Geen gemeenschap voor het huwelijk (2)

Ds. H. van den Belt / geen reacties

08-05-2007, 00:00

Vraag

Waarom mag je geen geslachtsgemeenschap hebben voor je huwelijk? En waar staat dat in de Bijbel of waar verwijst de Bijbel ernaar? Op 29-10-2004 is deze vraag ook gesteld en heeft ds. H. van den Belt geantwoord. Hij zegt dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat je je lichaam zuiver en rein moet bewaren. Staat er ergens in de Bijbel dat geslachtsgemeenschap voor het huwelijk onzuiver en onrein is? En verder wordt er niet echt verwezen naar de Bijbel.

Daarom vraag ik het nog eens, met al wat teksten die ik al op een andere manier heb gevonden. Duidelijk is wel dat vroeger een man die in het huwelijk trad kon verwachten van zijn vrouw dat zij maagd was (Deut 22:14). Maar als ik verder in de Bijbel geen argumenten tegen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk zie, dan vind ik dat meer op cultuur lijken. Ik las ergens over Leviticus 18: “Het gaat in dit hoofdstuk over alle vormen van verboden seksuele relaties, binnen en buiten het huwelijk. In de praktijk komt het erop neer dat het hoofdstuk de grenzen aangeeft waarbinnen een man een vrouw voor zichzelf mag zoeken. Het opmerkelijke is nu dat niet mogen trouwen met bepaalde personen hier kennelijk gelijkgesteld wordt met 'zo de schaamte ontbloten´. Deze laatste uitdrukking is een bedekte toespeling op seksuele gemeenschap. Met andere woorden: getrouwd zijn staat gelijk met seks hebben; mensen die getrouwd zijn, hebben seks, mensen die niet getrouwd zijn, hebben géén seks. Als je dit veralgemeniseerd, dan betekend dit: mensen die niet met elkaar getrouwd zijn, hebben geen seks. De NBV geeft de uitdrukking ´de schaamte ontbloten´ weer als ´gemeenschap hebben met´. Dit is volkomen juist, als er maar opnieuw bedacht wordt dat geslachtsgemeenschap hebben in de Bijbel thuishoort binnen de sfeer van het huwelijk.”

Ik lees in Leviticus 18 over dat je geen gemeenschap mag hebben met allerlei mensen (bijv. schoondochter/tante), maar je verloofde of vriend word niet genoemd. Maar ook buiten dat om, volg ik de redenering hierboven niet... Dat -met andere woorden- getrouwd zijn gelijk staat aan seks hebben. Volgt iemand dit misschien wel? Als niemand dit laatste niet volgt, maakt het ook niet uit, maar ik wil graag redenen weten vanuit de Bijbel(!) waarom ik geen gemeenschap voor het huwelijk mag hebben, terwijl ik dit wel wil.

Antwoord

Je vraagt naar de bijbelse onderbouwing van het bewaren van de seksuele gemeenschap voor het huwelijk. In oktober 2004 heb ik deze vraag beantwoord zonder naar bijbelteksten te verwijzen. Ik schreef wel: "De bijbel is heel duidelijk over Gods bedoelingen. Die zijn altijd goed, ook als ze haaks staan op wat wij leuk, fijn, aangenaam of goed vinden. Er is maar één antwoord op de vraag waarom je geen geslachtsgemeenschap mag hebben voor het huwelijk: omdat God dat niet wil." Nu vraag je: "Waar staat dat in de Bijbel of waar verwijst de Bijbel ernaar?"

Laat ik drie voorbeelden geven: 1. Genesis 2:24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; hen zij zullen tot één vlees zijn (HSV). Naar deze tekst wordt ook verwezen in Matt. 19:5; Mark. 10:7; Efez. 5:31; 1 Kor. 6:16; Efez. 5:28,29. Met het verlaten van vader en moeder wordt het officieel sluiten van een huwelijk bedoeld, al verschilt de wijze waarop dat gebeurt van cultuur tot cultuur.
 
2. Exodus 22:16. Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem ter vrouwe zij (SV). Uit het verband is het duidelijk dat de geslachtsgemeenschap als een strafbaar feit gezien wordt (al is wel een verschil met overspel met een getrouwd of verloofde vrouw). De geslachtsgemeenschap verplicht tot een huwelijk, omdat het onomkeerbaar is. Veel jongeren denken: "We zijn toch voor altijd voor elkaar bestemd, want we beloven elkaar gewoon trouw en er kan nooit meer iets tussen komen, dus waarom zouden we niet met elkaar naar bed gaan..." GROTE VERGISSING, in negen van de tien gevallen gaat de liefde voorbij en blijf je beschadigd achter. Je hebt de veiligheid van het huwelijk als belofte van liefde en trouw écht nodig.
 
3. Jozef en Maria (Mattheüs 1) geven ons het goede voorbeeld. Zij waren in ondertrouw, maar hadden nog geen gemeenschap gehad.
 
Waarom wil je trouwens zulke duidelijke bijbelteksten hebben? Als je wilt leven tot eer van God heb je toch genoeg aan de duidelijke algemene lijn: wachten tot je trouwt. Dat was in de Bijbelse tijd echt heel vanzelfsprekend...
 
Zelf verwijs je nog (terecht) naar een paar andere teksten: Deuteronomium 22:13-14. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben, en tot haar ingegaan zijnde, alsdan haar zal haten, en haar oorzaak van naspraak zal opleggen, en een kwaden naam over haar uitbrengen, en zeggen: Deze vrouw heb ik genomen, en ben tot haar genaderd, maar heb den maagdom aan haar niet gevonden (SV). Dit is geen kwestie van cultuur, maar een nadere bepaling bij de wet van God: "Gij zult niet echtbreken."
 
In Leviticus 18: gaat het inderdaad over alle vormen van verboden seksuele relaties onder andere om incestueuze praktijken, die bij de heidenen veel voorkwamen te voorkomen. Het lijkt mij een beetje ver gezocht om hieruit af te leiden dat "getrouwd zijn staat gelijk met seks hebben" Trouwens: "Seks hebben" is een heel egoïstische en onchristelijke uitdrukking. Je kunt daar in ieder geval niet uit afleiden dat je "voor God getrouwd bent" als je gemeenschap met elkaar hebt en dat daar niets mis mee is, als je het tenminste niet weer verbreekt. Nee, seksuele gemeenschap vóór het huwelijk is zonde tegen God en verplicht een stel om op zo kort mogelijke termijn een wettig huwelijk aan te gaan.
 
Laatste opmerking: Oefenen in onthouding is niet zo gemakkelijk maar wel een belangrijke voorbereiding op je huwelijk. Wie kan jouw aanstaande vrouw (of man) garanderen dat de ná je huwelijk niet met een ander naar bed gaat als jij nu zo ongeduldig bent en jezelf niet kunt beheersen? Ik zou een vriend of vriendin die het niet kan opbrengen om te vechten voor onthouding, ô wantrouwen dat ik de relatie zou verbreken. Als jij niet wilt, wat God wil, loop je grote risico's.
 
Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. C Harinck. Onlangs begreep ik van onze predikant dat u e.e.a. geschreven heeft over visie op de Heilige Doop. On...
2 reacties
09-05-2015
Waarom worden er weinig tot geen puriteinen gelezen in de Ger. Gem.? Er zijn heel veel mensen die hierin lezen en bemerk...
geen reacties
08-05-2006
Ik heb een vraag over vergeving ontvangen en schoongewassen worden door het bloed van Jezus als Christen zijnde. Ik ben ...
geen reacties
08-05-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering