Geen vrede in het hart (2)

Ds. J. Westerink / geen reacties

01-05-2007, 00:00

Vraag

Beste dominee Westerink. N.a.v. uw antwoord op de vragensteller die geen vrede in haar hart gevoelde, antwoordde u in de laatste regel dat ze zich gerust kan nederleggen. Is er geen schuld meer? Zijn die drie stukken niet meer intact? Om die ware bekering te krijgen zul je toch je ellende moeten meemaken? God zal ons toch op moeten zoeken, ons oprapen als wij weten dat we niets en niks zijn? Een grote nul, meer niet. Dan kan er pas een verlossing plaatsvinden.

Antwoord

Beste vraagsteller?
 
Ja, ik heb een vraagteken achter de aanduiding “vraagsteller” gezet. Ik heb namelijk de indruk dat jij geen vraag stelt maar een correctie wilt geven. Nu mag dat wel, graag zelfs, maar dan wel in het licht van Gods Woord. Uit wat jij schrijft krijg ik de indruk dat jij het zo goed weet en dat jij daarom de onrust en onvrede van de vraagsteller van de vorige week niet kent. Hoe kom jij eigenlijk aan die vraag of de drie stukken niet meer intact zijn en wat bedoel je met de zinnen die daarop volgen?

Begrijp ik het goed dat jij eerst iets wilt hebben en zijn voordat je tot de Heere gaat of voordat de Heere tot jou komt. Waar moet jij de kennis van je ellende leren als de Heere je die niet leert? Kwam Jezus pas tot Petrus toen hij wist dat hij niets en niks was? Ik lees in de Schriften zulke andere geestelijke lessen. Jij gebruikt zulke grote woorden over “een nul zijn”. Maar ik ben bang dat jij met die “nul” iets wilt zijn, tegenover God en misschien ook wel tegenover de mensen.

Beste N.N., wanneer God ons pas verlossen kan wanneer wij iets hebben en iets zijn, dan worden wij nooit verlost. Het wonder is dat de Heere begint waar niets is en dat Hij dan alles meebrengt, ook de kennis van mijn ellende en ook de verlossing en ook de dankbaarheid. Daarin ligt de enige troost en zo blijven de drie stukken in tact. En zo vind je ze bij elkaar overal in de Schrift.

Vraag de Heere of je leerling mag worden op Zijn school. Daar word je wijsgemaakt tot zaligheid.
 
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van 28 jaar en heb al zeven jaar een relatie. Drie jaar ervan woon ik samen. Mijn vriend heeft wel eens...
3 reacties
01-05-2015
Wat wordt bedoeld met "wat de een van voren leert, leert de ander van achter"?
geen reacties
01-05-2017
Kan de liefde -die er wel was- tussen man en vrouw vergaan? Ik heb namelijk het gevoel dat dit bij mij het geval is. Mij...
2 reacties
01-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering