Hem.
 
Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben acht maanden een relatie. We zijn beiden 21 jaar. Ik merk dat ik de laatste tijd minder gelukki...
3 reacties
11-07-2019
Wij zijn een jong gezin met vier kleine kinderen en wij als ouders hebben het idee dat onze oudste drie kinderen dingen ...
11 reacties
10-07-2013
Wat moet ik antwoorden als ouders van een zwaar gehandicapt kind tegen me zeggen: "Als er nog meer bij komt vinden we da...
geen reacties
10-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering