Ik ben twee jaar getrouwd en heb nog geen echte kinderwens. Ik maak me hier zorg...

Ds. A.A. Egas / geen reacties

16-04-2007, 00:00

Vraag

Ik ben twee jaar getrouwd en heb nog geen echte kinderwens. Ik maak me hier zorgen over. Is dat nodig?

Antwoord

Ja zeker, je moet je echt zorgen maken. Dit klinkt misschien streng, maar je bent ongehoorzaam aan het Woord van God en de bedoeling van het huwelijk. Ik weet niet of je huwelijk kerkelijk bevestigd is, maar daarin is toch duidelijk naar voren gekomen dat het krijgen van kinderen één van de redenen is waarom de Heere het huwelijk ingesteld heeft. Luister maar: “Maar opdat gij in deze huwelijkse staat Godzalig leven moogt, zo zult gij weten door oorzaken, waarom God de huwelijkse staat heeft ingezet. Opdat zij hun kinderen (die zij krijgen zullen) in de waarachtige kennis en vrees Gods, Hem tot eer en tot hun zaligheid op voeden. De opvatting van het formulier is voluit Bijbels. Want zelfs voor de zondeval heeft de Heere al tot Adam en Eva gezegd en hen de opdracht gegeven: “En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!” (Genesis 1:28).

Maar ook na de zondeval herhaalt de Heere deze opdracht. Tot tweemaal toe zegt Hij het zelfs tot Noach. Lees maar in Genesis 9 vers 1 en 7. Ik geef hier alleen nog even weer het zevende vers: “Maar gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; teelt overvloediglijk voort op de aarde, en vermenigvuldigt op dezelve.”  Zegt de dichter van Psalm 127 vers 3 niet: “En de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN, des buiks vrucht is een beloning.” Onze kanttekening schrijven daarbij: “Kinderen zijn een zegen van de Heere gegeven.”

Het grote doel van het huwelijk is dat door kinderen het Koninkrijk Gods mag worden uitgebreid. Het krijgen van kinderen behoort tot een godzalig huwelijksleven. Als je dit verlangen nog mist hoop ik dat je ziet, dat je je werkelijk grote zorgen moet maken.

Ik hoop dat je er niet boos over bent, maar ik moet je eerlijk behandelen. Wel is het zo dat ik te weinig van je weet, want misschien zijn er wel ingrijpende dingen in je leven, die je verhinderen om naar het krijgen van kinderen te verlangen. Mocht je er verder over door willen praten, dan kun je me altijd mailen. Het emailadres is op te vragen via de redactie van de vragenrubriek (vragen@refoweb.nl).

Het is en blijft wel mijn hartelijke wens dat deze dingen je in de nood mogen brengen en zeggen: “Heere hoe komt het toch dat ik niet naar Uw zegen verlang en niet begeer te wandelen in de weg die U wijst?” Laat deze vraag steeds bij je blijven leven, totdat de Heere jezelf een antwoord heeft gegeven.

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Op de een of andere manier zie ik op tegen verkering, terwijl ik wel verliefd ben. Hoe kan dat en wat moet ik doen?
geen reacties
16-04-2005
Mag een Hervormde gemeente (PKN) doopleden weigeren om hun tweede kind te laten dopen?
geen reacties
17-04-2019
Wat vindt u van het dragen van spagettibandjes?
geen reacties
16-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering