Lang haar voor jongens

Ds. B. de Romph / geen reacties

13-06-2007, 00:00

Vraag

Op mijn school is het niet toegestaan voor jongens om lang haar te hebben, omdat dit in strijd zou zijn met de Bijbel. Wat is hier voor of tegen te zeggen? Volgens mij hadden Simson en Johannes ook lang haar en is kort haar juist iets van heidense Romeinen. Of niet?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je hebt even op een antwoord op je vraag moeten wachten. Maar hier ben ik dan. Het is geen gemakkelijke vraag, die je me stelt. Over lang en kort haar zijn al heel wat woorden gewisseld zowel wat betreft de jongens als de meisjes. En op dit terrein liggen veel gevoeligheden. Als het gaat over Bijbelse voorbeelden, dan krijgen we inderdaad de indruk, dat de mannen hun haar lieten groeien. We hebben geen foto's of tekeningen uit die tijd, maar toch lezen we ervan in de Bijbel. Je noemt zelf Simson die een Nazireeër was en bij het nazireeërschap hoorde, dat geen scheermes op zijn hoofd zou komen. Men heeft wel eens gedacht, dat hij hierin overeenkomst vertoonde met Adam in het paradijs. Het haar van de eerste mens zou op een natuurlijke wijze groeien, zonder dat daarin door de mens werd ingegrepen. God heeft de mens het haar gegeven tot een sieraad en laten we dankbaar zijn, als we nog haar hebben. Er zijn mensen, ook jonge mensen, die door allerlei kuren hun haar verliezen. Verder lezen we van Absalom, dat hij met zijn haarlokken aan de boom bleef hangen, waar hij onderdoor reed. Van de hogepriester zingen we in Ps. 133, dat de kostelijke zalfolie baard en klederzoom doortrekt. Dat is wel zijn baard, maar waarschijnlijk zal zijn haar daar ook mee bedoeld zijn.
 
Daar staat tegenover dat in 1 Kor. 11 staat, dat een vrouw die bidt of profeteert, dat moet doen met gedekt hoofd. Want als een vrouw met ongedekt hoofd zou bidden, zou het gelijk zijn als was het haar afgeschoren. Het is lelijk voor een vrouw als haar haar afgeknipt is. Het zou betekenen, dat zij zich niet aan de man wilde onderwerpen, en het gebod van God niet zou gehoorzaam zijn. De Heere heeft toch een bepaalde orde gesteld tussen man en vrouw. De man is immers het hoofd van de vrouw, gelijk ook  Christus het hoofd van Zijn gemeente is. Voor de man is het tegenovergestelde van toepassing. Want de man moet het hoofd niet bedekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Over het algemeen is daar in de kerk uit afgeleid, dat een meisje of vrouw lang haar draagt en dat de man dat niet doet.
 
Nu hebben we ook te maken met een cultuur in de kerk die gebaseerd is op deze schriftgedeelten. Het is in de gereformeerde gezindte gebruikelijk, dat de vrouw haar haar laat groeien en de man kort haar draagt. We leggen daar geen centimeter bij, maar we willen dat doen uit liefde tot de Heere en Zijn dienst. Nu is er in de wereld om ons heen een cultuur ontstaan, waar de jongens en de mannen hun haar wel lang laten groeien. Je ziet soms jongens met lang haar of zelfs wel in een staartje gebonden. Nu worden kerkelijke jongeren en ouderen beïnvloed door de gewoonten die er in de wereld op na gehouden worden. Er is een neiging om mee te doen. We willen ons niet onderscheiden van de jongeren van de wereld. We willen meedoen.

Trouwens ik vind het niet mooi ook. Als ik een jongen of een man met zijn haar in een staart gebonden zie lopen, dan denk ik: waarom doet zo iemand dat? Is dat om tegen de christelijke leefgewoonten in te gaan? Om toch in je kleding en haardracht te laten zien, dat je van de wereld bent? Er wordt wel eens gezegd: het zit niet in het uiterlijk. Maar toch meen ik, dat er naar buiten openbaar komt wat er van binnen leeft. Schaam je er niet voor, als in je uiterlijk openbaar komt, dat je een christenjongere bent. Ik begrijp het. Op een bepaalde leeftijd wil je wel eens wat anders. Je wilt jezelf zijn. Als het je als een verplichting opgelegd wordt zoals bijvoorbeeld op school, kan dat wel eens verzet in je oproepen. Dan zou je het juist niet doen. Maar laat ik dit zeggen: Jongen of meisje, je moet wederom geboren worden. Je leven moet vernieuwd worden. Je kunt niet sterven zoals we geboren zijn. De Heere legt nog werk aan je ziel ten kosten. Weet je het al, dat je zonden vergeven zijn? Weet je het al, dat je de Heere toebehoort? Deze zaken zijn veel en veel belangrijker dan dingen als haar en kleding en zoveel andere zaken meer. Als de liefde van de Heere Jezus in je hart is, dan is dat geen punt meer voor je. Dan kleedt je je en gedraag je je zo, dat je niet opvalt. Dan wil je je voegen bij diegenen die de Heere vrezen. Dan wil je je ook daarin aanpassen. Dan heb je ook niet meer zo'n moeite met het feit, dat ze op school de regel stellen, dat jongens geen lang haar dragen. Ik zou zeggen: onderwerp je maar aan die regel. Niet omdat het moet, maar omdat je het zelf ook wil. Laat dat het belangrijkste voor je zijn: hoe word ik met God verzoend. Die weg is er. De Heere laat Zich vinden!
 
Ik wens je Gods zegen op je verdere levensweg.

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

haardracht
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb op school de boel beduveld door een depressie te spelen. Heb bij mijn vrienden onrust gezaaid door ze tegen elkaa...
2 reacties
15-06-2015
Wat betekent Matth. 11:16, waar staat: Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen di...
geen reacties
13-06-2011
Ik heb een vraag waar ik best wel mee zit: Ikzelf zit in de Hersteld Hervormde Kerk, mijn vriend in hervormd PKN! Wij ko...
geen reacties
13-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering