Onbekeerd over God vertellen

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Mag je anderen over God vertellen als je zelf onbekeerd bent? Ik vind het moeilijk de juiste woorden te vinden om iets goed te verduidelijken/uit te leggen. Maar ik zit met de vraag of je sowieso wel mag/kan getuigen/vertellen van de Heere als je onbekeerd bent. Hoe kun je nu een ander laten zien hoe rijk het is om in God te geloven, om Zijn kind te zijn, als je dat zelf niet bent?

Antwoord

Beste vrager,

Jouw vraag kom ik nogal eens tegen. Moet jezelf zeker zijn van je geloof/ bekeerd zijn om aan anderen van de Heere God te vertellen? Ik kan niet in je hart kijken, maar als je echt met deze vraag worstelt, denk ik dat de dingen van het Koninkrijk van God, je niet meer onverschillig laten. Wie onbekeerd is zal niet zo gauw met de vraag zitten om de boodschap door te geven. Dat is even voor jou persoonlijk als een bemoediging. Verlangen om de boodschap door te geven is zelf verlangend naar de Heere geworden.!

Maar de vraag is: mag je als onbekeerde de boodschap doorgeven?  Ik zou allereerst willen zeggen: iedereen heeft de opdracht om te getuigen. Iedereen doet dat ook, hetzij van de Boze of hetzij van de Heere. Er gaat altijd iets van ons uit, ook zonder woorden. Een  reuk  van de wereld en de zonde of een reuk van Christus en Zijn dienst. Het zal openbaar worden met wie wij omgaan. Het "gij zult Mijn getuigen zijn" geldt voor ons allemaal. Indien wij zwijgen dan zullen de stenen gaan spreken, zegt Christus.
 
Het kan zijn dat we zelf weinig zekerheid hebben of wij zelf wel een kind van God zijn. Toch zullen we dienen te getuigen. Als jezelf bijvoorbeeld graag naar de kerk gaat,  kun je dat toch zeggen? Als jezelf niet zonder je Bijbeltje kunt leven, mag je dat toch zeggen? Als jezelf niet meer in de wereldse genoegens kunt leven, dan mag je dat toch zeggen?  En nu zegt de Heere dat de zegende ziel zal vetgemaakt worden. Dat betekent: als je goed van de Heere mag spreken, dan zul je zelf ook de goedheid van de Heere ondervinden. Tot Abraham zegt de Heere: zegenende zal Ik u zegenen! 

Denk er goed om, dat getuigen niet allereerst is van jezelf getuigen, maar van de Heere en Zijn Woord. Spreek altijd maar goed van de Heere,daar geeft de Heere je Zijn zegen over. Wel dien je voor jezelf te zoeken naar Christus en te pleiten op Zijn beloften. Al wat God ooit beloofd heeft zal bestaan. Zoek je bekering in het Woord en niet in jezelf. Wanneer jezelf Gods genade mag kennen zul je wel met meer vrijmoedigheid van de Heere vertellen!

Je stelt ook aan de orde dat  het moeilijk is om iets goed te verduidelijken. Dat blijft ook moeilijk. Oefen jezelf in de Schrift en tracht de kernzaken van het geloof  paraat te hebben. Verder dien je altijd in een gesprek ongezien en ongehoord tot God te bidden om het licht van Zijn Geest. Christus heeft het beloofd dat het ons in die ure zal gegeven worden.

Vergeet ook  niet : we kunnen nooit groot genoeg van de Heere spreken, ook al spreken we  boven onze eigen ervaring uit. Als de Heere maar groot gemaakt wordt. Het gaat niet om onze rijkdom, maar om de rijkdom van de Heere en Zijn dienst. Heerlijk als het in je hart leeft: Kom, ga met ons en doe als wij!

Veel zegen van de Heere toe gebeden,

door ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

getuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong stel en hebben al bijna vier jaar verkering. We studeren echter allebei nog. Waarschijnlijk kunnen we ...
2 reacties
24-08-2010
Al lange tijd ben ik geen lid meer van een kerkelijke gemeente omdat mijn laatste gemeente de kerkelijke gewoonten belan...
15 reacties
25-08-2016
Door een medische reden moet ik tot mijn groot verdriet Lovette gebruiken. Op deze bijsluiter staat dat als je in de eer...
geen reacties
24-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering