Gezinsvorming voor Gods Aangezicht

B.S. van Groningen / geen reacties

19-05-2007, 00:00

Vraag

Vraag aan B. S. van Groningen. Ik heb een vraag over gezinsvorming voor Gods Aangezicht. Ik ben nu net van ons tweede kindje bevallen maar ben zo bang om na twee maanden al weer zwanger te zijn. Na ons eerste kindje hebben mijn man en ik ook al zo met deze vragen geworsteld. We hebben toen geen voorbehoedsmiddelen gebruikt en periodieke onthouding was voor ons ook geen optie omdat ik zeer onregelmatig ongesteld ben. We hebben er veel om gebeden of de Heere ons de weg hierin wil wijzen.

Als we achteraf kijken zijn we zo dankbaar dat de Heere zo goed voor ons zorgt. Er zit twee jaar tussen ons eerste en ons tweede kindje. Er zijn perioden dat ik dit aan de Heere kan overgeven, maar toch blijft soms die spanning er om snel weer zwanger te zijn. Wij willen leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Nu heb ik wat informatie gelezen over Natural Family Planning. Dit is een cursus waardoor je aan je lichaam kunt zien en merken wanneer je vruchtbaar bent. Ik zou graag willen weten of het geoorloofd is met deze methode te handelen.

Antwoord

Beste vriendin (en natuurlijk ook vriend),

Ik was wel enigszins verbaasd, dat deze vraag speciaal aan mij gesteld werd. Ik ben geen arts, noch verloskundige, zodat ik niet kan bogen op ervaring wat deze ‘bijzondere’ problematiek betreft. Ik bedoel nu de Natural Family Planning. Toch wil ik proberen als vader van een gezin, als docent en als ambtsdrager een pastoraal getint antwoord te geven. Wellicht is dat de bedoeling. Wat ik ook moeilijk vind: jij (jullie) kent (kennen) mij wellicht. En dan over zo’n teer onderwerp een evenwichtig antwoord formuleren valt niet mee. Maar ik wil me niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken, al zou ik liever in een persoonlijk gesprek een en ander met je doornemen. Dat is m.i. persoonlijker. Allereerst heb ik gezocht naar informatie over N.F.P. Daar wil ik mee beginnen. Wellicht heb jij die informatie, maar beter twee keer, dan onvolledig. Het is afkomstig van iemand, die wel deskundige is op dit gebied, mw. Betsy Westeneng, seksuologe bij Eleos. Daarna mijn opmerkingen, commentaar en afsluiting.

Vraag: Mag je als pasgetrouwd stel aan NFP doen? En als je als vrouw moet werken omdat het anders financieel niet gaat?  
 
Antwoord: Ik zal eerst wat ingaan op de achtergrond van NFP: de letters staan voor Natural Family Planning, het is een stichting die zich bezighoudt met natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid. De stichting heeft in Nederland consulentes die echtparen  kunnen begeleiden bij het natuurlijk omgaan met de vruchtbaarheid. In hun cursusboek “Natuurlijk en zeker” wordt de methode uitgebreid beschreven. Bij deze methode wordt er op verschillende vruchtbaarheidskenmerken gelet, o.a. lichaamstemperatuur, bezien van het slijm dat wordt afgescheiden door de baarmoederhals en het voelen naar de positie van de baarmoederhals. In theorie is de vruchtbaarheidskans bij het hanteren van deze methode 0,5 procent. In de praktijk blijkt dat dit percentage alleen bereikt kan worden wanneer een echtpaar heel gemotiveerd is.
 
NFP is een vorm van natuurlijke geboorteregeling. Seksuele gemeenschap vindt alleen plaats buiten de vruchtbare periode. Er wordt dus gebruik gemaakt van periodieke onthouding in de vruchtbare periode. Voorstanders van deze methode wijzen op het feit dat God de Schepper recht heeft op het lichaam. Men wil bewust leven met de vruchtbaarheid, niet door deze uit te schakelen, maar te respecteren. Vruchtbaarheid is door God aan de mens gegeven. Het is een geschenk waar men bewust mee om moet gaan. Kinderen worden in de Bijbel gezien als een grote zegen en een beloning. Ook krijgt de mens de opdracht zich te vermenigvuldigen.
 
Om als man en vrouw samen kinderen op te voeden is er een bepaalde psychische stabiliteit en een bepaalde mate van volwassenheid vereist. Het is voor een kind belangrijk dat het kan opgroeien in een evenwichtige omgeving, die liefdevol en duidelijk is. Als ouders moet je elkaar daarvoor kennen. Er wordt een beroep gedaan op samenwerking en flexibiliteit als ouders. Het kan daarom goed zijn om de eerste periode van een huwelijk vooral te werken aan de huwelijksrelatie en in die periode het vormen van een gezin nog even uit te stellen. Daarnaast kunnen kort na de start van een huwelijk de situatie van huisvesting of financiën doen besluiten om een zwangerschap nog uit te stellen. De situatie kan, bijv. i.v.m. hoge lasten of i.v.m. studie van een van de partners, vereisen dat de ander (ook) moet werken om te zorgen voor voldoende maandinkomen.

NFP is een methode, die de vruchtbaarheid niet uitschakelt, maar waar op een bewuste manier zodanig met seksualiteit om wordt gegaan, dat het niet tot bevruchting komt. Ieder echtpaar staat in de vruchtbare periode steeds opnieuw voor de keuze en voor de verantwoordelijkheid hoe hiermee om te gaan. God schakelt de verantwoordelijkheid van de mens niet uit. Ik denk, dat het op een zorgvuldige wijze gebruik maken van de mogelijkheid van het uitstellen van een zwangerschap als de omstandigheden dit vragen, blijk geeft van het nemen van verantwoordelijkheid voor een verantwoorde geboorteregeling.

Tot zover haar antwoord.  
 
Ik volg jouw (jullie) vraag op de voet. Je had na het eerste kindje ook al dezelfde vragen, worstelingen enz. Dan schrijf je, dat je dankbaar bent, dat de Heere zo goed voor je zorgt. Is de Heere dan veranderd? Kan hij nu ook niet voor jullie zorgen? Zijn de problemen groter? Of ligt het aan de spanningen? Denk je werkelijk dat jullie de enigen zijn, die dat meemaken? Wie de verantwoordelijkheid ervaart van kinderen te krijgen, te voeden en op te voeden en je eigen onvolkomenheid, onmogelijkheid kent, dan is toch steeds die vraag: kunnen we dat wel aan? In eigen kracht nooit, maar wie ook in deze zaken op de Heere vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat hebben jullie persoonlijk ervaren. Dan het volgende: we willen leven, zoals de Heere dat van ons vraagt. Houd dat toch vooral voor ogen! Een andere weg, hoe mooi, die ook lijkt, loopt dood en brengt je verder bij Hem vandaan! Houd in die weg het oog op God gericht en de uitkomst zal niet falen (Ps. 37). Toen kwamen jullie in contact met informatie over NFP. En jullie vraag is: is het geoorloofd om met deze methode te handelen.

Beste vriendin, die is een strikt persoonlijke afweging. Laten we dat voorop stellen. Het gevaar is erg groot, dat we gaan redeneren, sleutelen aan zaken, die we eigenlijk in Zijn hand moeten laten. Wanneer ouders opzien tegen een volgende bevalling, geeft de Schrift zelf maar één advies: periodieke onthouding. En zelfs dat kan al moeilijk zijn, dat schrijf je zelf. Want dit moet ook met beider goedvinden gebeuren. Je wilt ook geen voorbehoedsmiddelen gebruiken, dus dan wordt het toch wel moeilijk. Jouw eerste reactie: we hebben er samen veel om gebeden, lijkt mij de meest juiste weg. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Verder zegt de Schrift dat de man bij de vrouw moet wonen (samenleven) met verstand. We mogen ons verstand in deze gevoelige materie dus niet uitschakelen. Maar berekenend bezig zijn, of je verstand gebruiken is nog wel iets anders. Dan kijk ik ook nog even naar het antwoord, dat de seksuologe geeft. Vraag 1b vind ik niet sterk: financiële zaken, of de werkende vrouw mag geen reden zijn om op deze wijze zelf in te grijpen.

Vruchtbaarheid is een gave van God, daar sta ik voor 100 procent achter, maar het NEMEN van kinderen is hiermee in strijd. Waar gaat het in een huwelijk om? Zoveel mogelijk kinderen? Dus maximaal, of de vrouw (en de man) het aan kan of niet? En wie bepaalt dat?

Of het andere uiterste? Een minimaal aantal kinderen, liefst een jongen en een meisje? Is dat volgens de Schrift? Breng dit maar eerlijk in de binnenkamer voor de Heere. Het gaat m.i. om het optimale aantal. Zonder dat ik een getal noem. En ik bedoel met optimaal niet, dat wij dat bepalen, maar wel of een kind, of de ouders optimaal kunnen functioneren in het geheel van de opvoeding van de kinderen. Persoonlijk heb ik moeite, wanneer echtparen bewust een aantal jaren zelf bepalen, dat ze nog geen kinderen willen hebben. Zeker t.o.v. hen, die de Heere de kinderzegen onthoudt. ’t Kan wel eens zo zijn, dat na dat aantal jaren er helemaal geen kinderen komen! Denken we daar ook aan? Dan staat het woord geboorteregeling me ook niet aan. Daar zit zoveel menselijks in, dat we vergeten, dat Hij de baarmoeder opent en sluit. Hebben we dan helemaal geen verantwoordelijkheid t.a.v. kinderen en elkaar? Ik denk het wel. Wie voorbijgaat aan de lichamelijke en psychische toestand van de vrouw, maar dat kan ook de man zijn in andere opzichten, is niet Bijbels bezig. Nogmaals wees op een eerlijke, open, zorgvuldige en verantwoordelijke wijze met deze dingen bezig. Maar wees beducht om de Heere, met eerbied gezegd, uit te schakelen (al kan dit natuurlijk niet).

Ik eindig mijn antwoord met een gedeelte van een gedicht:
Wie maar de goede God laat zorgen
En op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
Is bij Hem veilig en geborgen,
Die redt Hij Godd’lijk, wonderbaar.

Beste vriendin en vriend, sterkte in het nemen van de juiste beslissing. Ik heb niet het laatste woord, verre van daar. Maar Gods Woord geeft niet direct antwoord op deze moeilijke zaken, maar wel indirect. Het Woord is een goudmijn, ook m.b.t. het nemen van beslissing op dit terrein. Lees psalm 139 maar. Wellicht is mijn antwoord nog niet helemaal bevredigend. Stel dan gerust nog een vraag. Gods nabijheid in rijke mate toegewenst.

Met hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

gezinsvormingNFP
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben acht maanden gehuwd en we denken na over een kindje. Nu is het zo dat ik een erg spannend beroep heb, werk als ho...
3 reacties
19-05-2011
Wat kan er tegen het gebruik van hyves zijn? Hoe kan ik dit naar een ander motiveren?
geen reacties
19-05-2008
Ik zit ergens mee. Als er op mijn werk of privé wat voorvalt (vaak iets negatiefs, soms ook iets positiefs) ben ik daar ...
4 reacties
19-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering