(...) Ik heb gelezen dat door drums stoffen in het bloed vrijkomen die agressie ...

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

28-03-2007, 00:00

Vraag

In primitieve culturen wordt tromgeroffel gebruikt als men ten strijde gaat tegen de vijand of als men demonen op wil roepen of in trance wil gaan. In het westen wordt het drumstel gebruikt in veelal onchristelijke muziek. Ik heb gelezen dat door drums stoffen in het bloed vrijkomen die agressie opwekken. Hoe komt het dan dat in Psalm 150 de trommel wordt genoemd om God mee te loven? En wat wordt er mee bedoeld?

Antwoord

Beste vragensteller,

Zoals ik altijd heb begrepen, heeft het snelle roffelen voor de mens in de ‘primitieve’ culturen het doel, de mensen in een zekere trance te brengen. Overigens behoort dit niet alleen bij de primitieve mens. Ook in onze tijd weet men, dat zeer snelle ritmische geluiden veel teweeg kunnen brengen. Daarom is dit één van de kenmerken van de housemuziek.

Volgens deskundigen kan een stof vrijkomen, die agressie opwekt. Ik kan dit uiteraard niet onderbouwen, op dat punt ben ik niet deskundig. Vroeger had men een zelfgemaakte trommel, in onze tijd is dat het drumstel, al of niet elektronisch versterkt. In onze tijd kennen we verschillende muziekgroepen, die willen uitgaan van bijbelse principes. Ik vind het fijn, dat deze bestaan. Ze spelen op hun violen en fluiten en andere instrumenten mooie muziek. Drumstellen ontbreken dan; deze roepen kennelijk een heel ander gevoel op. Zij hebben -naar ik stellig meen- hun oorsprong in de tam-tam van de primitieve volkeren.

Nu de trommel van Psalm 150. Het is lang niet altijd gemakkelijk, voor de Hebreeuwse woorden een vertaling te geven, die de werkelijkheid goed weergeeft. Zo wordt in de Bijbel (ook in Psalm 150) het orgel genoemd. Maar dat heeft niets met ons orgel te maken, het ging om zoiets als een panfluit. Bij het woord ‘trommel’ moeten we waarschijnlijk aan een tamboerijn denken: een platte trommel, bespannen met een vel en aan de zijkant soms voorzien van ringen. Men kon hierop met de handen slaan of deze heen en weer bewegen, zodat de ringen gingen rinkelen. Waarschijnlijk had Mirjam deze ook bij zich, toen ze Gods lof ging zingen na de doortocht door de Schelfzee (Exodus 15). Deze tamboerijn heeft dus een heel andere functie dan de drum.

Overigens ook een positieve kant. Ik ben er van overtuigd, dat sommige muziekgenres negatieve effecten opleveren. Wat is het daarom fijn, dat het ook andersom zo is. Voor Saul was het rustgevend, als David op de harp speelde. En als we zelf van muziek houden, kunnen we soms muziek als rustgevend ervaren, als we moe of gespannen zijn. Dat is ook in de schepping gegeven en daar mogen we de Heere dankbaar voor zijn!

Een hartelijke groet,
Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

muziek
geen reacties

Terug in de tijd

Onlangs werd de vraag gesteld op RW of paardrijden geoorloofd was op zondag. RW verwees hierbij naar twee antwoorden die...
2 reacties
28-03-2014
Is een instantie als het Vaticaan, die enorme rijkdommen bezit en die bijvoorbeeld het meeste grond bezit in New York, n...
16 reacties
28-03-2013
Ik ben een jonge vrouw en heb regelmatig last van een gevoelige plek in mijn buik. Het lijkt dan net of het helemaal beu...
2 reacties
28-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering